• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Jachtbouw

Je hebt ze wel eens zien pronken in de haven: jachtschepen. Dure schepen die worden gebruikt voor vakanties en soms enkel al investering. Maar ondanks dat het enkel gebruikt wordt als hobby, zullen bij onder andere het gebruik, verkoop en koop van de jach

Plaats opdracht

Advocaat Jachtbouw

Advocaat en jachtschepen

Het lijkt alsof er enkel alleen conflicten ontstaan tussen bedrijven die schepen in gebruik hebben, maar problemen kunnen zich ook particulier voordoen. Denk hierbij aan jachtschepen die worden geleverd en verkocht of voor een vakantie-uitje naar een ander land varen. Ze hebben geen doelen, zoals een vrachtschip, en vaak ben je als hobbyist niet bekend met het recht daar voor jouw jachtschip geldt. Advocaten kunnen je van alle informatie voorzien. Zij kunnen je daarnaast tijdens een conflict bijstaan en zullen altijd handelen in jouw belang. Aangezien jachtschepen niet te vergelijken zijn met een boot, zullen de belangen groter zijn.

Welk recht is van toepassing op jachtschepen?

Aangezien jachtschepen dus anders zijn dan bijvoorbeeld vrachtschepen, is er ook een specifieke wet opgesteld die van toepassing is jachtschepen: Wet Pleziervaartuigen. Deze wet is alleen van toepassing op vaartuigen die minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter zijn. Hierin worden eisen gesteld, zoals de verplichting tot het aanbrengen van een CIN-nummer (Craft Identification Number) en verplichtingen ten aanzien van de bouw van het pleziervaartuig. Bij de oplevering van de koop zullen aan alle eisen moeten zijn voldaan die door de wet zijn opgesteld.

Daarnaast is er ook een verplichting opgenomen dat een vaartuig in Nederland voor het eerst op de markt komt van een CE moet worden voorzien. Dit geldt dus ook als een internationaal jachtschip wordt aangeboden op de Nederlandse markt, dan zal hier ook nog een CE vereist worden. Een CE houdt in dat er een certificaat wordt opgemaakt waaruit blijkt dat op het betreffende jachtschip de eisen van de wet van toepassing zijn. Stel dat jij er achterkomt dat een jachtschip niet voldoet aan de eisen, dan mag je hier een melding van maken. Hier is speciaal een CE-meldformulier voor opgesteld. Uiteindelijk zal de overheid hier een controle op uitvoeren.

Moet je heffingen betalen?

Een jacht verblijft voornamelijk in een haven, maar welke haven is de vraag. Het is mogelijk dat een jacht staat ingeschreven als een product waarop het Nederlands recht van toepassing is, maar in het buitenland is aangelegd. In Nederland geldt dat er btw betaald dient te worden over jachtschepen. Echter blijkt dat bij een overdracht vaan dat er geen btw kosten zijn betaald. Stel dat er een controle wordt uitgevoerd op het moment dat het jachtschip de haven van Nederland binnenvaart, dient deze btw alsnog betaald te worden? Dit hoeft niet altijd. Een uitzondering op het betalen van btw is bij jachten namelijk een begrip voor het feit dat een jacht bijna nooit zich op één plek bevindt. Als jij als eigenaar van een jacht kunt bewijzen dat jouw jacht zelden op de wateren van Nederland te vinden is, dan hoef je waarschijnlijk geen btw te betalen. Heb je moeite met het bewijzen hiervan, dan zou je een advocaat de verdediging kunnen laten voeren. Zij hebben namelijk de kennis en ervaring om iets te bewijzen. Stel dat btw gevorderd wordt en jij besluit niet te betalen, dan mag de douane een boete opleggen. Je kunt dan op dezelfde wijze bezwaar tegen deze een eventuele aanslag.

Advocaten proberen eerst buitenrechtelijk de zaak op te lossen. Dit betekent dat zij in gesprek gaan met de douane voordat zij een procedure bij de rechtbank gaan starten. Mochten de advocaat in jou belang en de douane een oplossing hebben gevonden voor het probleem, dan zal dit in het voordeel zijn voor kosten. Ze noemen een dergelijke afspraak met de douane in een fase voordat je naar de rechtbank stapt ook wel een schikking. Bij een rechtszaak zal een conflict al snel in de kosten lopen.

