• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een BV verkopen, of je eigen bedrijf te koop gezet? Let op de volgende zaken!

Een BV verkopen, of je eigen bedrijf te koop gezet? Let op de volgende zaken!

https://www.advocaatzoeken.nl/images/uploads/Een_BV_verkopen_of_je_eigen_bedrijf_te_koop_gezet.jpg

Plaats direct je vraag

Hoeveel is je bedrijf waard? Laat je niet misleiden!

Een belangrijk deel van de verkoop is de overnameprijs. Stel je voor dat je in onderhandeling bent met Roel, de directeur van een groot marketingbedrijf die interesse heeft in het overkopen van jouw bedrijf om daarmee de concurrentie te verminderen. Vanuit zijn positie als directeur van een groot bedrijf zal hij ongetwijfeld een adviseur in de hand hebben genomen die jou met zijn cijfers en grafieken zal proberen aan te tonen hoeveel jouw bedrijf waard is. Dit kan heel mooi lijken of intimiderend zijn maar ga hier niet blindelings op af! Wees zelf voorbereid en schakel een advocaat in die je kan begeleiden bij de waardebepaling van jouw bedrijf en je kan bijstaan tijdens de onderhandelingen.

Potentiële koper wil jouw bedrijf, maar niet je personeel?

In principe gaan bij overname van een bedrijf de werknemers op grond van de wet automatisch mee. Echter, het kan zo zijn dat een potentiële koper hier niet op zit te wachten en van jou eist je over het personeel te ontfermen. De beste situatie is dan ontslag waarbij niet alleen jij maar ook je werknemers mee instemmen. Grote kans alleen dat jouw werknemers helemaal niet op ontslag zitten te wachten en hier niet in mee zullen gaan. Een advocaat kan je helpen met het regelen van een vergunning voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bij het UWV.

Heb je in naam van je bedrijf producten met eventuele garantie verkocht? Regel de productaansprakelijkheid.

Heeft je bedrijf betrekking op de verkoop van producten met eventuele garantie? Vergeet dan niet om tijdens de onderhandelingen met de potentiële verkoper te bespreken bij wie de productaansprakelijkheid en de garantie over de al verkochte goederen komt te liggen. Als dit vergeten wordt kan de vervelende situatie ontstaan dat het onduidelijk is wie aansprakelijk is voor eventuele gebreken. Dit kan weer uitlopen in een juridische procedure gepaard met hoge kosten. Neem om dit te voorkomen bij voorhand al een advocaat in de arm die je kan begeleiden bij het opnemen van de productaansprakelijkheid in de overname overeenkomst.

Bedrijf verkopen maar je hebt nog schulden? Geen probleem!

Bijna alle bedrijven hebben schulden. Denk aan crediteuren, bankleningen of belastingschulden. Hoe het geregeld is met de overname van schulden is afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf. Bij een BV of NV zullen de schulden bij overdracht van de aandelen automatisch meegaan met de koper. Dit komt omdat de schulden verbonden zijn aan de rechtspersoon, de BV of NV zelf. Omdat bedrijven met hogere schulden lastiger te verkopen zijn is het verstandig om zo veel mogelijk schulden af te lossen voor de verkoop.

Laat een advocaat je bijstaan bij de afhandeling van de bedrijfsruimte.

Is je bedrijf gevestigd in een gehuurd pand en loopt je huurcontract pas over een lange tijd af? Als de overnemer jouw bedrijf niet wil voortzetten in de huidige bedrijfsruimte dan zit jij met een probleem. Als je bedrijf verkocht is, heb je immers ook niets meer aan een bedrijfsruimte. Een advocaat kan je helpen met het zoeken naar een oplossing met betrekking tot het huurcontract. Ook als de huur wel wordt overgenomen kan een advocaat voorkomen dat er problemen ontstaan met de verhuurder.

Onderhandelingen afgerond?Laat een advocaat de overeenkomst doornemen!

Tijdens de onderhandelingen zul je alle overeengekomen punten opnemen in de overname overeenkomst. Als de onderhandelingen zijn afgerond kom je uit bij de laatste stap: het due dilligence-onderzoek. Dit houdt in dat je de overname overeenkomst nog eens grondig gaat doorlopen en gaat controleren op de juistheid en volledigheid van de gegevens. Het in de arm nemen van een advocaat met expertise in het ondernemingsrecht kan hierbij van pas komen omdat een advocaat niet alleen de overeenkomst wettig kan maken, maar ook mogelijke fouten uit de overeenkomst kan halen die jij zelf over het hoofd hebt gezien. Hiermee kan voorkomen worden dat de overname wordt vertraagd of ongeldig wordt verklaard.

Tot slot: een stappenplan voor de verkoop van je bedrijf.

 1. Bereid je goed voor. Om de verkoop van je bedrijf soepel te laten verlopen is het noodzakelijk om een duidelijk plan te hebben. Het proces van verkoop zal namelijk niet van de ene op de andere dag zijn afgerond en een plan zal je helpen om het overzicht te behouden. Zorg dat je duidelijk voor ogen hebt met welke reden en met welk doel je jouw bedrijf verkoopt.
 2. Laat de waarde van je bedrijf vaststellen.
 3. Stel vast wat er met het personeel gebeurt na de overname.
 4. Neem de productaansprakelijkheid op in de overname overeenkomst.
 5. Regel de afhandeling van de bedrijfsruimte.
 6. Regel welke intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld bedrijfsnaam, auteursrechten, merkrechten) worden overgenomen.
 7. Inventariseer je goederen en bepaal welke worden overgenomen.
 8. Controleer welke contracten nog lopen en stel vast welke worden overgenomen en welke moeten worden opgezegd.
 9. Zorg voor een goede afronding: het due dilligence-onderzoek. Controleer de juistheid en volledigheid van alle gegevens in de overname overeenkomst.

En voor alle punten geldt: leg alles vast in de overname overeenkomst!

Leg direct je vraag voor aan een advocaat