• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Scheepvaartrecht

Scheepvaartrecht

Wil je je boot verkopen of juist een nieuwe boot kopen? Waar moet je allemaal aan denken? Hieronder meer informatie.

Plaats hier je opdracht om in contact met een advocaat die al enige ervaring heeft binnen het scheepvaartrecht. »»

Advocaat Scheepvaartrecht

Scheepvaartrecht, Maritieme Recht, Zeerecht, enzovoorts. Er zijn zo veel verschillende benamingen voor wat er zich op zee en op de binnenwateren afspeelt. Hierdoor zijn de regels vaak moeilijk te onderscheiden. Wil je weten wat je rechten zijn en wat je kunt doen op het moment van een conflict? Neem dan contact op met een advocaat. 

Advocaten in het scheepvaartrecht

Binnen de scheepvaart kunnen zich enkele problemen voordoen. Zo kan er tijdens het bouwen van het schip een faillissement worden uitgesproken ten aanzien van de bouwer, een schuldenaar betaalt niet nadat hij wel een opdracht heeft gegeven om een schip te bouwen of er is onduidelijkheid over het vaarwatergebied. Er komen veel regels binnen het scheepvaartrecht kijken. Schepen varen vaak internationaal, dus worden er verdragen toegepast. Daarnaast kun je het verkopen en leveren van een schip vergelijken met het algemeen contractenrecht waaraan een aantal extra bepalingen zijn toegevoegd en speelt het milieurecht een rol als een schip de zee of rivieren vervuild. Hieruit blijkt dus de noodzaak van een advocaat die bekend is met deze rechtsgebieden, of precies jouw probleem erkend omdat hij dit al vaker in zijn werk is tegengekomen. 

Moet je heffingen betalen?

Om verschillende redenen kunnen er haven- en/of kadegelden worden geheven. Echter zijn er specifieke vaartuigen waarbij dat niet nodig is, bijvoorbeeld bij rijksvaartuigen, gemeentevaartuigen en hospitaalschepen. Stel dat er iets mis is gegaan met de aangifte van je schip en er worden gelden gerekend dan hoef je deze niet te betalen als je binnen de uitgezonderde categorie valt. Als je wel betaald hebt, maar er later achterkomt dat je deze niet had hoeven te betalen, dan kun je deze terugvorderen mits jij je standpunt kunt bewijzen. Mochten er problemen ontstaan op het moment dat heffingen worden gevorderd en niet betaald worden, dan kan een advocaat een oplossing zijn om je positie te versterken. 

Een conflict binnen de scheepvaart, wat nu?

Er kunnen bij de verkoop van schepen veel problemen ontstaan. De oorzaak hiervan is meestal de hoge kosten van de schepen en de belangen die erbij betrokken zijn. Conflicten die betrekking hebben op het scheepvaartrecht ontstaan meestal niet op zee. Het betreft meestal een afspraak die tussen bedrijven is gemaakt over het lenen van een schip, het verkopen van een schip of maken van een schip. Dit zijn dus voornamelijk problemen die zich binnen het contractenrecht afspelen. Echter wordt aan de scheepvaart een aparte categorie gewijd, omdat dit een specifiek recht is. Logischerwijs kun je een schip niet aan de kassa afrekenen. Hierdoor zijn er regels opgesteld waaraan een eigenaar van een schip zich moet houden. Zo zijn er regels gemaakt betreffende het betreden van vaarwateren, hoe een verkoop dient te geschieden en over wat wel en niet door een schip mag worden gedumpt. Voor vissers gelden zelfs regels ze mogen varen binnen bepaalde gebieden. Het verkeer op de wateren wordt zo veel mogelijk geregeld zodat er voor de visserij de meest gezonde vis is en voor de olie- en gaswinning een mogelijkheid om veilig te werk te gaan.

Het volgende voorbeeld maakt een conflictsituatie duidelijk binnen het scheepvaartrecht:

Voorbeeld
Bedrijf Ollie staat al een aantal maanden in de omgeving van een oliebron. Zij winnen olie uit de grond. 2 km verderop is er juist een vruchtbare plek voor vis. Vissers zijn er vaak te vinden om hun slag te slaan. Visserij Vrij gaat hier ook een aantal dagen naartoe om te vissen. Echter besluit zij om af te wijken en op zoek te gaan naar een andere vruchtbare plek. Zo vaart ze een aantal dagen om Ollie heen en sleept ze met haar netten over de bodem. Ollie komt hier pas na een tijdje achter en het blijkt dat de vis die Visserij Vrij heeft binnengehaald geen gezonde vis is die wel op de markt terecht is gekomen. Nadat Ollie dit ten oren krijgt meldt hij zijn bevindingen. Hij schakelt een advocaat in voor advies.