Een jacht bouwen, hoe gaat dat?

Bij schepen is de functie van het schip van belang. Echter, zal bij jachtschepen het ontwerp van groter belang zijn. Aangezien dit schip zich uiteindelijk wel gaat bevinden tussen de vrachtschepen, dient er bij de bouw alsnog voldaan te worden aan een aantal eisen. Je kunt echter niet dezelfde eisen aan een jachtschip van 2,5 meter stellen als aan 24 meter. Daarom worden jachtschepen binnen categorieën geplaatst. Hierdoor kunnen bouwers zelf hun schepen vergelijken met het idee dat ze daarmee zelf kunnen bepalen of aan alle eisen is voldaan. De voorkeur zal hier waarschijnlijk niet naar uitgaan, omdat het zeer specifieke eisen zijn die uiteindelijk een CE moeten opleveren dat alsnog wordt beoordeeld door een Certificerende Instelling.

Naast CE keuringen vinden er ook typekeuringen plaats. Dit wordt gelijkgesteld met een CE keuring, omdat als 1 type is gekeurd en voldoet aan de eisen, de rest van hetzelfde type ook wordt goedgekeurd. De Certificeerde Instelling zal wel nog jaarlijks een controle uitvoeren of dat type nog steeds voldoet. Blijkt dat er iets aangepast moet worden, dan kan de geldigheid van CE beperkt worden.

Je kunt dit dus zien als een APK keuring van een auto. Waarschijnlijk is iedereen het ermee eens dat een auto voor de veiligheid gekeurd moet worden, maar op het moment dat er iets gerepareerd dient te worden, gaat het wellicht in de kosten lopen. Stel je voor dat een jachtschip niet voldoet aan de eisen en dat er een onderdeel vervangen dient te worden. Deze kosten zijn natuurlijk nog hoger. Jachten worden soms voor miljoenen euro’s verkocht.

Registreren van jachtschepen

Jachten die enkel als doel hebben het vermaak en wellicht het reizen naar andere landen, zullen zich meestal vervoeren door binnenwateren. Daarnaast zullen ze worden aangelegd binnen havens. Stel dat een jachtschip in botsing komt met een ander schip, dan is het handig als een het jachtschip een uniek nummer heeft. Een auto heeft immers ook een kentekenplaat. Als je te hard rijdt, kun je soms nog een boete verwachten. De overheid heeft je dan getraceerd aan de hand van het kentekennummer. Dit geldt ook voor het unieke nummer dat aan een jachtschip wordt toegekend. Dit noemen ze bij een jachtschip een Craft Identificiation Number. Deze wordt door de bouwer/leverancier vastgesteld. Uit dit nummer blijkt ook wie de fabrikant van het schip is. Met dit nummer zal je jachtschip geregistreerd staan. Op grond van het scheepvaartrecht zullen ook jachtschepen worden ingeschreven in het scheepsregister.

Kopen en verkopen van jachtschepen

Deze inschrijving geschiedt bij het kopen en leveren van het schip. Aangezien de koopprijs van jachtschepen hoog is, zal de verkoop het beste kunnen geschieden met bijstand van een advocaat. Advocaten kennen de regelgeving wat betreft de koop en verkoop van schepen. Daarnaast zal er veel papierwerk bij komen kijken die zijn geschreven in de juridische taal. Een advocaat zal hierop een controle in jou belang kunnen uitvoeren en kunnen adviseren welke bepalingen misschien niet juist in de overeenkomst zijn opgenomen.

Indien je een jachtschip wilt kopen, maar hiervoor geld wilt lenen door een hypotheek te vestigen, dan is een inschrijving in een register noodzakelijk. Het is daarnaast een controle dat je eigenaar bent van een het jachtschip. Iedereen kan in het register zien, dat jij eigenaar bent. De verkoop van een schip zal uiteindelijk geschieden via een notaris. De praktische handelingen die worden verricht bij de verkoop van jachtschepen is vergelijkbaar met vrachtschepen.

Plaats direct je vraag