• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Huur in coronatijd: wat zijn de mogelijkheden voor jou als ondernemer?

Huur in coronatijd: wat zijn de mogelijkheden voor jou als ondernemer?

Huur in coronatijd: wat zijn de mogelijkheden voor jou als ondernemer?

Plaats direct je vraag

Vaak hebben zij namelijk ook al last van bedrijfsschade als gevolg van het virus. Er is veel onduidelijkheid over welke rechten en plichten deze personen toekomen, en welke acties zij kunnen ondernemen bij eventuele problemen rondom de voldoening van de huur in deze crisistijd. In deze blog zullen de belangrijkste vraagstukken hieromtrent worden behandeld.

Voorbeeld
Johan huurt al enkele jaren een bedrijfspand en heeft altijd netjes voldaan aan zijn huurverplichtingen. Afgelopen maanden gaat het echter erg slecht met zijn administratiebedrijf waardoor hij de huur van aankomende maand in geen enkele mogelijkheid kan voldoen. Hij vraagt zich af wat het slimste is om te doen in zijn positie.

Welke mogelijkheden heb je als ondernemer?

Het is te allen tijde aan te raden om bij een eventueel probleem eerst het gesprek aan te gaan met de verhuurder. Dit om te kijken of jullie er onderling uit kunnen komen zonder tussenkomst van een derde. Indien je bijvoorbeeld niet in staat bent om de huur voor de komende maand te betalen, kan je voorstellen deze geheel of gedeeltelijk op een ander moment te betalen of tot een andere afspraak te komen. Als je er samen echt niet uitkomt, kan je eventueel naar de rechter stappen om het contract te wijzigen of (gedeeltelijk) te ontbinden, waarbij een advocaat goede ondersteuning kan bieden. De ontbinding kan dan worden geëist met een beroep op het coronavirus als onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. In de rechtspraak wordt echter terughoudend omgegaan met deze vernietigingsgrond. Een verdere toelichting over de acties die je als huurder kan nemen, vind je in een andere blog.

Tegemoetkoming vanuit de overheid

Indien je verhuurder je wijst op een eventuele tegemoetkoming van de overheid, is het goed om te weten dat het tot en met 26 juni 2020 mogelijk was om €4.000,- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aan te vragen. Deze vergoeding is echter vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die tot 30 juni 2021 geldt en kan worden aangevraagd bij de RVO bij minimaal 30% omzetverlies. De hoogte van de TVL hangt af van de normale omzet van je bedrijf, de totale omzetverlies en de vaste lasten van de sector van je bedrijf.

Voorbeeld
De verhuurder van Johan is chagrijnig dat Johan zijn huur niet kan voldoen en dreigt het gebouw te ontruimen en de huurovereenkomst te ontbinden. Johan schrikt hiervan en vraagt zich af of zijn verhuurder hiertoe bevoegd is.

Welke acties kan de verhuurder nemen?

Een verhuurder is in beginsel niet in staat om tussentijds de huurovereenkomst te ontbinden of de ruimte te ontruimen, aangezien hiervoor tussenkomst van de kantonrechter vereist is. Het is hierbij van belang dat onder normale omstandigheden geldt dat een huurachterstand van 3 maanden of meer reden kan geven voor ontbinding op grond van wanprestatie. De kantonrechter kijkt echter wel, zoals vaker binnen het recht, naar alle omstandigheden van het specifieke geval. Het kan voor het oordeel van de kantonrechter in uw voordeel werken indien je (schriftelijk) bewijs hebt van jouw medewerking en moeite om naar een onderlinge oplossing te zoeken. Ook blijkt uit jurisprudentie dat vaak rekening wordt gehouden met in het verleden ondernomen actie door de verhuurder bij huurachterstanden, de belangen van de huurder bij voortzetting van de huur en de daadwerkelijke schade en eventuele risico’s aan de zijde van de verhuurder. Voorafgaande aan de optie om het contract via de kantonrechter te laten ontbinden, heeft de verhuurder nog de mogelijkheid om de huur eventueel te voldoen met de betaalde borgsom of uw afgegeven bankgarantie op te eisen. Voor meer informatie over de positie en mogelijkheden van de verhuurder, kunt u deze blog ezen.

Al met al zijn er dus zowel voor de ondernemer, als voor de verhuurder van het bedrijfspand, verschillende toekomende rechten en acties die kunnen worden ondernomen. Een concluderende opmerking is om te benadrukken dat een onderlinge afhandeling van het probleem het meest is aan te raden. Indien dit echt niet lukt, kunnen wij je in contact brengen met een advocaat die verdere vragen kan beantwoorden en je eventueel kan bijstaan bij een procedure bij de kantonrechter.

Plaats direct je vraag