• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wat als je als bedrijf een rekening bent vergeten te betalen?

Wat als je als bedrijf een rekening bent vergeten te betalen?

Wat als je als bedrijf een rekening bent vergeten te betalen?

Plaats direct je vraag

Wat is de wettelijke betalingstermijn voor een factuur?

De standaard betalingstermijn tussen zzp’ers, bedrijven, overheid en consumenten is 30 dagen. Dit zijn kalenderdagen, geen werkdagen. Als daar afspraken over zijn gemaakt, mag dit oplopen tot maximaal 60 dagen. Er is geen minimum betalingstermijn, dus wat veel gebeurt is dat een rekening van tevoren dient te worden betaald, of na 14 dagen. Dit staat meestal duidelijk op de factuur.

Is een aanmaning verplicht?

Voor consumenten is een aanmaning, ook wel betalingsherinnering genoemd, verplicht. Als dat niet is gebeurt, kan er geen incassobureau worden ingeschakeld. Het is niet verplicht om een betalingsherinnering naar ondernemers te sturen. Als er eenmaal een deurwaarder op de stoep staat, zijn de kosten te hoog opgelopen. Niet alleen is de kans groot dat je het oorspronkelijke bedrag alsnog zult moeten betalen, maar komen er ook kosten bij voor de incassoprocedure, en dat kan, afhankelijk van de hoogte van de rekening, wel honderden of duizenden euro’s kosten. Een betalingsherinnering kan overigens wel relevant zijn in het verjaringsproces, wat hieronder wordt uitgelegd.

Kan mijn rekening verjaren?

Ja, jouw rekening verjaart na 20 jaar als het om een claim op grond van een vonnis gaat, en zonder vonnis verjaart de factuur na 5 jaar. Als een bedrijf echter tussentijds een betalingsherinnering stuurt, waarin staat dat er nog steeds een betaling wordt verwacht, begint de verjaringsprocedure opnieuw. Dat heet een ‘stuiting’. Maar ook als de rekening verjaard is, kan het bedrijf in de toekomst de rekening verrekenen. Als het bedrijf waar jij een onbetaalde rekening hebt staan, in de toekomst namelijk geld schuldig is aan jou, kunnen ze de verjaarde rekening verrekenen met de rekening die ze op dat moment bij jou hebben openstaan.

Bijzondere omstandigheden tijdens betalingstermijn

Het kan voorkomen dat een rechter besluit dat een trage schuldeiser zijn rekening niet meer mag innen. Dit kan dus al gebeuren vóórdat de rekening verjaard is. Redenen hiervoor kunnen zijn dat je er door het een of ander op kon vertrouwen dat je de rekening niet meer hoefde te betalen. Bijvoorbeeld als de schuldeiser tijdens een latere ontmoeting zei dat je het mocht laten zitten, maar vervolgens toch een aanmaning heeft gestuurd. Voor zo’n besluit van een rechter is het in ieder geval niet genoeg als de schuldeiser simpelweg niks van zich heeft laten horen. Er moet echt sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor je er van uit mocht gaan dat de rekening niet meer zou worden geïnd.

Wat kan ik nog doen als ik al te laat ben met betalen?

Er zijn een aantal opties.

  • Je kunt contact opnemen met de schuldeiser. Als je eerlijk aangeeft dat je het vergeten bent en de rekening alsnog wilt betalen, is de eiser meestal laconiek. Het is voor hem immers ook van belang om zonder veel gedoe zijn geld te krijgen.
  • Je kunt de rekening inclusief de extra administratiekosten wegens te laat betalen alsnog betalen.
  • Je kunt stilletjes hopen dat je 5 jaar lang niets meer hoort, en er dan vanaf bent.
  • Je kunt bij grotere bedragen een gespecialiseerde advocaat in de arm nemen, om te kijken of er aanspraak kan worden gemaakt op verjaring wegens verzaking door de eiser, of om te zien of er sprake is geweest van bijzondere omstandigheden, waardoor de rechter kan besluiten dat de rekening niet meer betaald hoeft te worden.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat