• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Dit kan je als ondernemer doen als je bedrijf failliet dreigt te gaan door de coronacrisis

Dit kan je als ondernemer doen als je bedrijf failliet dreigt te gaan door de coronacrisis

Dit kan je als ondernemer doen als je bedrijf failliet dreigt te gaan door de coronacrisis

Plaats direct je vraag

Is de beschikbare overheidssteun benut?

Als ondernemer zal het je niet ontgaan zijn dat de overheid het bedrijfsleven in deze periode te hulp schiet door financiële steunmaatregelen aan te bieden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk banen te behouden, maar vooral ook om te voorkomen dat talloze bedrijven failliet zouden gaan.

Een van de maatregelen is dat de overheid de lonen van bedrijven in nood voor een groot gedeelte betalen. Ook krijgen zzp’ers inkomensondersteuning krijgen. Verder is het voor bedrijven makkelijker om bij banken te lenen, om zo een faillissement af te kunnen wenden. Tevens kan het betalen van belastingen uitgesteld worden.

Hiernaast zijn er nog een aantal andere overheidsmaatregelen ter voorkoming van faillissementen. Wil je weten welke maatregelen er gelden en of je in aanmerking komt? Of wil je hulp bij de aanvraag van de maatregelen? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat die je kan helpen.

Wat als het bedrijf ondanks de steunmaatregelen toch failliet dreigt te gaan?

De genoemde maatregelen behouden een hoop bedrijven van faillissement, maar helaas betekent het niet dat alle bedrijven in de coronacrisis hun hoofd boven water kunnen houden. Hoe langer de crisis duurt, hoe meer bedrijven ten onder gaan. Dit komt bijvoorbeeld doordat bedrijven ondanks de steun alsnog een gedeelte van de salarissen moeten betalen of doordat de huur voor de panden gewoon doorgaat.

In zulke gevallen kun je nog proberen het bedrijf te verkopen. Lukt dit niet? Dan kunnen ondernemers toch nog faillissement proberen te voorkomen door interne regelingen te treffen met schuldeisers bijvoorbeeld. Als het faillissement echt onvermijdbaar is, kan een gedeelte van het bedrijf via een doorstart alsnog voort blijven bestaan.

Het bedrijf verkopen

Door de coronacrisis is het verkopen van een noodlijdend bedrijf natuurlijk een hoop minder aantrekkelijk. Toch is het zeker niet onmogelijk. Wel zal je moeten accepteren dat de coronacrisis een impact heeft op onder meer de koopprijs. Het verkopen van een bedrijf is daarbij een gecompliceerd en vaak lang proces. Hieronder een aantal tips voor een succesvolle verkoop.

Om te kijken hoeveel je zou kunnen ontvangen voor het bedrijf is het verstandig om eerst een waardebepaling te laten uitvoeren. Zo’n waardebepaling kan volgens verschillende formules berekend worden, maar vaak wordt er rekening gehouden met toekomstige factoren. Door de coronacrisis is dit nogal onzeker, maar toch is een waardebepaling onmisbaar wanneer je voornemens bent een bedrijf te verkopen. Hou wel in je achterhoofd dat de waardebepaling, coronacrisis of geen coronacrisis, vaak niet het bedrag is wat je ontvangt bij de verkoop. Dit is namelijk afhankelijk van een hoop andere factoren, zoals de onderhandeling.

Wil je een waardebepaling laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een ervaren specialist.

Nadat de waarde van het bedrijf is bepaald, is het tijd om naar potentiële kopers te zoeken. Daarvoor is het verstandig om een informatiememorandum op te stellen. In dit document wordt de gehele onderneming beschreven, zodat de koper een goed beeld krijgt van het bedrijf en hoe het functioneert. Het informatiememorandum beschrijft onder andere de financiële en juridische structuur.

Voor de verkoop kan het ook zeer voordelig zijn om het bedrijf overdraagbaar te maken. Wanneer dat goed is gebeurd, hoeft de koper minder werk te verrichten om het bedrijf door te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het bedrijf erg afhankelijk is van de eerdere eigenaar. Als dat niet veranderd is, is de koop een stuk minder aantrekkelijk. Soms moet het bedrijf ook in een andere rechtsvorm gegoten worden om uiteindelijk een verkoop te realiseren.

Er zijn verschillende soorten kopers. Zo is het mogelijk dat een ondernemer van buitenaf het bedrijf overneemt, maar ook dat dit gebeurt door iemand die er al werkt. In het eerste geval is er sprake van een management buy-in en in het tweede geval spreken we van een management buy-out. Daarnaast kan het zo zijn dat het bedrijf wordt overgenomen door een concurrent. Bij alle soorten verkoop kunnen ook investeerders betrokken zijn. Het ligt aan de omstandigheden binnen bedrijf welke manier van verkoop het meest voor de hand ligt.

Na het vinden van een potentiële koper start de onderhandelingsfase. Hierbij heeft de verkoper een mededelingsplicht; deze mag belangrijke aspecten niet achterhouden. De verkoper zal bijvoorbeeld moeten prijsgeven op welke manier de onderneming geraakt is door de coronacrisis. In verband hiermee heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Met de partij waarbij de verkoop het grootst is sluit je een intentieovereenkomst (ook wel Letter of Intent). Deze vormt uiteindelijk de basis voor de daadwerkelijke koopovereenkomst.

De verkoop van een bedrijf is tijdrovend en complex. Daarom is het essentieel om de hulp in te schakelen van een ervaren verkoopadviseur. Zo weet je dat elke stap van het verkoopproces zorgvuldig genomen wordt. Tevens kan een advocaat nodig zijn voor onder andere het opstellen van overeenkomsten gedurende de verkoop. Dit voorkomt vervelende juridische conflicten nadien.

Wil je meer weten over hoe de verkoop van een onderneming in elkaar steekt? Of heb je al besloten dat je wil verkopen? Neem dan contact met ons op. We kunnen je er niet alleen meer over vertellen, maar we hebben ook een breed netwerk aan advocaten en adviseurs die je kunnen bijstaan.

Maatregelen ter voorkoming van faillissement

Wanneer het bedrijf in zwaar weer verkeert door bijvoorbeeld de coronacrisis, doe je er natuurlijk goed aan om te kijken wat je binnen het bedrijf kan veranderen om op die manier faillissement af te wenden. Zo zie je dat veel ondernemingen op een creatieve manier zoeken naar andere verdienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan de kapper die haarverfpakketten opstuurt of de bierbrouwer die de klanten zelf thuis een bierproeverij laten doen. Ook kan het zoeken naar nieuwe, minder risicovolle leveranciers of het aanbieden van diensten in een andere regio helpen bij het voorkomen van een faillissement.

Tijdens de coronacrisis krijgt een groot aantal bedrijven het moeilijk om bepaalde schuldeisers te betalen. Het is dan ook verstandig om in dat geval schuldeisers te benaderen om eventuele andere betalingsregelingen te bespreken. Het verlengen van betaaltermijnen kan bijvoorbeeld al wat lucht geven. Veel schuldeisers begrijpen de overmachtssituatie waarin bedrijven zich nu verkeren en sommige zullen dan ook bereid zijn te hulp te schieten.

Verder vragen veel bedrijven leningen aan bij banken wanneer het even wat minder gaat. Door de steunmaatregelen die het kabinet genomen heeft door de coronacrisis, is het makkelijker geworden om als ondernemer te lenen bij banken. Dit komt door een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De overheid staat nu garant voor de kredieten verleend aan het mkb. Tevens kunnen bedrijven onder omstandigheden gebruik maken van factoring. Hierbij schiet de bank, tegen een betaling, openstaande facturen voor.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen. Wanneer de rechtbank dit goedkeurt, krijgt de onderneming anderhalf jaar uitstel van betalingen. Hiervoor is wel een voorwaarde dat de financiële problemen tijdelijk en binnen een korte tijd op te lossen zijn.

Meer tips over wat je als ondernemer kunt doen om een faillissement te voorkomen? Neem dan met ons contact op en wij koppelen je aan een adviseur.

Faillissement aanvragen

Helaas kunnen de financiële problemen van een bedrijf ten gevolge van de coronacrisis zo ver gaan, dat er niets anders op zit dan een faillissement. Ondanks het feit dat het faillissement een zware maatregel is, hoeft het niet per se te het einde van de onderneming te betekenen.

Het faillissement gaat kortgezegd als volgt in zijn werk: Het begint met het aanvragen ervan bij de rechtbank. Dit kan zowel de onderneming zelf als een van zijn schuldeiser doen. Als de rechter het faillissement goedkeurt, wordt er een curator aangewezen die de bedrijfsvoering overneemt en de bezittingen en schulden beheert. Het doel van de curator is om de schuldeisers naar rangorde te betalen. Dit doet deze bijvoorbeeld door de bezittingen te verkopen. Meestal is er echter niet genoeg geld in de faillissementsboedel om de gehele schulden of zelfs maar een klein gedeelte van de schulden te betalen. Het faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Dit kan bijvoorbeeld door een akkoord met de schuldeisers of uitspraak van insolventie.

Doorstarten

In sommige gevallen van faillissement is het mogelijk dat de onderneming of een deel daarvan blijft voortbestaan. Bij een doorstart kun je verder gaan met de delen van het bedrijf die nog wel winstgevend zijn of kunnen zijn. Het komt vaak voor dat de koper van een failliet bedrijf reeds aandeelhouder of voormalig bestuurder was. Voor een doorstart is het wel vereist dat de onderneming een rechtspersoon is (dus geen eenmanszaak). Voordeel van een doorstart in faillissement is dat de schulden in principe in het faillissement achter blijven. Ook kan de onderneming gewoon onder de eigen naam blijven bestaan als de intellectuele eigendomsrechten zijn overgenomen.

Wanneer er bewust een faillissement wordt uitgelokt om een doorstart te realiseren, is er sprake van een zogenoemd technisch faillissement. Een reden om dit te doen, is dat het personeel niet overgenomen hoeft te worden. Zonder faillissement moet dit wel. Een technisch faillissement is echter zeer risicovol. Wanneer schuldeisers benadeeld worden, kan de curator het namelijk aanvechten. Ook kan het in sommige gevallen snel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Wil je meer weten over wat de gevolgen zijn van een faillissement of wil je de mogelijkheden van een doorstart bespreken? Bel ons dan en wij brengen je in contact met een ervaren adviseur of advocaat.

Wat wij kunnen doen

In deze stressvolle periode wil je er als ondernemer niet alleen voor staan. Gelukkig hoeft dat ook niet. Wij kunnen je namelijk koppelen aan een ervaren adviseur die de opties met je kan bespreken wanneer je onderneming in zwaar weer verkeert. Uiteindelijk kan deze ook een eventuele verkoop begeleiden. Meer behoefte aan juridisch advies? Doordat wij een groot netwerk hebben van advocaten gespecialiseerd in ondernemings- en insolventierecht, vinden wij altijd wel een advocaat voor jouw specifieke situatie en locatie.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat