• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

Is jouw auteurs- of merkenrecht wel beschermd? Hieronder meer informatie.

Zoek jij een advocaat die jou kan helpen bij juridische vraagstukken omtrent het intellectueel eigendom? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Klik hier om in contact te komen met een advocaat!

Advocaat Intellectuele Eigendom

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) ziet op bescherming van “voortbrengselen van de menselijke geest”. Denk hierbij aan merken (zie artikel merkenrecht), muziek, foto’s, software, uitvindingen, geschreven stukken en handelsnamen. In nationale en internationale wetgeving en regels wordt de juridische bescherming van het intellectuele eigendom geregeld. Het intellectueel eigendomsrecht is een breed rechtsgebied dat bestaat uit vele regels. Het is als niet-jurist lastig om je weg te vinden in de vele regels van het intellectueel eigendomsrecht. Een advocaat gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht kan je uit de brand helpen, je vragen beantwoorden en je begeleiden bij een eventueel proces.

Wanneer is er sprake van intellectueel eigendomsrecht?

De persoon die het intellectuele eigendomsrecht houdt, heeft het exclusieve recht om over zijn of haar creatie te beschikken. Dit betekent dat het deze persoon vrij staat om te kiezen wat er met de creatie gebeurt, of de creatie mag worden gekopieerd of worden geëxploiteerd. Als iemand anders dan de rechthebbende gebruik maakt van de creatie (bijvoorbeeld door de creatie te kopiëren), dan kan de rechthebbende het intellectuele eigendomsrecht inroepen. Bij de instantie Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kan je je merk of model registreren.

Voorbeeld
Jasper uit Venlo heeft een model ontworpen voor een nieuw soort fiets. Als Jasper verstandig is, registreert hij dit model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), zodat zijn model beschermd is.

Hoe kan ik een intellectueel eigendomsrecht vastleggen?

Dat verschilt per intellectueel eigendomsrecht. Sommige eigendomsrechten kunnen worden ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Ook kunnen sommige merken internationaal geregistreerd worden. Zorg dat je goed op de hoogte bent over de mogelijkheden van het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendomsrecht?

Ook dat verschilt per intellectueel eigendomsrecht. Sommige eigendomsrechten kan je beschermen door ze vast te leggen in een register. Het kan zijn dat je wel zelf verantwoordelijk blijft om de registers in de gaten te houden om zo achter eventuele inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrecht te komen. Omdat de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zeer uiteenlopen, is het verstandig om je van tevoren goed te laten inlichten door een jurist.

Welke intellectuele eigendomsrechten zijn er en wat zijn de verschillen?

Het intellectueel eigendomsrecht bestaat uit vele categorieën. De meest voorkomende intellectueel eigendomsrechten zijn het auteursrecht en het merkenrecht.

Naast deze bekende gebieden kent het intellectueel eigendomsrecht ook andere gebieden:

  • Kwekersrecht: als een kweker een nieuw plantenras kweekt, dan kan dat plantenras worden beschermd door het plantenras. Dit betekent dat de kweker het alleenrecht heeft om het ras te kweken en te verhandelen. 
  • Octrooirecht: Door middel van het octrooirecht kan je ervoor zorgen dat jouw uitvinding wordt beschermd. Iemand anders kan jouw uitvinding dan dus niet commercieel toepassen. Een voorbeeld van een creatie waar het octrooirecht op kan rusten is een speciaal ontwerp van een paraplu: de stormparaplu. 
  • Modellenrecht: Bij modellenrecht gaat het om de bescherming van (een deel van) het uiterlijk van een creatie, denk bijvoorbeeld aan het model van een Lego-steentje.
  • Tekeningenrecht: Het tekeningenrecht heeft veel weg van het modellenrecht. In plaats van een model gaat het bij tekeningenrecht om de bescherming van het uiterlijk van een tekening. 
  • Domeinnaamrecht: Een domeinnaam is het adres van een website. Het domeinnaamrecht heeft ook betrekking op het merkenrecht en het handelsnaamrecht. 
  • Handelsnaamrecht: Elke ondernemer kiest een handelsnaam voor zijn of haar onderneming. Als jij de handelsnaam als eerste gebruikt, heb jij het recht op die handelsnaam. Het is verstandig om de handelsnaam wel te registreren. 
  • Databankenrecht: Dit recht regelt het recht met betrekking tot databanken.
  • Naburige rechten: Dit recht geeft bescherming aan de inspanningen en prestaties van de rechthebbende, bijvoorbeeld de kunstenaar. Naburige rechten bestaan naast het auteursrecht.

Wat kan ik tegen een inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrecht doen? En wat kan een advocaat voor mij doen?

Op het moment dat jij erachter komt dat iemand gebruik heeft gemaakt van jouw werk zonder jouw toestemming, dan is er sprake van inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrecht.

Voorbeeld
Piet uit Woerden heeft een schilderij gemaakt. Rechts onderop het schilderij staat zijn naam, de datum en een copyright tekentje. Tot zijn schrik komt hij erachter dat in een winkeltje in Woerden kopieën van zijn schilderij te verkrijgen zijn, zonder dat hij hier toestemming voor heeft gegeven. Er is dus sprake van inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrecht.

Als Piet een advocaat inschakelt, kan de advocaat ervoor zorgen dat de gekopieerde schilderijen snel uit de schappen verdwijnen. Ook kan Piet samen met zijn advocaat bepalen of hij schadevergoeding wil eisen van het winkeltje.

Maar ook wanneer er geen sprake is van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, kan het inschakelen van een advocaat voordelig zijn. Het vergt veel moeite, tijd en geld om een goed idee om te zetten in een product. Advocaten kunnen je adviseren over en helpen met de juridische bescherming van je product. IE-advocaten hebben ervaring in de branche, waardoor zij gemakkelijk potentiele problemen signaleren.

Wil je meer weten over het intellectuele eigendomsrecht? Op de onderstaande pagina’s kan je meer informatie vinden:

Wil je direct met een advocaat in contact komen? Dat kan door hier te klikken! »»