• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel eigendom (vaak afgekort met simpelweg IE) is een breed begrip. In traditionele zin gaat het met name om auteursrecht, merkenrecht en vormgeving. Van recenter datum zijn bijvoorbeeld octrooien (ook wel: patenten).

Intellectueel eigendom

Uitgangspunt bij intellectueel eigendom is dat het gaat om rechten verkregen door ‘scheppende arbeid, die voorkomt uit de menselijke geest.’ De lijst met rechten die daaraan voldoen is inmiddels een lange. Portretrecht is een bekende. Naburige rechten. Handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, licentieovereenkomsten aangaande software, domeinnaambescherming en zelfs voor slagzinnen bestaat juridische bescherming. Kwekersrecht, ook een mooie; dit houdt in dat wanneer je een nieuw gewas hebt ontwikkeld, je onder voorwaarden het monopolie op het betreffende zaadje kunt verkrijgen. Andere kwekers kunnen er zodoende niet met jouw creatie vandoor.

Bescherming, daar is het om begonnen in dit rechtsgebied. De wetgever beoogt jouw creatie te beschermen, door het mogelijk te maken – bij een inbreuk op jouw IE-recht – een claim neer te leggen bij de ‘inbreuker’.

Het IE-recht werkt in de meeste gevallen overigens preventief. Het feit dat een creatie beschermd is, is vaak al afdoende; men zal dan in de meeste gevallen afzien van onrechtmatige duplicatie, reproductie, openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking, etc.

Meer informatie vind je via onderstaande linkjes:

Auteursrecht

Merkenrecht

Overig 

Je kunt hier ook direct jouw opdracht plaatsen. »»

Advocaat Intellectuele Eigendom

© advocaatzoeken.nl