• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Hoe werkt adoptie van een kind?

Hoe werkt adoptie van een kind?

Bij adoptie denken mensen meestal aan de situatie dat een kind uit het buitenland wordt geadopteerd. Adoptie kan ook binnen Nederland plaatsvinden, zoals bij een draagmoedertraject of door een stiefouder. Bij elke vorm komen ingewikkelde procedures en regels kijken en kan je tegen problemen aanlopen. Om deze reden is hulp of advies van een advocaat handig en soms zelfs verplicht. In deze blog zal in grote lijnen worden besproken wat adoptie inhoudt en op welke wijze een advocaat hierbij kan helpen.

Hoe werkt adoptie van een kind?

Plaats direct je vraag

Hoe werkt adoptie van een Nederlands kind?

De adoptie van een kind is een ingewikkeld en emotioneel proces. Er gelden vele vereisten en specifieke regels waar je aan moet voldoen. De belangrijkste regels voor een adoptieprocedure in Nederland zijn opgenomen in de Adoptiewet. Nu een adoptieprocedure ingewikkeld is, is het handig om hulp te zoeken bij een advocaat. Een advocaat beschikt immers over de juiste juridische kennis.

In sommige gevallen is het zelfs verplicht om een advocaat in te schakelen, namelijk bij adoptie door een stiefouder. Stiefouderadoptie houdt in dat de nieuwe partner van een van de ouders het kind adopteert, waardoor de band met de andere ouder verbroken wordt. Zie deze blog waarin stiefouderadoptie verder wordt uitgelegd.

Voorbeeld
Lisa haar ouders zijn 5 jaar geleden gescheiden. Inmiddels woont haar vader 3.5 jaar samen met een nieuwe partner. Lisa woont bij haar vader en hij heeft al het gezag over haar. Hij wil graag dat zijn nieuwe partner ook gezag krijgt over Lisa. Om deze reden dienen zij samen een verzoekschrift in bij de rechtbank. De moeder van Lisa spreekt het verzoek niet tegen. Als aan de andere voorwaarden is voldaan, kan de rechter oordelen dat adoptie plaats kan vinden. 

Als je een Nederlands kind wil adopteren, moet je in iedere situatie een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Een Jeugdrechtadvocaat, die werkzaam is in het personen- en familierecht, kan advies geven en inzicht geven in de regels die je moet naleven.

De rechter toetst na het verzoek of aan de belangrijkste voorwaarden wordt voldaan, zoals of:

  • Adoptie het beste is voor het kind en hierover bestaat geen twijfel.
  • De biologische ouders niet langer voor het kind willen of kunnen zorgen.
  • De adoptieouders niet de grootouders zijn.
  • De biologische ouders toestemming hebben gegeven of geen bezwaar hebben.

Naast deze voorwaarden gelden in specifieke situaties ook extra voorwaarden. Zo is het bij adoptie van kinderen boven de leeftijd van 12 jaar vereist dat het kind zelf ook toestemming geeft voor de adoptie.

Als een verzoek tot adoptie wordt ingediend, mogen belanghebbenden hierop reageren of hiertegen bezwaar maken vooraf of tijdens de zitting. Indien belanghebbenden het eens zijn met de adoptie, tekenen ze een instemmingsverklaring. Om te beoordelen of adoptie in een bepaald geval vervolgens kan plaatsvinden, vraagt de rechter advies bij de Raad van Kinderbescherming. Deze Raad van Kinderbescherming zal onderzoeken of de ouders geschikt zijn om een kind te adopteren en goed voor het kind kunnen zorgen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, betekent dit dat het juridisch ouderschap overgaat op de adoptieouders.

Een bijzondere situatie waarin adoptie binnen Nederland plaatsvindt, is bij adoptie na het draagmoederschap. Hiermee gaat het ouderschap over van de draagmoeder naar de adoptieouders.

Hoe werkt adoptie van een kind uit het buitenland?

De adoptie van een kind uit het buitenland komt vaker voor, nu hier verschillende motieven voor kunnen zijn. Naast de regels die gelden volgens de Nederlandse wetgeving, bestaan er ook internationale regels zoals bepalingen uit het Haags Adoptieverdrag. Om een adoptieprocedure te starten, moet je als ouder eerst ‘beginseltoestemming’ vragen bij de Stichting Adoptievoorzieningen en vervolgens bijeenkomsten van deze stichting bijwonen. Er gelden strikte voorwaarden om toegelaten te worden tot de verdere procedure en dit zal door deze stichting worden vastgesteld. Zo kan een kind alleen worden geadopteerd door ouders die zijn getrouwd, mogen de ouders niet ouder zijn dan 42 jaar en moeten zij een goede medische toestand hebben.

Voorbeeld
Arnold en Julia zijn 4 jaar gelukkig getrouwd. Graag zouden zij ook een kind willen, maar helaas is gebleken dat Julia geen kinderen kan krijgen. Na lang erover nagedacht te hebben willen zij nu graag een kind adopteren uit Thailand. Zij hebben daarom onlangs toestemming gevraagd bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Ze komen erachter dat er veel criteria zijn waaraan zij moeten voldoen om een kind te adopteren. Gelukkig zijn Arnold en Julia getrouwd, hebben zij een goede gezondheidstoestand en hebben zij een toegestane leeftijd. Arnold en Julia worden om deze reden dan toegelaten tot de procedure door de Stichting Adoptievoorzieningen.

Als je wordt toegelaten tot de procedure, zal de Raad van Kinderbescherming verder onderzoek doen. Hierbij wordt vooral onderzocht of de ouders geschikt zijn om het kind te adopteren en te verzorgen. De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Veiligheid en Justitie moet uiteindelijk beslissen of aan de voorwaarden is voldaan. Indien dit het geval is kan voor een termijn van 4 jaar beginseltoestemming worden verleend. Zie ook de algemene pagina waarin deze buitenlandse procedure wordt uitgelegd.

Het inschakelen van een advocaat is van groot belang. Naast dat een advocaat kan helpen tijdens de procedure, kan een advocaat ook helpen als er problemen optreden tijdens de adoptie. Zo kunnen bij de laatste controle en het uiteindelijke besluit of een kind mag worden adopteren soms onverwachtse situaties of problemen optreden. Ook kan het gebeuren dat een kind niet wordt erkend volgens geldende wettelijke regels. Indien je te maken hebt met zo’n ingewikkelde situatie, kan je advies inwinnen bij een adoptierechtadvocaat.

Wat kan je doen bij adoptie?

Er zijn verschillende vormen van adoptie te onderscheiden, maar bij iedere situatie komt in ieder geval een ingewikkelde procedure kijken met veel regels. Heb je na het lezen van deze blog nog vragen of wil je weten wat jouw rechten en verplichtingen zijn in jouw situatie? Of ben je op zoek naar een advocaat die je kan ondersteunen tijdens het proces? Neem dan vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte advocaat.

Plaats direct je vraag