• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Nieuw wetsvoorstel herziening partneralimentatiestelsel: wat verandert er?

Nieuw wetsvoorstel herziening partneralimentatiestelsel: wat verandert er?

Nieuw wetsvoorstel herziening partneralimentatiestelsel: wat verandert er?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Is partneralimentatie verplicht?

Volgens de huidige wet heb je recht op partneralimentatie op het moment dat je niet voldoende inkomsten hebt om in levensonderhoud te voorzien. In het nieuwe wetsvoorstel verwerf je pas het recht op partneralimentatie op het moment dat het huwelijk een verlies van verdiencapaciteit heeft veroorzaakt door een opgebouwde achterstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast heb je recht op partneralimentatie als een van de echtgenoten het ouderschap op zich neemt en de kinderen tijdens het echtscheidingsverzoek jonger dan 12 jaar zijn.

Wat is de duur van partneralimentatie?

Het nieuwe wetsvoorstel doelt erop om de termijn van partneralimentatie te verkorten. Op dit moment geldt er een maximale termijn van 12 jaar, tenzij het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd heeft en er geen kinderen geboren zijn tijdens dit huwelijk. In dat geval is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Volgens de nieuwe regelingen in het wetsvoorstel zal de termijn van partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximale termijn van 5 jaar zijn.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Indien er sprake is van een langdurig huwelijk (langer dan 15 jaar).
  • Indien er sprake is van een huwelijk met kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast bestaat er op het moment dat een huwelijk korter dan drie jaar geduurd heeft en er geen kinderen zijn geboren geen recht op partneralimentatie meer. Tot slot bepaalt het wetsvoorstel dat de alimentatieplicht in elk geval eindigt op het moment dat de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Is het onduidelijk voor je hoe het zit met het recht op partneralimentatie? Schakel hier een gespecialiseerde advocaat in voor advies.

Hoe bereken ik de partneralimentatie?

In principe is het heel makkelijk om de partneralimentatie online te berekenen. Als je er niet uitkomt of een exacte berekening wilt gemaakt door een specialist, schakel dan een gespecialiseerde advocaat in.

Advocaat nodig?

Plaats direct je vraag