• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Zo kan je van een concurrentiebeding afkomen

Zo kan je van een concurrentiebeding afkomen

Zo kan je van een concurrentiebeding afkomen

Plaats direct je vraag

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding wordt gesloten tussen een werkgever en werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Tevens kan er bij het ontslag of zelfs erna nog een concurrentiebeding overeen worden gekomen. Kort gezegd houdt zo’n beding in dat de (ex-)werknemer na het ontslag bepaalde werkzaamheden niet meer mag doen of bepaalde kennis niet meer mag gebruiken bij een andere werkgever of als zelfstandige. Vaak is hier een termijn aan gebonden en zijn er consequenties overeengekomen als men zich niet houdt aan het beding.

Voorbeeld concurrentiebeding

Stefan werkte bij een verffabrikant en besloot later bij een concurrent te gaan werken. Daar gebruikte hij de kennis die hij had over een bepaalde methode om verf te mengen om het concurrerende bedrijf te helpen. Hiermee overtreedt Stefan het concurrentiebeding die hij met de vorige werkgever had gesloten.

Een werkgever heeft natuurlijk een groot belang bij het sluiten van een concurrentiebeding. Deze kan namelijk zo voorkomen dat de werknemer later bij een concurrent aan de slag gaat en zodoende de belangen van zijn of haar onderneming kan schaden. Daarnaast heeft het ook een andere functie: de werknemer zal door het concurrentiebeding namelijk minder snel geneigd zijn om ontslag te nemen en elders aan de slag te gaan.

Zoals benoemd is het concurrentiebeding in hoge mate bezwarend voor de werknemer. Hierdoor zijn er wettelijk meerdere eisen voor een rechtsgeldig concurrentiebeding vastgelegd. Zo moet het bijvoorbeeld schriftelijk vastgesteld zijn met een meerderjarige werknemer. De verboden werkzaamheden moeten ook nauwkeurig vermeld worden. Daarbij mag een concurrentiebeding niet zomaar in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd worden opgenomen. Dit is alleen mogelijk als het beding noodzakelijk is in het licht van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hiervoor geldt een hoge motiveringsplicht aan de kant van de werkgever.

Een relatiebeding is nauw verbonden met een concurrentiebeding, maar laat zich net iets anders kwalificeren. Het wordt vaak gezien als een lichtere vorm van een concurrentiebeding. De (ex-)werknemer mag namelijk wel bij een concurrent aan de slag, maar deze mag alleen geen contact meer onderhouden met werknemers van de vorige onderneming.

Ben je benieuwd naar de exacte voorwaarden waaraan een concurrentiebeding of relatiebeding moet voldoen of heb je hulp nodig bij het opstellen ervan? Of denk je dat je een ongeldig concurrentiebeding hebt gesloten? Een arbeidsrecht-advocaat kan je goed verder helpen.

Wat als de (ex-)werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding bij ontslag?

Het kan verleidelijk zijn om een concurrentiebeding te proberen te omzeilen door bijvoorbeeld toch bij een concurrent aan de slag te gaan. Dit kan echter vergaande gevolgen hebben. Het schenden van een concurrentiebeding na ontslag geldt namelijk als een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst. De oude werkgever kan dan vorderen bij de rechter dat de betrokkene zich aan het beding houdt en dat deze een schadevergoeding moet betalen, mocht er geen gehoor worden gegeven. Daarnaast is in een concurrentiebeding vaak ook een sanctie zoals een boete opgenomen die de (ex-)werknemer moet betalen bij schending.

Van een concurrentiebeding af zonder de rechter

Wanneer mensen de nadelige gevolgen van het concurrentiebeding ondervinden, willen ze er natuurlijk het liefst vanaf. Hier kan men op verschillende manieren voor zorgen. Een manier om dit te bewerkstelligen is via onderling overleg met de (oude) werkgever. Zo kan een kostbare gang naar de rechter soms worden voorkomen.

Het kan dus lonen om met de (oude) werkgever te onderhandelen over het vervallen van het concurrentiebeding. Dit kan zowel voor het einde van de arbeidsovereenkomst als daarna. Vaak wordt deze mogelijkheid besproken bij het ontslag van de werknemer. Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, toont de werkgever namelijk vaak coulance door het concurrentiebeding te laten vervallen of te beperken. Zo heeft het ontslag minder vergaande gevolgen. Een werkgever zal dit minder snel doen als de werknemer er zelf voor kiest om ergens anders te gaan werken. Toch kan er ook dan onderhandeld worden over verval van het beding. Soms kan een concurrentiebeding namelijk afgekocht worden of worden omgezet naar een relatiebeding.

Levert het onderling overleg niet het gewenste resultaat op? Dan kan een mediator eventueel helpen om een oplossing te zoeken en bijvoorbeeld vervangende afspraken vast te leggen, zodat werknemer en werkgever verder kunnen.

Naar de rechter om een onredelijk concurrentiebeding aan te vechten

Wanneer je als werknemer via onderling overleg met de werkgever of met mediation niet onder het concurrentiebeding uit kan komen, kun je een juridische procedure starten. Bij de rechter kan ongedaanmaking of aanpassing van het geding gevorderd worden. In dat laatste geval kan je bijvoorbeeld denken aan verkorting van de termijn of verlaging van de boete.

Tijdens de gerechtelijke procedure krijgen beide partijen de kans om hun standpunt met betrekking tot het concurrentiebeding naar voren te brengen. Vervolgens maakt de rechter een belangenafweging, waarna het kan besluiten dat het beding onredelijk is. De rechter kijkt bijvoorbeeld naar de verminderde kans om een andere baan te vinden van de werknemer en naar de mate van schade aan het oude bedrijf bij ongedaanmaking van het beding. Niet alleen wat in het beding is afgesproken van belang, ook de verwachtingen die beide partijen hadden bij het sluiten ervan speelt mee bij de beoordeling.

Voorbeeld ongedaanmaking concurrentiebeding

Esmee werkt bij een bedrijf dat computerchips produceert en heeft een concurrentiebeding gesloten. Ze wil graag gaan werken bij een concurrerend bedrijf, maar dit mag niet vanwege het concurrentiebeding. Haar werkgever houdt zijn poot stijf, waardoor Esmee bij de rechter vordert dat het concurrentiebeding ongedaan gemaakt wordt. Hoewel de rechter wat de schade is bij schending van het geding, wijst hij de vordering toch toe. Esmee heeft namelijk ook een geheimhoudings- en relatiebeding gesloten. Hierdoor worden de belangen van de oude werkgever voldoende gewaarborgd. Het concurrentiebeding wordt ongedaan gemaakt en Esmee kan aan de slag bij een nieuwe werkgever.

Meestal wordt er bij een dergelijk geschil gekozen voor een spoedprocedure. Vaak kunnen de werkgever of werknemer namelijk niet al te lang wachten op een beslissing. Bij een kort geding geeft de rechter een voorlopig oordeel over het concurrentiebeding. In de overgrote meerderheid van de gevallen leggen de partijen zich neer bij dit oordeel.

Met een advocaat een van een concurrentiebeding afkomen

Heb je een concurrentiebeding gesloten met een werkgever en ben je daardoor ernstig beperkt in je mogelijkheden om elders aan de slag te gaan? Of word je op een andere manier geraakt door de effecten van een concurrentiebeding? Dan is de kans groot dat je hier wat aan kunt doen. Wij kunnen je binnen een dag koppelen aan een advocaat die je kan helpen om een concurrentiebeding succesvol aan te vechten.  

Plaats direct je vraag