• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruzie binnen het familiebedrijf? Schakel een advocaat in!

Ruzie binnen het familiebedrijf? Schakel een advocaat in!

Binnen een familiebedrijf lopen de spanningen soms hoog op en kunnen vervelende conflicten ontstaan. Hoewel een familiebedrijf ook heel winstgevend kan zijn, zijn er soms veel spanningen onderling. Om te voorkomen dat het bedrijf aan een ruzie ten onder gaat, is het belangrijk om naar een goede en duidelijke oplossing te zoeken. Hierbij kan het handig zijn om een advocaat in te schakelen. Welke stappen je kan ondernemen bij een conflict, zal in deze blog worden besproken.

Ruzie binnen het familiebedrijf? Schakel een advocaat in!

Plaats direct je vraag

Ruzie in het familiebedrijf?

Bij ruzie binnen een familiebedrijf, is het lastig dat hierbij niet alleen zakelijke belangen een rol spelen, maar dat ook privébelangen sterk kunnen botsen. Een ruzie kan bijvoorbeeld ontstaan bij de overname van het bedrijf door een zoon of dochter of er kan ruzie tussen aandeelhouders ontstaan. Deze ruzies kunnen leiden tot grote schade voor het bedrijf en kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Voorbeeld
Het familiebedrijf Staal B.V. heeft vier aandeelhouders, namelijk de oprichters, twee broers, en hun zoons. De twee broers zijn daarnaast ook bestuurders. Een van de broers wil het bedrijf overgedragen aan zijn zoon door zijn aandelen in het bedrijf aan hem te verkopen. De andere broer is het hier niet mee eens en vindt dat zijn zoon meer aandelen moet krijgen. Er ontstaat een hevige ruzie tussen de broers en ook de zoons worden hierbij betrokken. Een van de broers geeft aan niet meer te willen samenwerken en wil misschien opstappen. Dit kan tot grote schadelijke gevolgen leiden voor het bedrijf.

Naast deze problemen die optreden bij overname van een familiebedrijf, kan er door andere situaties ook ruzie ontstaan, bijvoorbeeld:

  • Het bedrijf bevindt zich in financiële moeilijkheden en er ontstaan conflicten over bijvoorbeeld investigeren of beleggingen.
  • Er zijn wijzigingen inde familiesituatie, bijvoorbeeld door een scheiding.
  • Een van de familieleden wil uit het bedrijf stappen.

Wat kan een advocaat doen?

In de meeste gevallen gaat het bij ruzie binnen een familiebedrijf om de overdracht van het bedrijf aan een van de familieleden. Daarnaast kan er ook een conflict ontstaan bij de verkoop of overdracht aan derden. De spanningen en emoties kunnen bij deze conflicten hoog oplopen en het is daarom belangrijk om snel hulp te zoeken bij het oplossen van de ruzie. Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen hierbij helpen.

Een advocaat kan niet alleen helpen om de ruzie binnen het familiebedrijf op te lossen, maar kan ook in een eerder stadium helpen om conflicten te voorkomen. Indien er wordt gesproken over een mogelijke overname, is het handig om van tevoren goede afspraken te maken en bepaalde zaken al vast te leggen. Aangezien een advocaat beschikt over specialistische juridische kennis, is het handig om hierbij advies te vragen van een advocaat. Op deze manier wordt verzekerd dat er rechtsgeldige afspraken worden gemaakt.

Mediation

Bij ruzie binnen een familiebedrijf is de hulp van een advocaat soms niet de beste oplossing. Vaak is mediation op lange termijn nog een betere oplossing. Een mediator is iemand die optreedt als bemiddelaar in een conflict. Op deze manier kan worden voorkomen dat de ruzie via een rechtsprocedure moet worden uitgevochten. De mediator probeert om een oplossing te vinden voor het conflict, waarbij hij de belangen van beide partijen behartigt, in plaats van dat een van de partijen wordt verdedigd.

Denk je dat mediation een goede oplossing zou zijn voor jouw ruzie binnen het familiebedrijf? Neem ook dan gerust contact met ons op, nu wij bij advocaatzoeken.nl ook kunnen helpen bij het vinden van een geschikte en onpartijdige mediator!

Wat kan je nu doen?

Zoals blijkt is het bij een ruzie binnen een familiebedrijf vaak lastig om er samen uit te komen, aangezien de emoties hierbij hoog kunnen oplopen en sprake is van een verstrengeling van belangen. Daarbij kan een ruzie vaak tot grote schade leiden. Om deze reden kan het handig zijn en soms zelfs noodzakelijk om een deskundige advocaat in te schakelen die ondersteuning kan bieden, kan bemiddelen in het conflict of advies kan geven over verschillende juridische kwesties.

Zit jij in een vervelende situatie binnen jouw familiebedrijf en kom je er niet uit? Of wil je advies van een deskundige advocaat? Neem dan contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen bij het vinden van een geschikte advocaat!

Plaats direct je vraag