• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

BKR

Iedereen die een lening afgesloten heeft of een krediet is aangegaan, wordt geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Daar is niets mis mee. Maar soms lukt het niet om aan elke termijn van de terugbetaling te voldoen.

In dat geval kan de partij die jou geld geleend heeft een negatieve registratie bij het BKR voor jou aanvragen. 

Plaats direct je vraag

Advocaat BKR

Wat is een negatieve BKR registratie?

Vrijwel alle mensen in Nederland hebben op de een of andere manier een schuld bij een andere partij. Het is bijvoorbeeld heel normaal om geld te lenen om een huis te kopen (hypotheek). In 1965 is in Nederland het Bureau Krediet Registratie opgericht. Het BKR heeft als doel om de kredieten die in Nederland uitstaan overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Daar zijn verschilllende redenen voor. Ten eerste word jij, als consument, beschermd tegen een overmatig gebruik van krediet of het op je nemen van te veel schuld. Het kan een oplossing lijken om schulden met opnieuw geleend geld terug te betalen, maar dat blijkt vaak een heilloze weg.

Daarnaast wordt de kredietverstrekker (zie de bank, maar bijvoorbeeld ook telefoonproviders of energieleveranciers) beschermd door het BKR. Omdat zij een BKR registratie kunnen eisen bij het verstrekken van een lening, dient de BKR registratie als een soort garantie voor de banken om geld aan jou te lenen.

Zolang het lukt om je schulden terug te betalen, is er niets mis met je BKR registratie. Wanneer het echter niet meer lukt om direct je schulden te voldoen, kan diegene die geld aan jou heeft uitgeleend of iemand die je op een andere manier nog geld schuldig bent (denk bijvoorbeeld aan nota’s voor de zorgverzekering) jouw registratie bij het BKR laten veranderen in een negatieve BKR registratie.

Een negatieve BKR registratie kan vervelende gevolgen hebben. Niet alleen is het onprettig om bekend te staan als iemand die niet aan zijn of haar schulden kan voldoen; en heb je vaak in financieel moeilijke tijden al te dealen met heftige emoties, maar met een BKR registratie wordt het vrijwel onmogelijk om geld te lenen. Zo zullen bijvoorbeeld maar heel weinig banken een hypotheek verstrekken als je een negatieve BKR registratie hebt; ook een autoverkoper zal je, zonder een gezonde financiële basis, niet zomaar een krediet willen verstrekken.

Welke coderingen kent een BKR registratie?

Het BKR kent verschillende coderingen toe aan de negatieve BKR registratie. Omdat je op verschillende manieren kan omgaan met de schuldeiser en de betalingsachterstand, wordt ook de registratie met verschillende maten van ernstigheid en achterstalligheid beoordeeld. Als een schuldeiser van plan is om een negatieve BKR registratie voor je aan te vragen, dan is deze verplicht om jou daar van te voren van op de hoogte te stellen door middel van een brief. Dit noemt men een zogenaamde vooraankondiging.

Het is verstandig om op het moment van de vooraankondiging te proberen een oplossing te vinden met diegene die je geld verschuldigd bent. Zoals met veel zaken, is het voorkomen van een negatieve BKR registratie beter dan het genezen ervan.

Mocht het toch niet gelukt zijn om de schuld op tijd te voldoen, dan volgt er dus een negatieve BKR registratie. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende coderingen die het BKR kent. Er worden twee categorieën van registratie erkend, namelijk de A-code en de H-code.

De A-code staat voor achterstand. In dit geval heb je waarschijnlijk al een paar maanden een betalingsachterstand en heb je, ondanks betalingsherinneringen en de vooraankondiging, de achterstand nog niet kunnen in halen. In dat geval krijg je een A-codering. De A-codering kent vier verschillende fasen:

 • A1: bij deze registratie heeft de kredietverstrekker aan het BKR doorgegeven dat jij en de schuldeiser een betalingsregeling hebben getroffen;
 • A2: in dit geval heb jij de schuld nog niet kunnen voldoen. Het staat de kredietverstrekker vrij om de (rest-)schuld bij jou op te eisen. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op je spullen en zelfs op je inkomen;
 • A3: het bedrijf dat je geld verschuldigd bent, heeft een gedeelte van de schuld die je hebt (minimaal 250 euro) kwijtgescholden of heeft zelf in een keer de gehele schuld kwijt gescholden;
 • A4: ondanks verschillende pogingen heeft de kredietverstrekker geen contact met jou kunnen krijgen en ook andere partijen is het niet gelukt met met je in contact te treden. Deze registratie wordt als een zogeheten preventieve maatregel opgelegd.

Naast de A-code, is er ook de zogeheten H-code. De H staat voor herstel. Je hebt een betalingsachterstand gehad op een lening, maar nu heb je die achterstand ingehaald. Of je stond als A1 geregistreerd en je hebt de schade ingehaald. In dat geval ga je naar H-registratie.

Hoe lang blijft een BKR registratie staan?

In principe blijft een BKR registratie nadat de status van een A-code naar een H-code is gegaan, vijf jaar staan. Hier zijn echter wel uitzonderingen op. Als je een A3-registratie hebt, blijft de registratie voor onbeperkte tijd staan, tenzij je op de een of andere manier toch de schuld terugbetaalt. In dat geval geldt de bovenstaande regel weer, namelijk dat de registratie vijf jaar blijft staan vanaf de datum de schuld is voldaan.

Het kan echter zijn dat je vindt dat je ten onrechte een BKR registratie hebt, of hebt gehad. In dat geval kun je proberen om een BKR registratie te laten verwijderen.

BKR registratie verwijderen

Zoals gezegd heeft een negatieve BKR registratie behoorlijke gevolgen voor jouw leven. Geld lenen wordt vrijwel onmogelijk, en als het kan, tegen gigantische rentes. Als jij echter van mening bent dat de negatieve registratie ten onrechte is gegeven of dat deze registratie indertijd terecht toegekend is, maar niet langer van toepassing is, dan kun je de BKR registratie laten verwijderen. Althans, dat is het proberen waard. 

Als een van de volgende redenen toepasbaar is op jouw situatie, dan kan het zo zijn dat je BKR registratie ten onrechte is toegekend en deze mogelijk verwijderd kan worden:

 • Er waren persoonlijke omstandigheden waardoor je op dat moment de betalingen niet kon voldoen. Bijv. onverwachte kosten in verband met een overlijden van een dierbare of andere kosten die je van te voren niet aan kon zien komen;
 • Je hebt bewust of onbewust een factuur niet betaald, omdat je het niet eens bent met de factuur. Als je daar goede argumenten voor hebt, dan kan het zijn dat je ten onrechte een negatieve BKR registratie hebt gehad;
 • Het bedrijf of de instantie die voor jou een negatieve BKR registratie heeft aangevraagd, heeft jou daar van te voren niet van op de hoogte gesteld. In dat geval is geen sprake geweest van een vooraankondiging; 
 • De betalingsachterstanden die er zijn, zijn in een hele korte periode opgebouwd. Je kunt dus aantonen dat je niet altijd moeite hebt gehad met het voldoen van jouw betalingen;
 • Degene die van jou geld eist heeft je niet alle actuele informatie verstrekt, waardoor je niet van alle zaken op de hoogte was.

Voorbeeld
Ruben (29) uit Utrecht zat enige tijd in geldnood. Zijn auto ging onverwacht kapot en toen moesten er ook in zijn huis ineens een aantal noodzakelijkheden worden aangepast. Dat kostte bij elkaar veel geld. Ineens kreeg hij een brief van het BKR dat er een negatieve registratie voor hem was aangevraagd. Hij had al drie maanden zijn zorgverzekering niet betaald. Maar de verzekeraar had de notificatie daarvoor niet naar het huidige adres van Ruben gestuurd. Op basis van twee argumenten, namelijk de persoonlijke omstandigheden voor zijn financiële problemen en de nalatigheid van de kredietverstrekker, gaf de rechter Ruben uiteindelijk gelijk. Zijn negatieve BKR registratie werd verwijderd.

Hoe kan ik mijn BKR registratie verwijderen?

Als je een BKR registratie wilt aanvechten, moet je bezwaar indienen bij het BKR of bij een rechter. Deze aanvraag moet wel toegelicht zijn. Met andere woorden, als je in de aanvraag aangeeft dat je van de BKR registratie af wilt, omdat je nu geen geld kunt lenen, dan zal dat waarschijnlijk niet als afdoende worden gezien. Je kunt een van de bovengenoemde redenen als argument gebruiken, mits je dit kunt onderbouwen. Het is belangrijk om in het oog te houden, dat hoewel een BKR registratie vervelende gevolgen heeft, het vaak ook een maatregel is om je te beschermen tegen nog grotere schulden.

Wanneer de rechter jouw aanvraag heeft ontvangen, zal deze de aanvraag ook aan de schuldeiser of kredietverstrekker doorgeven. De kredietverstrekker wordt gevraagd om hierop te reageren en te verklaren waarom deze een negatieve BKR registratie voor je heeft aangevraagd.

Dan komt het tot een zogenaamde hoorzitting. De rechter beoordeelt of de BKR registratie wel of niet terecht is aangegeven. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waarin wordt aangegeven dat de rechter niet alleen moet beoordelen of er aan de regels omtrent kredietregistratie is voldaan (met andere woorden of er volgens de regels van het BKR is gehandeld), maar eveneens moet kijken naar wat de belangenverdeling wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld in hoeverre de negatieve BKR registratie slechte gevolgen heeft voor jouw persoonlijke leven en de mensen om je heen; en aan de andere kant in hoeverre het niet toekennen van de BKR registratie een gevaar voor jou is (voor het geval je nog meer schulden op je neemt) en in hoeverre het BKR systeem goed blijft werken. Omdat, als de rechter elke registratie weigert dan voelen bedrijven zich steeds onveiliger om geld uit te lenen.

BKR registratie en advocaat

In eerste aanleg kun je zelf - dus zonder hulp van een advocaat - bij de rechter bezwaar maken tegen een negatieve registratie bij het BKR. Je moet hiertoe een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Direct een advocaat in de arm nemen is wel zo verstandig, het verhoogt in ieder geval de kans op een positieve uitkomst. Aan de andere kant: een advocaat brengt zijn of haar kosten in rekening. Je zult dus een afweging moeten maken van jouw belang. Hoeveel is het je waard om de negatieve BKR registratie ongedaan te maken? Als de rechter besluit dat de registratie bij het BKR gerechtvaardigd is, heb je de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. In dat geval kan een advocaat je goed bijstaan. Het is namelijk zo dat je in Nederland niet in hoger beroep kunt gaan, zonder daarbij een advocaat in te schakelen. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Voorbeeld
Esther (31) uit Haarlem heeft een betalingsachterstand bij haar telefoonprovider van enkele maanden. Per brief werd zij op de hoogte gesteld dat de telefoonprovider van zins is om haar negatief te laten registeren bij het BKR. Zij heeft een bezwaarschrift ingediend, waarin ze aangaf het niet eens te zijn met de nota’s die ze opgestuurd had gekregen. De tarieven kwamen volgens haar niet overeen met eerder gemaakte afspraken. De rechter was echter van mening dat Esther dit eerder had moeten communiceren en stemde in met een negatieve BKR registratie. Esther liet het er niet bij zitten en nam een advocaat in de arm. Samen bouwden zij verder aan haar zaak en uiteindelijk werd het gerechtshof, mede door de argumenten van de advocaat, ervan overtuigd dat een BKR registratie onnodig was in dezen. Alhoewel de tarieven op zich klopten met de afspraken uit het contract, was het voor Esther zeer moeilijk om alle actuele informatie omtrent het contract op te nemen en bleek een negatieve BKR registratie een veel te zware maatregel voor het betalingsconflict.

Alhoewel het soms noodzakelijk is om je juridisch te laten beschermen tegen een negatieve BKR registratie en/of de hulp van een advocaat daar soms noodzakelijk voor is, is het toch vaak het verstandigst om in het geval van een betalingsachterstand proberen contact te krijgen met het bedrijf in kwestie en tot een compromis te komen. Het bedrijf heeft geen belang bij een verlate betaling en voor jou kan een negatieve BKR registratie zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Houd je met moeite het hoofd boven water en dreigt er een BKR registratie? Of heb je net een vooraankondiging gehad en wil je weten of een advocaat je tot hulp kan zijn? Heeft de rechter jouw BKR registratie terecht bevonden en wil je weten of hoger beroep een optie is? Of wil je hulp met het invullen van jouw bezwaarschrift? Wij helpen je met het zoeken naar de juiste juridische hulp voor jouw financiële problemen.

Plaats direct je vraag