• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Scooter rijden met alcohol op: Wat zijn de gevolgen?

Scooter rijden met alcohol op: Wat zijn de gevolgen?

Scooter rijden met alcohol op: Wat zijn de gevolgen?

Plaats direct je vraag

Wanneer is het strafbaar om met drank op scooter te rijden?

Volgens artikel 8 Wegenverkeerswet is het strafbaar om een voertuig besturen wanneer je onder invloed bent van een stof waarvan je weet dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kan verminderen. Dit geldt dus voor het besturen van elk voertuig: auto’s, bromfietsen, snorfietsen en zelfs voor de normale fiets.

Ben je dan in altijd strafbaar als je met alcohol op de scooter zit? Nee. Als beginnend bestuurder mag je 0,2 promille in je bloed hebben. Je bent 7 jaar lang beginnend bestuurder als je je scooter rijbewijs voor je 18e hebt gekregen en 5 jaar als deze na je 18e hebt gekregen. Als je geen beginnend bestuurder meer bent, mag je met een promillage van lager dan 0,5 in principe nog de weg op.

Voorbeeld

Bart is 25 en heeft op zijn 16e al zijn scooterrijbewijs gehaald. Op een avond wordt hij op zijn scooter aangehouden en moet hij een blaastest doen. Het blijkt dat hij een promillage van 0,48 heeft. De politie laat hem echter doorrijden, Bart is immers geen beginnend bestuurder meer.

Hoeveel glazen alcohol is dat dan ongeveer? Dat ligt aan meerdere factoren zoals geslacht, lichaamsgewicht en de hoeveelheid tijd sinds je het gedronken hebt. Over het algemeen is te zeggen dat 0,2 promille net niet een glas alcohol is en 0,5 twee glazen. Zit je onder dat limiet, dan ben je niet strafbaar. Maar natuurlijk is het beste advies om gewoon niet met welke hoeveelheid alcohol dan ook de weg op te gaan. Overigens heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat wanneer je met je scooter (waarvan de motor uitstaat) aan de hand loopt, je geen bestuurder bent in de zin van de Wegenverkeerswet en je dus niet strafbaar bent als je in dat geval een glaasje te veel op hebt.

Boetes bij een te hoog promillage

De boetes voor een te hoog alcoholgehalte zijn voor scooterbestuurders in beginsel lager dan die voor autorijders. Toch kan het flink in de papieren lopen. Tot een promillage van 1,0 staat de hoogte van de boete op 125 euro. Ligt het promillage tussen de 1,0 en de 1,3? Dan loopt de boete op tot 225 euro. Wanneer de scooterbestuurder flink gedronken heeft en het promillage hoger dan 1,3 is, dan kunnen de boetes veel meer bedragen kunnen er tevens zwaardere straffen gelden.

Andere omstandigheden kunnen ook nog tot een verhoging van de boete leiden. Dit kan bijvoorbeeld als je onder invloed een verkeersongeval veroorzaakt of als je eerder bent aangehouden met te veel alcohol op. Overigens kan je ook voor het weigeren van een blaastest op straat een boete ontvangen. Deze bedraagt 160 euro.

Rijontzegging bij scooter rijden onder invloed

Vaak is een nog veel vervelender gevolg van het rijden onder invloed dat het rijbewijs ingenomen kan worden. Wanneer je scooterrijbewijs wordt ingevorderd betekent dit dat je voor een bepaalde tijd niet meer met de scooter of met andere motorrijtuigen de weg op mag. Deze rijontzegging komt dan boven op een boete. Dit kan zeer vervelend zijn als je bijvoorbeeld altijd op de scooter of auto naar het werk gaat, of zelfs wanneer je deze voor de werkzaamheden zelf nodig hebt.

Hoelang ben je dan je scooterrijbewijs kwijt als je onder invloed de weg op gaat? Dit ligt aan de omstandigheden van het geval. Denk wederom aan recidive of aan eventuele ongelukken. De oriëntatiepunten voor straftoemeting (ook wel LOVS-oriëntatiepunten genoemd) bieden rechters richtlijnen met betrekking tot de hoogte van de straffen bij rijden onder invloed. Daar staat dus ook in hoe lang het scooterrijbewijs in beginsel wordt ingenomen bij de verschillende promillages. Zo wordt er bij een ervaren scooterrijder die een promillage van 1,51 blaast het rijbewijs 6 maanden voorwaardelijk ingenomen. Bij 2,01 is het 6 maanden onvoorwaardelijk en dit kan oplopen tot 9 maanden.

Bij beginnend bestuurders ligt het wat anders. Daar liggen de lengte van rijontzegging een stuk hoger. Zo kan een beginnend scooterrijder een rijontzegging van maar liefst 15 maanden ontvangen. 

Als je meerdere keren aangehouden wordt omdat je met te veel alcohol met de scooter de weg op gaat, kan volgens de ‘Recediveregeling alcohol en drugs’ het rijbewijs zelfs ongeldig worden verklaard. In dat geval moet je weer theorie- en praktijkexamen doen voordat je weer de weg op mag.

