• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Geschillen over franchise. Waar moet je op letten?

Geschillen over franchise. Waar moet je op letten?

Heb jij een franchiseovereenkomst gesloten en ontstaat er nu een conflict tussen de franchisegever en franchisenemer? Dit kan tot ingewikkelde situaties leiden. In sommige gevallen is het dan nodig om naar de rechter te stappen. Het is bij conflicten dan ook handig en of zelfs noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. In deze blog wordt uitgelegd wat je kan doen bij een geschil bij franchise.

Geschillen over franchise. Waar moet je op letten?

Plaats direct je vraag

Wat is een franchiseovereenkomst?

Franchise is de samenwerking tussen een zelfstandige ondernemer en de eigenaar van een keten, denk hierbij aan de supermarktketen Albert Heijn. De eigenaar van een filiaal van deze winkelketen is binnen de franchiseverhouding de franchisenemer en de eigenaar van Albert Heijn de franchisegever. Hoewel het gaat om een specifiek filiaal met een eigen eigenaar, heeft de franchisegever vaak nog veel invloed op de bedrijfsvoering in de winkel. Er worden dan ook meestal in de franchiseovereenkomst voorwaarden en afspraken opgesteld over de manier waarop gehandeld moet worden.

Voor zowel de franchisegever als franchisenemer kan een franchiseovereenkomst veel voordelen hebben. Zo ontvangt de franchisegever op deze manier meer inkomsten zonder zelf extra winkels op te hoeven zetten. De franchisenemer kan op deze manier gemakkelijker een onderneming starten binnen een bekende formule en naam. Echter, een franchiseovereenkomst heeft ook nadelen en in de relatie tussen de franchisegever en franchisenemer kunnen geschillen ontstaan.

Geschillen bij een franchiseovereenkomst

Het franchiserecht is het rechtsgebied dat alles regelt dat bij een franchiseovereenkomst komt kijken. Franchise houdt daarbij ook verband met andere, zeer uiteenlopende, rechtsgebieden zoals het huurrecht en het faillissementsrecht. Als er geschillen ontstaan, heeft het geschil soms ook te maken met deze rechtsgebieden. Meestal ontstaat een geschil tussen de franchisegever en franchisenemer naar aanleiding van de door hen overeengekomen overeenkomst

Het komt geregeld voor dat een van de partijen de voorwaarden of afspraken uit de franchiseovereenkomst niet nakomt. Hoewel je als franchisenemer eigenaar bent van een winkel of zaak, ben je wel gebonden aan de afspraken die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Voorbeeld
Marten is de eigenaar van het filiaal van Albert Heijn in de plaats Bunnik. Aangezien de winkel goed loopt wil Marten de openingstijden uitbreiden door elke dag tot 22:00 uur open te blijven. Wanneer hij deze plannen doorvoert, ontstaat een conflict met de voorwaarden die hij heeft overeengekomen met de franchisegever, namelijk de eigenaar van Albert Heijn.

Het gaat in dit geval om een , aangezien een van de partijen de overeenkomst niet nakomt. In dat geval kan je nakoming of een schadevergoeding vorderen. Hier kan een advocaat bij helpen. Zo weet de advocaat welke consequenties aansprakelijkheid van een franchisegever of franchisenemer kan hebben als afspraken niet worden nagekomen. 

Om conflicten over afspraken uit de overeenkomst te voorkomen, is het belangrijk dat je bij het opstellen van de franchiseovereenkomst laat adviseren door een advocaat die kennis heeft van het franchiserecht.

  • Er zijn hiernaast ook nog andere problemen die tot geschillen kunnen leiden, zoals:
  • Een geschil wegens een (mogelijke) overname van het bedrijf van de franchisenemer door een andere eigenaar. Als de franchisegever het hier niet mee eens is, kan dit tot een geschil leiden.
  • Een conflict tussen de verhuurder en franchisenemer over het door de franchisenemer gehuurde pand, zoals over achterstallig onderhoud aan het pand. Het is in dat geval vaak onduidelijk welke rol de franchisegever hierbij heeft en dat kan onderling voor een conflict zorgen.
  • Een van de partijen wenst de overeenkomst eerder op te zeggen of te beëindigen. Hoewel de opzegging vaak wel is geregeld in de overeenkomst, zijn deze afspraken niet altijd voldoende duidelijk.
  • Er worden bepaalde afspraken niet nagekomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een geheimhoudingsplicht.

Welke stappen kan je zetten bij een geschil?

Bestaat of dreigt er een conflict tussen de franchisegever of -nemer, is het dus handig om een advocaat in te schakelen. Aangezien het uiteenlopende en specifieke situaties zijn, is het belangrijk dat je hulp vraagt bij een advocaat die deskundige kennis heeft van het franchiserecht. Soms moet je voor een conflict naar de rechter, via een civiele procedure bij de burgerlijke rechter of via een arbitrageproces.

Een procedure bij de rechter is niet altijd wenselijk. Een advocaat kan daarom bij franchisegeschillen ook worden ingezet als mediator. Een mediator is een onafhankelijke conflictbemiddelaar. Via mediation kan je ervoor zorgen dat het conflict via onderhandelingen opgelost kan worden en wordt een geschil voor de rechter voorkomen. Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen ook helpen met het vinden van een geschikte mediator.

Ben je een franchisegever of -nemer? Heb je te maken met een geschil binnen het franchiserecht? Of heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte franchiserecht-advocaat!

Plaats direct je vraag