• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Geschil tussen (ex-)werkgever en (ex-)werknemer over concurrentiebeding of relatiebeding

Geschil tussen (ex-)werkgever en (ex-)werknemer over concurrentiebeding of relatiebeding

Geschil tussen (ex-)werkgever en (ex-)werknemer over concurrentiebeding of relatiebeding

 

Plaats direct je vraag

Boete gegeven of gekregen vanwege overtreden afspraken concurrentie- of relatiebeding

Voorbeeld:
Als verzekeringsadviseur bij Nationale Nederlanden (NN) heb je een aardig klantenportfolio opgebouwd. Voor deze klanten ben jij het standaard aanspreekpunt bij problemen of vragen en je hebt daardoor ook met al deze klanten een goede relatie opgebouwd. Op een gegeven moment besluit je om als zelfstandige aan de slag te gaan en start je een eigen bedrijf. Slim dat je denkt te zijn, laat je dit weten aan al je klanten uit je klantenportfolio van NN. Op een gegeven moment komen ze bij NN erachter dat jij klanten ‘steelt’. NN grijpt terug op het door jou ondertekende relatiebeding en legt jou een boete van €50.000 op zoals vastgesteld in het boetebeding.

Als in het concurrentiebeding ook een boetebeding is opgenomen heeft een (ex-)werkgever het recht om een boete te geven aan een (ex-)werknemer. Of dit in jouw situatie ook zo is hangt af van de inhoud van het boetebeding. Het boetebeding moet namelijk aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het schriftelijk overeengekomen zijn, duidelijk zijn op welke voorschriften het boetebeding betrekking heeft en moet aangegeven zijn wat de hoogte van de boete per overtreding is. Het doel van de boete is uiteraard dat de (ex)-werknemer stopt met het overtreden van een of meerdere voorschriften uit het concurrentiebeding. Gebeurt dit niet? Dan kun je als werkgever de zaak aan de rechter voorleggen. Laat je in een dergelijke situatie bijstaan door een advocaat die op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Zzp’er of eigen bedrijf willen starten maar gebonden aan concurrentiebeding/relatiebeding

Indien je een eigen bedrijf bent gestart in dezelfde branche als waar je (ooit) een concurrentiebeding voor hebt getekend, dan is dit een probleem. Voordat je in de stress raakt is het handig om eerst te checken of het concurrentiebeding (nog) wel geldig is. Soms is een concurrentiebeding namelijk te vergaand of al verlopen. Als je tot de conclusie bent gekomen dat het concurrentiebeding nog rechtsgeldig dan kun je als eerst in gesprek gaan met je (ex-)werkgever. Wellicht dat je (ex)-werkgever bereid is om nieuwe afspraken te maken of mag je een (gedeelte) van de afspraken afkopen. Leidt een gesprek nou niet tot het gewenste resultaat? Dan kun je de rechter verzoeken om het concurrentiebeding te laten vernietigen of beperken. Ga je liever eerst op zoek naar een andere uitkomst? Alternatieve mogelijkheden om van een concurrentiebeding af te komen lees je hier.

Schade door concurrentiebeding; geen nieuw werk kunnen vinden

Voorbeeld:
Gelijk na afronding van je studie word je aangenomen bij chemie bedrijf X. Na 10 jaar trouw in dienst te zijn geweest is de tijd daar dat je opzoek moet naar nieuw werk. Ten tijde van het aangaan van je contract bij bedrijf X heb je een concurrentiebeding ondertekent. Hierin staat dat je de opgedane kennis inzake chemie niet mag gebruiken bij een andere werkgever. Omdat je gelijk na afronding van je studie bent begonnen bij bedrijf X heb je verder geen ervaring of relevante kennis die je mee kan nemen naar een ander bedrijf. De zoektocht naar een baan (op jouw opleidingsniveau) is daardoor bijna onmogelijk.

De situatie kan zich voordoen dat je op een gegeven moment (gedwongen) je huidige werk moet verlaten. Op het moment dat je gebonden bent aan een concurrentiebeding kan dit het vinden van nieuw werk lastig maken. In beginsel ben je gebonden aan het concurrentiebeding. Je bent hier namelijk ten tijde van de opstelling samen met je werkgever overeen gekomen. Indien je lastig werk kan vinden vanwege het concurrentiebeding is je eerste stap het in gesprek gaan met je (ex-) werkgever. Misschien dat je (ex-)werkgever bereid is om je niet aan het concurrentiebeding te houden of mag je (een gedeelte van) de afspraken uit het concurrentiebeding afkopen. Let wel op dat deze nieuwe afspraken op papier worden gezet! Kom je er samen met je werkgever niet uit? Schakel dan een advocaat in. Een advocaat kan je helpen bij een (mogelijke) gerechtelijke procedure.

Conflict over concurrentiebeding tijdelijk contract

Heb je ten tijde van het aangaan van een tijdelijk contract een concurrentiebeding ondertekent maar betwijfel je de rechtmatigheid van het beding? Check dan allereerst op welke datum het beding is aangegaan. Sinds 1 januari 2015 mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract namelijk alleen nog maar in een aantal gevallen. Zo moet er sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wordt niet omschreven in de wet. Er moet in ieder geval sprake zijn van specifieke kennis of bedrijfsinformatie dat als de werknemer overstapt naar een ander bedrijf de werkgever hierdoor onevenredig wordt benadeeld. Per geval moet een afweging worden gemaakt en worden gekeken naar de motivering. Daarbij is van belang dat de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen nog steeds aanwezig moeten zijn op het moment dat op het concurrentiebeding een beroep wordt gedaan. Betwijfel je na dit gelezen te hebben nog steeds de rechtmatigheid van het concurrentiebeding? Neem dan contact op met een advocaat die je kan adviseren over de juiste stappen in jouw situatie.

Overige problemen

Staat jouw situatie hier niet tussen en wil je graag meer informatie of advies over een concurrentiebeding? Benader dan eens een advocaat. Een advocaat die op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen op dit gebied kan jou bijstaan en uitleggen wat de huidige stand van zaken is en welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat