• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Webshops: Welke rechten en plichten heb ik?

Webshops: Welke rechten en plichten heb ik?

Plaats direct je vraag

Webshops: welke rechten en plichten heb ik?

Welke wettelijke regelingen gelden er voor webshops?

Een van de redenen dat er strenge regels voor webshopeigenaren bestaan is dat dit webshops voor consumenten aantrekkelijker maakt. Aangezien een consument wanneer hij een product of dienst online aanschaft de eigenaar van de winkel niet ontmoet, bestaat er een groter risico voor de consument. Daarom is het ook verplicht voor een webshop om voldoende informatie op de website te vermelden, zoals:

  • Naam en adres van de onderneming;
  • Contactgegevens;
  • Registratienummer Kamer van Koophandel;
  • Btw-identificatienummer;
  • Een duidelijke omschrijving van het product of de dienst (incl. Kosten product/dienst);
  • Bezorgkosten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Bedenktijd van de consument.

Webshops en privacy

Sinds de nieuwe AVG-wet zijn de regels omtrent privacy een stuk strenger. Webshops werken ook met gegevens van consumenten en zijn daarom verplicht hier op de juiste manier mee om te gaan en de AVG legt meer verantwoordelijkheid bij bedrijven en organisaties. Er is onder andere een toestemmingsverklaring nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast bestaat er een grotere informatieverplichting en is er een strengere meldplicht in geval van een datalek.

Bedenktijd

Er bestaat een wettelijke bedenktijd voor consumenten van 14 dagen. Dit is vastgesteld in de Richtlijn Consumentenrechten voor alle webwinkels in de Europese Unie. Deze richtlijn zorgt ervoor dat webshops geen kortere bedenktijd dan 14 dagen mogen geven. Indien je te maken hebt met een webshop die stelt dat je een kortere bedenktijd dan 14 dagen hebt, schakel dan een advocaat in voor advies.

Overeenkomst ontbinden

Als webshopeigenaar dien je een bevestiging van de bestelling te sturen aan de consument. Dit gebeurt tegenwoordig vrijwel altijd automatisch per mail. Een consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden totdat hij een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Hierop gelden echter uitzonderingen. Op het moment dat een webshop niet op tijd levert en daarmee niet voldoet aan de overeenkomst heb je als consument het recht om de webshop in gebreke te stellen. Dit houdt in dat je de webshopeigenaar erop attendeert dat hij zich niet houdt aan de afspraak. Als dit niks oplevert dan is de webshop in verzuim en kan je de overeenkomst ontbinden.

Heb je een conflict met een webshop of met een consument? 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat