• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Stoppen met je bedrijf: wat er allemaal bij komt kijken

Stoppen met je bedrijf: wat er allemaal bij komt kijken

Stoppen met je bedrijf: wat er allemaal bij komt kijken

 

Plaats direct je vraag

Schrijf je uit bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Wanneer je besluit om te stoppen met je bedrijf, zonder dat er sprake is van faillissement, moet op een aantal zaken worden gelet. Allereerst is dit de uitschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De manier waarop dit moet gebeuren hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. Het uitschrijven kan door langs te gaan bij de KvK, of door het sturen van een formulier dat te vinden is op de website van de KvK.

Controleer of je uitschrijving is doorgegeven aan de Belastingdienst

De Kamer van Koophandel geeft door aan de Belastingdienst dat jouw bedrijf is uitgeschreven. De Belastingdienst stuurt hierop een brief naar je op met de btw-gevolgen die dit met zich meebrengt. Heb je geen brief ontvangen? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de Belastingdienst. Als jouw bedrijf niet ingeschreven is bij de KvK dan zul je zelf aan de Belastingdienst moeten doorgeven dat je stopt.

Ga na of je in aanmerking komt voor stakingsaftrek

Zodra je stopt met je bedrijf zul je een eindbalans en jaarrekening moeten opstellen zodat je de administratie kan afsluiten. Als je op het moment van opzegging eindigt met winst, zul je belasting moeten betalen over deze winst. Deze winst wordt ook wel stakingswinst genoemd. In sommige gevallen bestaat er de mogelijkheid van stakingsaftrek waardoor je minder belasting hoeft te betalen. De berekening van de stakingswinst is erg lastig. Een advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht of ondernemingsrecht kan je hierbij helpen.

Gooi niet gelijk je administratie weg!

Nadat je bedrijf is uitgeschreven en officieel is beëindigd, ben je verplicht om je administratie nog minimaal 7 jaar te bewaren.

Ga na of je in aanmerking komt voor een uitkering

Als zelfstandig ondernemer zul je misschien aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning van je gemeente. Dit kan op basis van de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Hiervoor moet je nog wel ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel!

Zeg je verzekeringen en domeinnamen op

Indien je bedrijf is verzekerd tegen bedrijfsrisico’s, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vergeet deze dan niet op te zeggen. Ook het opzeggen van een domeinnaam wordt snel vergeten. Huur je een bedrijfsruimte? Vergeet dan niet de huur op te zeggen.

Regel het ontslag voor je personeel

Als je minder dan twintig mensen in dienst hebt moet je op tijd een vergunning voor ontslag aanvragen bij het UWV. Daarbij ben je verplicht om minimaal zes weken van tevoren aan je werknemers te vertellen dat je het bedrijf stop gaat zetten. Echter, hoe eerder hoe beter natuurlijk. Zo voorkom je ook dat al je werknemers uit ontevredenheid “spontaan” ziek zijn in de laatste weken.

Als je meer dan twintig mensen in dienst hebt is er sprake van collectief ontslag. Dit zul je minimaal drie maanden van tevoren moeten melden bij de voor jouw bedrijf relevante vakbond en bij het UWV. Hierna zal je moeten overleggen met de vakbond om een sociaal plan op te stellen en te bespreken of ontslag kan worden voorkomen. Als dit is afgerond, zal het UWV aan de slag gaan met de afhandeling van de aanvraag voor ontslagvergunningen.

Voor zowel jou als je werknemers zal het natuurlijk niet fijn zijn dat er ontslag moet volgen. Omdat het een vervelende situatie kan worden is het handig om je werknemers zo vroeg mogelijk in te lichten over de stand van zaken. Hierdoor geef je hen de tijd om op de gevolgen in te spelen. In sommige situaties kan je er goed aan doen om het ontslag te laten regelen door een advocaat. Vanuit de onafhankelijke positie van een advocaat kan er onpartijdig een juiste belangenafweging gemaakt worden en ervoor worden gezorgd dat alles juridisch goed afgehandeld wordt.

Neem de tijd

De stappen die hierboven zijn uitgelegd lijken misschien wel redelijk eenvoudig. Echter, zal het wel enige tijd duren voordat de beëindiging van je bedrijf rond is. Probeer de afronding dan ook niet te overhaasten. Om te voorkomen dat er stappen worden vergeten of dat de procedure onnodig lang duurt, kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan je begeleiden in het proces vanuit zijn ervaring en kennis van de regels.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat