• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wil je buurman zijn huis splitsen of omzetten? Dit mag niet zomaar!

Wil je buurman zijn huis splitsen of omzetten? Dit mag niet zomaar!

Wil je buurman zijn huis splitsen of omzetten? Dit mag niet zomaar!

Woningsplitsing

Woningsplitsing houdt in dat één woning in meerdere ‘zelfstandige’ woningen wordt gesplitst. Een zelfstandige woning houdt in deze context in dat elk van die woningen over een eigen keuken, badkamer, wc, etc. beschikt.

Ongeschikt

In veel steden zorgt woningsplitsing voor boze buren. Niet elke woning is geschikt voor splitsing, omdat de huizen bijvoorbeeld te klein en te oud zijn, waardoor de buren aan de andere kant van de muur alles kunnen horen. Één gezin als buren gaat dan vaak nog net, maar 4 appartementen in een woning aan de andere kant van de muur is vaak meer dan de muur aankan. Daarnaast zorgt het feit dat er meer mensen in één huis wonen er vaak ook voor dat er meer parkeerdruk is van auto’s en fietsen. Tenslotte is het vaak zo dat de huizen gesplitst worden om meer geld op te halen, men heeft dan vaak niet als hoogste prioriteit het op de beste manier uitvoeren van de verbouwing. Slecht uitgevoerde verbouwingen kunnen zorgen voor lekkages en bijvoorbeeld brandgevaar.

Vrijbrief

In sommige gemeenten geldt dat het niet toegestaan is om zonder vergunning van de gemeente woongebouwen te splitsen in afzonderlijke appartementen. Dit geldt vooral voor drukke gemeenten en in bepaalde ‘populaire plaatsen’ binnen gemeenten. In zo’n geval is het voor de omwonenden mogelijk om bezwaar te maken tegen deze vergunningsaanvraag. Een advocaat kan jou (en je buren) bijstaan.

Bestemmingsplan

Het kan ook zo zijn dat er bepaalde bestemmingsplannen gelden voor huizen. Bepaalde gemeenten hanteren regels dat voor het ene huis wel, maar voor het andere huis geen kamerverhuur toegestaan is. Check daarom ook altijd het bestemmingsplan. Is je buurman aan het splitsen en verhuren geslagen maar is dit helemaal niet mogelijk in dat huis aangezien het bestemmingsplan dit niet toestaat? Dan kan jij de gemeente hiervan op de hoogte stellen. De gemeente zal er vervolgens voor zorgen, door middel van sancties en uitzettingen, dat het verhuren zal stoppen.

Lees ook: Is het gemeentelijke bestemmingsplan anders dan jouw plan? Daar kan je iets tegen doen!

Vergunningsvrij de splitsing in

Niet in alle gemeenten is er een vergunning vereist voor het splitsen van een woning. In sommige gemeenten is het namelijk mogelijk om vergunningsvrij het huis te splitsen. Het is dan natuurlijk niet zo dat je buren lukraak kunnen splitsen zonder rekening te houden met hun buren. Zij moeten zich daarbij wel aan een aantal regels houden, om ervoor te zorgen dat het leefbaar blijft voor de buren. Hiervoor wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (het straatbeeld). De gemeente neemt daarbij vaak mee wat de geluiden uit de buurt zijn. Ontstaan er veel klachten en bezwaren? Dan neemt de gemeente dit mee in zijn oordeel. Tezamen met een advocaat kan jij ervoor zorgen dat jouw stem gehoord wordt bij de gemeente en in het oordeel van de gemeente meegenomen wordt.

Toestemming vragen

Voor het verhuren van de gesplitste woningen is het vervolgens voor je buurman nog vereist om een vergunning aan te vragen. Verhuurt je buurman zonder vergunning? Dan kan hij hier flinke boetes voor krijgen. Meld dit bij de gemeente, dan kunnen zij ervoor zorgen dat je buurman niet meer zonder vergunning verder kan verhuren.

Woningomzetting

Woningomzetting houdt, anders dan splitsing, in dat een zelfstandige woning wordt omgezet in een woning met meerdere ‘onzelfstandige’ woningen. Hierbij gaat het dan om meerdere woningen, zonder eigen keuken, badkamer, wc etc. Deze woningen zijn daarom vooral geschikt als kamers voor studenten of als tijdelijke woningen. Deze op zichzelf staande huishoudens gaan in één woning wonen.

Liever een verre vriend, dan een student als buur

Zoals we in het begin al zeiden is het natuurlijk ook mogelijk dat je buren hun huis aan willen gaan verhuren. In plaats van enkel een huis vol appartementen wordt het dan een huis vol bierdrinkende feestvierende jongeren. Je voelt de bui al hangen: bierkratten op het balkon tot boven het dak gestapeld en elke keer lawaai op ongepaste tijdstippen. Er zit echter een groot verschil tussen een normaal appartement maken van je eigen woning of een studentenhuis. Wanneer je buren hun huis willen omtoveren in een studentenhuis waar meer dan drie studenten in kunnen wonen, dan is je buurman verplicht om daar een vergunning voor te hebben. Deze vergunning is zeker niet goedkoop, dus je buurman zal deze liever niet willen afsluiten. In sommige wijken zijn zoveel studenten dat het zelfs niet eens meer mogelijk is om een vergunning te verkrijgen. Verhuurt je buurman zonder vergunning? Stel dan de gemeente hiervan op de hoogte. Je buurman zal dan waarschijnlijk de studenten uit huis moeten zetten.

Tot besluit

Ben je tegen het splitsen of omzetten van het huis van je buurman en wil je ervoor zorgen dat de splitsing of omzetting niet doorgaat, dan is het belangrijk om te checken of je buurman dit eigenlijk wel mag doen. Mag dit volgens het bestemmingsplan van dat huis of die straat en heeft je buurman wel een vergunning? Dan ben je snel klaar, door de gemeente in te lichten van de activiteiten waar je buurman zich mee bezig houdt. Een advocaat kan je helpen de gemeente in te lichten. Heeft je buurman wel netjes een vergunning aangevraagd? Dan kan jij hier tezamen met een advocaat tegen in bezwaar. Wanneer jij een goede reden hebt hiervoor zal je buurman zijn vergunning niet krijgen.

Wil jij ervoor zorgen dat je buren hun huis niet gaan splitsen of omzetten? Ben je bang dat dit jouw woongenot gaat schaden? Dan kun je hiertegen in gaan. Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht kan jou hierbij helpen.

Klik hier voor een professionele advocaat bestuursrecht. »»