Overige straffen

In ernstigste gevallen kan er meer dan alleen een boete of rijontzegging als straf worden gegeven. Voor beginnend scooterbestuurders geldt als richtlijn dat als er een promillage van hoger dan 2,36 is aangetroffen er een taakstraf van 40 uur wordt gegeven. Deze kan oplopen tot 60 uur. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er zelfs een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf wordt opgelegd. Deze gevangenisstraf kan maximaal drie maanden onvoorwaardelijk zijn.

Bovendien geldt alcohol in het verkeer (en dus ook op de scooter) als een strafverzwarende omstandigheid. Wanneer je bijvoorbeeld een ongeluk met lichamelijk letsel ten gevolge veroorzaakt, krijg je wanneer je alcohol in je bloed hebt een dubbel zo hoge straf als dat je geen alcohol in je bloed hebt.

Bijkomstige maatregelen

De rechter of het Openbaar Ministerie kan in bepaalde gevallen naast de straffen ook nog een onderzoek naar het alcoholgebruik opleggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van probleemgebruik. In dat geval kan het onveilig zijn om überhaupt nog aan het verkeer deel te nemen. Zo’n onderzoek bestaat uit een psychiatrisch-, lichamelijk-, en bloedonderzoek.

Ook kan er besloten worden dat de persoon die scooter reed met te veel alcohol op een cursus moet volgen bij het CBR. Deze cursus zal dan meestal gaan over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer.

Krijg je een strafblad als onder invloed scooter rijdt?

Als je aangehouden wordt voor het scooter rijden terwijl je onder invloed bent, geldt dit als een misdrijf en niet als een overtreding. Misdrijven worden genoteerd in de justitiële documentatie (beter bekend als het strafblad). Een dergelijke registratie staat voor een periode van 5 jaar in het strafblad. Dit hoeft nog niet te betekenen dat een Verklaring Omtrent Gedrag wordt ontzegd, zolang het niet om beroepen gaat die niets met het verkeer te maken hebben.

Wat kan een advocaat doen als ik aangehouden wordt voor scooter rijden onder invloed?

Zoals je hebt kunnen lezen kan het ingrijpende gevolgen hebben als je aangehouden wordt nadat je onder invloed op de scooter bent gestapt. Hierdoor is het ten zeerste aan te raden om zo vroeg mogelijk een advocaat in de hand te nemen. Deze kan ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen beperkt worden.

Zeker met betrekking tot de hoogte van de boetes kan een advocaat veel voor je betekenen. Hoewel de boetes voor het scooter rijden met alcohol veel lager zouden moeten zijn dan die voor het autorijden met alcohol, is dit in de praktijk niet altijd het geval. Als je voor de rechter verschijnt zonder advocaat, bestaat er de kans dat je een veel hogere boete ontvangt dan je daadwerkelijk zou moeten krijgen.

Ook gebeurt het regelmatig dat het Openbaar Ministerie het scooterrijbewijs intrekt, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet hoort te gebeuren. Het is dan van groot belang dat er direct een klaagschrift wordt ingediend. Dat klaagschrift heeft tot doel het terugkrijgen van het rijbewijs. Wanneer je de scooter nodig hebt voor je werkzaamheden, kan dit een reden zijn voor teruggave van het rijbewijs. Ook wanneer je vermoedt dat er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek is het verstandig om een klaagschrift in te dienen. Je kan het proces-verbaal van het alcoholonderzoek opvragen en op die manier nagaan of procedures geschonden zijn. Een advocaat kan je helpen om dit te doen en bovendien om het klaagschrift zo goed mogelijk te onderbouwen. Zo is de kans het grootst dat je je rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgt.

Voorbeeld

Sandra is aangehouden nadat ze met een promillage van 1,49 op de scooter reedt. Ze kreeg, naast een boete, een rijontzegging van 9 maanden. Volgens de richtlijnen dien je voor die hoeveelheid alcohol zonder bijkomende omstandigheden je rijbewijs helemaal niet kwijt te raken. Haar advocaat heeft er dan ook voor kunnen zorgen dat ze het rijbewijs terugkrijgt.

Wanneer je het oneens bent met andere opgelegde maatregelen (denk aan het onderzoek of het volgen van een cursus) kun je in bezwaar gaan. Dit doe je door een bezwaarschrift op te stellen. Een advocaat weet precies wat er hierin moet staan.

Wanneer je een strafblad hebt gekregen door het rijden onder invloed, kan een advocaat je helpen om deze aantekening in tijd te beperken of zelfs helemaal te vermijden.

Al met al kan gezegd worden dat je er goed aan doet om je bij te laten staan wanneer je aangehouden bent doordat je onder invloed scooter hebt gereden. Laat je dus gelijk koppelen aan een gespecialiseerde advocaat.

Plaats direct je vraag