• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wil je als stiefouder een stiefkind adopteren? Zo werkt dat!

Wil je als stiefouder een stiefkind adopteren? Zo werkt dat!

Wil jij als stiefouder ook juridisch ouder worden van je stiefkind? Onder bepaalde omstandigheden kan je als stiefouder een stiefkind adopteren. Dit wordt stiefouderadoptie genoemd. In deze blog wordt uitgelegd hoe dit werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Wil je als stiefouder een stiefkind adopteren? Zo werkt dat!

Plaats direct je vraag

Wat is stiefouderadoptie?

Stiefouderadoptie wordt ook wel plusouderadoptie genoemd. Het gaat hierbij om de situatie dat een stiefouder zijn of haar stiefkind adopteert. Een stiefouder kan zowel de echtgenoot als zijn of de persoon met wie de ouder al lange tijd samenwoont. Door stiefouderadoptie wordt de stiefouder juridisch ouder van het kind. Hierbij is een onderscheid tussen gewone en volle adoptie. Bij gewone adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie niet verbroken, terwijl bij volle adoptie de juridische band met de biologische ouder van het kind wel volledig wordt verbroken.

Voorbeeld
Pieter is 12 jaar en zijn ouders zijn 6 jaar geleden gescheiden. Zijn moeder heeft al sinds 4 jaar een nieuwe vriend, Bas, met wie zij vorig jaar bovendien is getrouwd. Ook woont zij inmiddels alweer iets meer dan 3 jaar samen met Bas. Pieter woont eigenlijk al een aantal jaar gedurende de hele week bij zijn moeder en Bas en zijn vader is door omstandigheden niet meer in beeld. Om deze reden zou Bas graag ook een meer officiële en juridische band met Pieter willen en zou daarom Pieter willen adopteren.

Door stiefouderadoptie krijgt de stiefouder bepaalde rechten en plichten. Zo krijgt de stiefouder hierdoor gezag over het kind en kan zelfs de achternaam van het kind worden veranderd naar de achternaam van de stiefouder.

Hoe werkt stiefouderadoptie?

Als je als stiefouder het kind van jouw nieuwe partner wil adopteren, moet dit gebeuren via een schriftelijk verzoek. Dit verzoek moet worden ondertekend door de ouder die wil adopteren of door een advocaat. Vervolgens moet dit schriftelijk verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Het indienen gebeurt altijd door een advocaat. Het is dan ook verplicht om bij stiefouderadoptie een advocaat in te schakelen. Dit is meestal een Jeugdrechtadvocaat, met kennis van het personen- en familierecht.  Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte en deskundige advocaat!

Nadat het verzoek is ingediend, oordeelt de rechtbank of adoptie kan plaatsvinden. Bij de adoptie van een minderjarig kind geldt voor deze uitspraak een wachttijd van 6 maanden nadat het verzoek is ingediend. De rechter zal hierbij beoordelen of aan de voorwaarden voor stiefouderadoptie is voldaan. Indien het kind 12 jaar of ouder is, geldt deze wachttijd niet. In dat geval moet het kind wel zelf instemmen met het verzoek. Hiervoor zal de rechter het kind oproepen om te worden gehoord tijdens een zitting of kan het kind zelf een brief sturen aan de rechter. In het geval dat een minderjarig kind onder de 12 jaar bezwaar heeft tegen de adoptie, kan hij ook worden gehoord door de rechter.

Wat zijn de voorwaarden voor stiefouderadoptie?

Om te beoordelen of adoptie kan plaatsvinden, zal de rechter de situatie toetsen aan verschillende voorwaarden waaraan in ieder geval moet worden voldaan. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De stiefouder en de biologische ouder moeten minimaal 3 jaar hebben samengewoond voordat het verzoek wordt ingediend.
  • De stiefouder moet minimaal 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.
  • Het verschil in leeftijd tussen de stiefouder en het kind moet minimaal 18 jaar zijn.
  • De stiefouderadoptie moet in het belang zijn van het kind, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ouder niet voor het kind kan zorgen.
  • Er moet vaststaan dat in de toekomst niets meer verwacht kan worden van de andere, biologische, ouder van het kind. Dit is bijvoorbeeld het geval als deze ouder is overleden of het kind al gedurende een zeer lange tijd geen contact meer heeft met deze ouder.
  • Het verzoek mag niet worden tegengesproken door de ouders die oorspronkelijk gezag hebben over het kind.
  • De andere ouder mag geen gezag meer hebben over het kind, nu een kind maar twee juridische ouders kan hebben.


Het zijn dus duidelijke voorwaarden die ook strikt zullen worden getoetst door de rechtbank. Dit komt erdoor dat adoptie wordt gezien als een ingrijpend middel dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag worden toegepast. Om deze reden is het handig om al eerder een advocaat in te schakelen die advies kan geven over jouw specifieke situatie.

Wat kan je nu doen?

Wil jij als stiefouder jouw stiefkind adopteren? Of overweeg je een adoptie? Of heb naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem in dat geval contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte advocaat!

Plaats direct je vraag