Bedrijf Ollie is enkel getuigen in deze zaak. Echter speelt hij wel een belangrijke rol in deze zaak. Het inschakelen van een advocaat voor advies is altijd aan te bevelen, omdat het vaak grote zaken betreft. De vis is door een gedeelte van de bevolking al gegeten, waardoor er een probleem ontstaat dat te groot is om in je eentje bij betrokken te raken. Het is daarnaast een conflict dat het aansprakelijkheidsrecht toepast en daarnaast een getuige die de regels van het scheepvaartrecht toepast. Binnen deze verwarrende situaties kan een advocaat duidelijkheid geven.

Conflicten in de binnenvaart

In Nederland zijn er veel rivieren waarop een gewone doorvaart niet mogelijk is. Met behulp van sluizen wordt de doorvaart vereenvoudigd en kunnen schepen zonder veel moeite op de plaats van bestemming komen. Het is echter mogelijk dat hier natuurlijk iets misgaat. Een schip komt in botsing met een ander schip of vaart tegen de wand van de sluis. Stel dat hier een volledige ravage ontstaat, wat dan? Hierbij speelt aansprakelijkheid een grote rol. Wie is aansprakelijk voor de aanvaring en wie dient de schade te vergoeden? Aangezien schepen soms vervuilende stoffen vervoeren en deze vrijkomen bij een aanvaring, kan de schade in de kosten gaan lopen. In eerste instantie dient er te worden gekeken of er nationale schepen betrokken zijn bij het conflict, of dat er ook internationale schepen betrokken zijn. Indien er internationale schepen betrokken zijn dient er ook internationaal recht toegepast te worden. Mochten er enkel nationale schepen betrokken zijn, dan kan gewoonlijk het Burgerlijk Wetboek worden toegepast. Hierin is een aanvaringsregeling toegepast echter is deze bepaling niet toereikend genoeg, dus zal ook het algemeen verbintenissenrecht worden toegepast.

Het verschil met een aanrijding en aanvaarding is dus dat er bij een aanvaarding verschillende wetten van toepassing kunnen zijn. Hiermee wordt tevens duidelijk gemaakt waarom een advocaat jou kan helpen bij een conflict dat is ontstaan in de binnenwateren. Hij zal duidelijkheid scheppen voor jou en zal tevens op basis van de juiste wet de aansprakelijkheid in jou belang kunnen verdedigen. 

Wat kun je doen bij milieuvervuiling op zee?

In het milieustrafrecht wordt al besproken dat vervuiling zeer zwaar gestraft wordt. Maar niet enkel bedrijven die simpelweg hun kraan opzetten en de vervuiling in de rivier laten vloeien, worden gestraft. Het IMO-verdrag wordt toegepast zodra er sprake is van verontreiniging van de zee door bijvoorbeeld olie. Dit verdrag is internationaal, omdat het scheepvaartrecht dat binnen Nederland geldt, niet toereikend genoeg is. Een verdrag is internationaal recht dat uiteindelijk ook doorwerkt binnen het Nederlandse scheepvaartrecht. Het is bij dit verdrag van belang dat er verboden gelden op het lozen van afvalstoffen en dat er normen zijn voor emissies via verbrandingsgassen van stikstof. Omdat deze situaties zich op zee voordoen, zal het scheepvaartrecht van toepassing zijn. Mocht het op het land gebeuren, dan zal het gewone milieurecht worden toegepast.

Worden de normen overschreden, dan zal, ook op zee, een straf toegepast worden. Het scheepsrecht verschilt hier niet veel van het milieustrafrecht. Stel dat je zelf merkt dat er schepen zijn die het water bevaren met als doel giftige stoffen te dumpen, maak hier dan zo snel mogelijk een melding van. Weet je niet hoe je deze melding kunt doen, of wil advies over eventuele andere mogelijke opties? Neem dan contact op met 088-833888 en kom in contact met een gespecialiseerde advocaat. 

