• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overig

Voor onderwerpen op het vlak van bouwrecht, anders dan vergunningen en aanneming, kun je ook terecht bij advocaatzoeken.nl

Plaats opdracht

Advocaat Bouwrecht Overig

(Ver)bouwen en advocaat

Je zoekt een advocaat bouwrecht, maar jouw onderwerp staat niet met zoveel woorden vermeld in onze toelichting? Dat is geen punt, ook voor andere thema's uit het bouwrecht zijn de advocaten van advocaatzoeken.nl beschikbaar. Ons slimme systeem selecteert op basis van jouw wensen een aantal advocaten. Deze reageren op jouw opdracht, je vergelijkt de reacties en kiest de advocaat die jou het beste kan helpen. Hier worden nog enkele onderwerpen kort beschreven waaraan je kunt denken binnen het bouwrecht.

Schade ontstaan door externe factoren

Stel dat er tijdens een verbouwing een aardbeving heeft plaatsgevonden. Dit komt de verbouwing waarschijnlijk niet ten goede. Er kunnen scheuren zijn ontstaan in de tegels of lekkages in het plafond. Als opdrachtgever zit je niet te wachten om deze schade te gaan betalen, omdat het naast de schade ook een mogelijke vertraging zal veroorzaken ten aanzien van het oplevermoment. De gevolgen zijn voor jou als opdrachtgever dus vaak groter. Je unt helaas de schade ook niet vanuit het aansprakelijkheidsrecht op de aannemer en/of verhalen. Er is namelijk geen oorzaak/gevolg relatie tussen de handeling van de aannemer en/of klusser. Wat is dan wel een oplossing? Wat moet je dan doen? Op wie kun je de schade verhalen?

Bouwgaranties

Na de oplevering van het gebouwde, geldt een onderhoudsperiode van 6 maanden. Stel dat er tijdens deze periode of vlak erna een gebrek wordt ontdekt? Ten eerste dient er te worden gekeken naar de verschillende soorten gebreken, te weten verborgen gebreken, of constructieve gebreken. Stel dat het om de eerste categorie gebreken gaat, dan heb je vijf jaar na oplevering nog garantie, omdat je het waarschijnlijk niet eerder ontdekt had kunnen hebben. Dit geldt dus niet bij een constructieve gebrek, tenzij het een uitzonderingsgeval is. Denk bijvoorbeeld aan zulke ernstige of constructieve fouten die het bewonen van bijvoorbeeld de nieuwbouwwoning onmogelijk maakt, dan wordt de garantie op tien jaar vastgesteld.

Ten tweede wordt dus aan de hand van het soort gebrek beoordeeld welk garantietermijn toegepast kan worden toegepast. Als deze termijn niet is verjaard is, zal het kunnen gelden als richtlijn voor het gebrek.

Mocht je het niet eens zijn met de garantiebepalingen, dan is er een mogelijkheid om dit tijdens het sluiten van de overeenkomst aan te geven. Er bestaat een mogelijkheid om bepalingen in de garantieovereenkomst op te nemen die een uitzondering maken op de algemene regels.

De Wet-Breyne

Er wordt veel bescherming vanuit het recht aan een bouwer van een huis en de koper van een nog te bouwen huis. Hieruit volgt voor aannemer en projectontwikkelaars de bekende term Charter van de Woningbouwers. Hiermee wordt aangetoond dat zij bekend zijn met de Wet Breyne en dat zij de intentie hebben deze na te leven. Naast aannemers en projectontwikkelaars wordt ook verwacht dat de volgende personen, die aan een drietal voorwaarden voldoen, de Wet Breyne naleven:

  • Het gebouw is bestemd voor huisvesting of voor gemengd gebruik;
  • De verkoper, promotor of aannemer verbindt er zich toe om een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen;
  • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw.

Zij zullen uiteindelijk naleving van de uitvoeringstermijn en de afgesproken prijs bewerkstelligen. Daarnaast moet er een datum vastgesteld worden voor een definitieve oplevering en worden nog voorwaarden gesteld voor bijvoorbeeld het betalen van een voorschot op de prijs of het betalen van een eventuele schadevergoeding.

Gezien de hoge beschermingsfactor van de wet, is de kans groot dat de Wet Breyne van toepassing is op een mogelijk geschil dat is ontstaan. Wil jij meer informatie over het bouwrecht? Zie dan ook de andere onderwerpen:

Is er een geschil ontstaan vanwege een gebrek, maar weet je niet wie aansprakelijk is? Wil je advies over de Wet-Breyne? Heb je een conflict of wil advies over een bepaalde situatie, maar weet je niet of deze binnen het bouwrecht geplaatst kan worden? 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat