• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Projectontwikkeling. Hoe kan een advocaat helpen?

Projectontwikkeling. Hoe kan een advocaat helpen?

Bij projectontwikkeling gaat het om een ingewikkeld traject, waarbij je te maken hebt veel partijen en belangrijke verplichtingen. Er zijn dan ook veel dingen waar je als projectontwikkelaar op moet letten. Aangezien er ook veel kosten komen kijken bij het uitvoeren van een project, is het belangrijk dat je al in een vroeg stadium contact opneemt met een deskundige advocaat die jou kan adviseren en ondersteunen.

Projectontwikkeling. Hoe kan een advocaat helpen?

Plaats direct je vraag

Wat is projectontwikkeling?

Bij projectontwikkeling gaat het om de bouw van een groot project zoals een woonwijk, een kantoorpand of een appartementencomplex. Ook kan worden gedacht aan een vakantie- of recreatiepark. Het gaat in elk geval om een lang en ingewikkeld project waarbij veel partijen betrokken zijn, zoals een projectontwikkelaar, een aannemer, de gemeente en financiers.

De projectontwikkelaar is de persoon die uiteindelijk winst wil behalen met het project, maar hierdoor ook de risico’s draagt. Hij stuurt mensen aan om er zo voor te zorgen dat het bouwwerk wordt gerealiseerd. Het is voor de projectontwikkelaar belangrijk dat hij op de hoogte is van zijn rechten en plichten en de mogelijkheden voor het uitvoeren van het project. Het is daarom belangrijk dat hij ondersteund wordt door een advocaat die werkzaam is binnen het vastgoedrecht of het bouwrecht die hem advies kan geven of kan ondersteunen.

Wanneer is een projectontwikkeling mogelijk?

Om een project uit te voeren moet je (bouw)vergunningen aanvragen. Deze vergunning heb je nodig om te mogen bouwen. Deze bouwvergunning wordt ook wel de omgevingsvergunning genoemd. Als je zonder een vergunning gaat bouwen, loop je als projectontwikkelaar het risico op een dwangsom of hoge boetes. De bouwvergunning moet je aanvragen bij de gemeente van het gebied waar het project plaatsvindt. Je krijgt bij een projectontwikkeling dus te maken met de overheid.

De gemeente zal vervolgens beoordelen of het project voldoet aan de belangrijkste regels en vereisten die gelden voor bouwprojecten. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het bouwwerk voldoet aan bepaalde veiligheidsregels. Daarbij moet het project in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan van een bepaald gebied. Een bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente en hierin is opgenomen wat met een bepaalde ruimte mag gebeuren.

Voorbeeld
Een bedrijf wil een vakantiepark bouwen in een gemeente in Twente. Er is door de projectontwikkelaar samen met verschillende specialisten goed gekeken naar de mogelijkheden. Inmiddels hebben zij al een stuk grond gekocht en hebben zij een plan opgesteld voor de bouw. Om te starten dienen zij een aanvraag in bij de gemeente voor een bouwvergunning. Echter, bij het beoordelen van deze aanvraag stelt de gemeente vast dat het plan niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan van het betreffende stuk grond en daarom dus geen vergunning kan worden verleend.

Het kan gebeuren dat een vergunning wordt afgewezen. De gemeente kan bijvoorbeeld oordelen dat het voorstel voor de projectontwikkeling niet voldoet aan de belangrijkste wet- en regelgeving. Aangezien je voor de aanvraag van de vergunning al investeringen moet doen voor het bouwplan en het project kan dit vervelend zijn. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de regelingen waaraan het project getoetst kan worden. Hiervoor kan je advies vragen van een gespecialiseerde advocaat.

In het geval dat geen vergunning wordt verleend aan niet wordt gegeven kan je bezwaar of beroep instellen tegen het besluit. Ook hiervoor is ondersteuning van een advocaat belangrijk.

Problemen bij projectontwikkeling?

Als je de vereiste vergunningen hebt, kan je daadwerkelijk beginnen met de projectontwikkeling. Hiervoor heb je een aannemer nodig. Deze is ervoor verantwoordelijk dat het project wordt gerealiseerd. Met de aannemer sluit je dan ook een overeenkomst. Er kunnen bij het uitvoeren van het project verschillende problemen optreden, zoals een aannemer die niet op tijd levert. In dat geval kan je hem mogelijk aansprakelijk stellen. Het is belangrijk dat de aannemingsovereenkomst duidelijk is om conflicten te voorkomen. Om deze reden is het handig om bij het opstellen van het contract een advocaat in te schakelen. 

Ook zijn er verschillende andere partijen die een belang hebben bij de projectontwikkeling, zoals toekomstige bewoners of omwonenden. Deze belangen kunnen soms ook tot obstakels zorgen tijdens de projectontwikkeling, aangezien deze belangen in strijd kunnen zijn met het belang van de projectontwikkelaar. Ook met de financiers die leningen verstrekken voor het project kunnen conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de te verstrekken zekerheid.

Hulp nodig?

Wil jij binnenkort starten met een projectontwikkeling? Of ben je al betrokken bij een projectontwikkeling? Heb je na het lezen van deze blog nog vragen of heb je advies of ondersteuning nodig van een gespecialiseerde advocaat? Neem in deze gevallen contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen bij het vinden van een advocaat!

Plaats direct je vraag