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Je hoort het steeds vaker dat bedrijven, groot of klein, hun kop nog maar net boven water kunnen houden. Echter, om metaforisch te blijven, zullen een aantal bedrijven helaas zinken. Wat gebeurd er als jij een prachtig schip hebt gebouwd en de schuldenaar is niet in de mogelijkheid te betalen? Gelukkig heeft het recht hier een wet voor opgenomen. Dit noemen ze het retentierecht. Binnen de scheepvaart wordt dit recht van groot belang, omdat in het algemeen altijd bedrijven zijn die een overeenkomst sluiten tot het bouwen en gebruiken van schepen. Dat dit van belang is komt ook binnen de wet tot uitdrukking. Zodra een bedrijf nog een schuld heeft bij de bouwer van het schip, kan zij het retentierecht inroepen waarmee zij de overeenkomst kan opschorten. Het schip zal dan niet meer aan de schuldenaar geleverd worden, wat als gevolg heeft dat het schip niet binnen de failliete boedel valt. Dit is dus een recht dat alleen kan worden inroepen tussen de twee partijen die de verbintenis zijn aangegaan. 

Binnen een faillissement speelt er niet enkel een retentierecht dat bescherming biedt. Het scheepvaartrecht heeft een bijzondere positie in de rangorde tegenover derden. Deze rangorde wordt door de wet bepaald en zorgt ervoor dat wordt gereguleerd in een bepaalde volgorde waarin de schuldenaren hun vordering uit de boedel mogen voldoen. Het scheepsvoorrecht is een recht dat een schuldeiser toekomt omdat een derde het goed in gebruik had. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer de voorrechten kunnen worden ingezet. 

Voorbeeld
Na een aantal problemen binnen het bedrijf van Latisha, wordt het faillissement uitgesproken. Zij had op dat moment een schip van Nick in gebruik om het te kort aan schepen aan te vullen. De curator stelt dat dit schip binnen de boedel valt, omdat het zich op dat moment binnen het bedrijf bevindt. Nick wil graag zijn schip terug en schakelt een advocaat in. Deze stelt voor om het scheepsvoorrecht toe te passen. Hiermee vergroot hij zijn kans op teruggave van het schip, omdat hij zijn positie verhoogt binnen de rangorde van schuldeisers. 

Er bestaat een mogelijkheid dat Nick zijn schip niet terug krijgt, maar dit is enkel als het vermogen dat voor faillissement vatbaar was, al is uitbesteed aan hoger gerangschikte schuldeisers. 

Waarschijnlijk heb je na het lezen van faillissementszaken en het scheepvaartrecht nog vele vragen. Retentierecht en voorrechten zijn niet begrippen die je in het dagelijks leven voorkomen. Echter is dit voor advocaten wel een dagelijkse praktijk. Het is raadzaam om al in zo’n vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. Een curator heeft geen interesse in jouw belang binnen een faillissement. Zodra jij geen mededeling doet dat het schip van jou is, of geen beroep doet op je retentierecht, zal de curator de boedel gaan verdelen alsof je een gewone schuldeiser bent die de restjes uit de boedel krijgt (als deze er dan nog zijn). Een advocaat is er om voor jouw persoonlijke belangen op te komen. Dit is wellicht het belangrijkste punt waarop een advocaat van belang is binnen faillissement in de scheepvaart. Het is echter ook waardevol voor jouw positie dat een advocaat dezelfde taal als de curator spreekt. Hij of zij weet daarnaast wel welke stappen doorlopen moeten worden.

Heb jij een advocaat nodig die is gespecialiseerd in scheepvaartrecht?

Hierboven staat al beschreven hoe specifiek het scheepvaartrecht is. Het heeft veel overeenkomsten met het algemene contractenrecht, maar ook vooral veel verschillen. Het heeft namelijk een speciale positie vanwege de grote van het contract. Het gaat vaak om grote bedragen en daarnaast dient er een grote mate van vertrouwen te zijn. Op het moment dat een vertrouwen wordt geschaad, zal een advocaat jou bijstaan.

Deze advocaat is te bereiken door hier te klikken en een opdracht te plaatsen. »»

Een advocaat die alles weten over wat zich afspeelt op de wateren, zal jou adviseren en indien nodig bijstaan tijdens een rechtszaak.