• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het ouderlijk gezag: Welke rechten en plichten gelden er?

Het ouderlijk gezag: Welke rechten en plichten gelden er?

 Ouderlijk gezag ontnemen

Indien er sprake is van slechte behandeling van het kind, dan kan de kinderrechter besluiten om het ouderlijk gezag te beëindigen. Dit gebeurt echter niet zomaar. Allereerst zal je hulp via de gemeente aangeboden krijgen bij het opvoeden van het kind. Indien dit niets oplevert of indien je de hulp weigert wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. De Raad onderzoekt of er sprake is van gevaar voor de ontwikkeling van het kind.

Dreigt de kinderbescherming om het ouderlijk gezag te beëindigen? 

Plaats direct je vraag

Wat is ouderlijk gezag?

In principe geldt dat wanneer je voor de geboorte van een kind getrouwd bent of er een geregistreerd partnerschap bestaat, je automatisch ouderlijk gezag krijgt over het kind. Als je niet getrouwd bent of er geen geregistreerd partnerschap bestaat, dan dient eerst het ouderlijk gezag te worden aangevraagd. De betekenis van ouderlijk gezag is dat je de plicht hebt om je kind op te voeden en te verzorgen. Daarnaast ben je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen. Dit houdt in dat er een alimentatieplicht bestaat tot het kind 18 jaar wordt en een verplichting om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie tot het kind 21 jaar wordt.

Ouderlijk gezag aanvragen voor een ongeboren kind

Het kan gebeuren dat tijdens de zwangerschap de vader overlijdt of dat je uit elkaar gaat. In principe geldt dan de regel dat wanneer het kind binnen 306 dagen na het overlijden geboren wordt, de overleden man de wettelijke vader is. Indien je voor het overlijden al niet meer bij elkaar was dan is het mogelijk om binnen een jaar na de geboorte van het kind te verklaren dat hij niet de vader is. Als je tijdens het huwelijk zwanger bent geraakt, maar op het moment van geboorte van het kind al bent gescheiden, dan is de ex-partner wettelijk gezien niet automatisch de vader. Wel kan de man het kind erkennen.

Hoe zit het met ouderlijk gezag bij een scheiding?

In principe blijft het ouderlijk gezag bestaan na een scheiding, tenzij de rechter hierover anders beslist. Wel is het zo dat indien een van de ouders niet voldoende inkomen heeft om van de leven en te voorzien in de onderhoudskosten van het kind, de andere partner een zogenaamde partneralimentatie dient te betalen aan zijn ex-partner. Indien je er niet uitkomt met je ex-partner, schakel dan een advocaat in voor advies.

Hoeveel kost het aanvragen van ouderlijk gezag?

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag kost geen geld als je dit online doet. Als je ouderlijk gezag schriftelijk aanvraagt, dan moeten diverse documenten worden meegestuurd. Het aanvragen van deze documenten kan geld kosten. Voor het aanvragen van ouderlijk gezag is in principe geen advocaat nodig, tenzij het gaat om een gecompliceerde situatie, zoals bijvoorbeeld een scheiding.

Heb je een conflict met je (ex)-partner omtrent het ouderlijk gezag of loopt er een onderzoek voor eventuele beëindiging van het ouderlijk gezag?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat