• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Juridische Procedures

Juridische Procedures

Met welke juridische procedures kun je in aanmerking komen? Hieronder meer informatie.

Het kan iedereen overkomen: je hebt een geschil met iemand en jij (of de andere persoon) besluit om je gelijk te halen voor de rechter. Het kan zijn dat er onverwacht een dagvaarding op je deurmat ligt. Hoe werkt deze procedure precies? Wat komt er allemaal bij kijken en waar moet je aan denken? De termijnen tijdens procedures zijn strikt. Ben je te laat en is de termijn verstreken: dan heb je pech. Advocaten weten goed welke termijnen horen bij welke stappen in een procedure. Niet alleen daarom is het verstandig om een advocaat in te schakelen, maar ook om je inhoudelijk bij te laten staan. Een advocaat kan samen met jou de juiste (juridische) argumenten bedenken en op papier zetten.

Klik hier om een advocaat te raadplegen! »»

Advocaat Juridische Procedures

Wat is een dagvaarding?

Een civiele juridische procedure begint altijd met een dagvaarding. Een dagvaarding is een document waarin de partij die iets eist (bijvoorbeeld schadevergoeding), uitlegt wat hij of zij eist en waarom. De eisende partij draagt hierbij argumenten aan om de standpunten te onderbouwen. Een dagvaarding kan je zelf opstellen, maar het is verstandig om een advocaat hiernaar te laten kijken. Zo weet je zeker dat jouw standpunten met de juiste (juridische) argumenten worden onderbouwd. Als de dagvaarding is geschreven, moet deze dagvaarding worden afgeleverd bij de andere partij. Deze partij wordt de gedaagde partij genoemd. In de dagvaarding staat ook wanneer de zaak voorkomt en bij welke rechtbank de zaak behandeld wordt.

De gedaagde partij heeft dan de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de dagvaarding. De reactie van de gedaagde wordt een conclusie van antwoord genoemd. In de conclusie van antwoord legt de gedaagde uit waarom hij of zij het niet eens is met de eisende partij. Hiervoor voert de gedaagde partij bewijs aan. Ook bij het opstellen van een conclusie van antwoord kan een advocaat goed helpen.

Voorbeeld
Jan uit Vlissingen heeft een geschil met zijn huisbaas. Jan heeft per ongeluk maandenlang teveel huur overgemaakt naar de rekening van zijn huisbaas. Zijn huisbaas weigert dit geld terug te boeken. Jan stelt daarom samen met een advocaat een dagvaarding op waarin hij zijn standpunten onderbouwt aan de hand van argumenten en bewijs. Via een deurwaarder wordt de dagvaarding bij de huisbaas afgeleverd. De huisbaas reageert op de dagvaarding door middel van een conclusie van antwoord.

Ben jij net als Jan bezig met het opstellen van een dagvaarding, dan kan een advocaat jou daar goed bij helpen! Ook kan het zijn dat je een dagvaarding hebt ontvangen. Wat moet je doen? Hoe schrijf je een goed conclusie van antwoord? Een advocaat kan je helpen bij de volgende stappen in de procedure.

Het kan zijn dat de rechter na de dagvaarding en de conclusie van antwoord de partijen in staat stelt om nog een keer op elkaar te reageren. De eisende partij mag dan een extra stuk opstellen, wat de conclusie van repliek wordt genoemd. De gedaagde partij mag hierop reageren. Dit stuk wordt de conclusie van dupliek genoemd.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding binnen krijg?

Als je een dagvaarding binnenkrijgt is het verstandig om deze eerst rustig te lezen. Wat stelt de andere partij precies en wordt er bewijs voor aangedragen? Klopt het wat de andere partij stelt? In de dagvaarding worden ook de termijnen genoemd waar binnen je moet reageren, let hier goed op! Vervolgens is het verstandig om samen met een advocaat een conclusie van antwoord op te stellen.

Hoe werkt een zitting bij de rechtbank?

Na de schriftelijke fase zoals hiervoor beschreven, worden de beide partijen gevraagd om voor de rechtbank te verschijnen. Je wordt geacht hier ‘in persoon’ te verschijnen. Ook mag je je laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een advocaat. Tijdens de zitting krijgen beide partijen de mogelijkheid om hun standpunten toe te lichten. De rechter kan in bepaalde omstandigheden vragen aan de partijen om een schikking te treffen. Ook kan de rechter nog een zitting plannen, bijvoorbeeld omdat de rechter meer informatie wil of om getuigen te horen. Is dit niet het geval, dat zal de rechter een uitspraak doen. Deze uitspraak is meestal niet tijdens de zitting, maar zal later schriftelijk naar je worden gestuurd.

Krijg ik de uitspraak over mijn procedure toegestuurd?

Ja. De rechter zijn beslissing, ook wel vonnis genoemd, wordt naar beide partijen sturen. Let op! Als je wordt vertegenwoordigd door een advocaat, dan zal de uitspraak naar hem of haar worden gestuurd. Jouw advocaat zal jou dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de uitkomst.

Wat zijn de kosten van een juridische procedure?

Meestal is het zo dat je de kosten voor een civiele procedure zelf moet betalen. Het kan zijn dat de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten moet betalen. Dit is anders in het strafrecht: dit kost geen geld, tenzij je een advocaat inschakelt. De kosten die komen kijken bij een juridische procedure zijn griffierechten (de kosten voor het starten van een procedure), de kosten voor een deurwaarder om een tegenpartij te dagvaarden, eventuele kosten voor een advocaat of deskundigen en getuigen die je wil inschakelen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de rechter?

Zorg eerst dat je met je advocaat overlegt of de uitspraak van de rechter redelijk is. Een advocaat kan samen met jou de beslissing maken of het verstandig is om in beroep te gaan.

Wat moet ik doen om in beroep te gaan?

Als je het niet eens bent met de uitspraak dan kan je beroep instellen bij het gerechtshof. Het is verplicht om daarbij een advocaat in te schakelen. Tegen de uitspraak van de rechter moet je binnen 3 maanden na de uitspraak in beroep gaan. Dit doe je door een dagvaarding in hoger beroep (ook wel een appèldagvaarding genoemd) te geven aan de tegenpartij en door deze dagvaarding ook naar het gerechtshof te sturen. In hoger beroep heet de eisende partij de appellant en de gedaagde partij de geïntimideerde. Hoger beroep is niet mogelijk als het gaat om een bedrag van minder dan €1.750.

Hoe werkt de procedure bij hoger beroep?

De zitting in de dagvaarding wordt de rolzitting genoemd. Tijdens deze zitting kan de advocaat de schriftelijke stukken indienen. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld. De advocaat van de appellant schrijft een toelichting (een memorie van grieven) waarin staat waarom de uitspraak van de rechter moet worden vernietigd. Tijdens de rolzitting wordt bepaald op welke datum de gedaagde (geïntimideerde) uiterlijk moet reageren op de memorie van grieven.

Wat gebeurt er als ik niet reageer op de dagvaarding in hoger beroep?

Als je niet reageert op de dagvaarding in hoger beroep en geen uitstel aanvraagt, dan beoordeelt het gerechtshof de zaak aan de hand van het dossier. Er wordt dan uitspraak gedaan. Deze uitspraak heet een verstekarrest.

Wat gebeurt er tijdens de zitting met betrekking tot hoger beroep?

Beide partijen krijgen een uitnodiging voor de zitting. In de uitnodiging staat waar en wanneer de zitting is. Ook wordt in de uitnodiging gezet of je aanwezig moet zijn. Je hebt dus niet in alle gevallen de verplichting om aanwezig te zijn, maar het is zeer verstandig om wel te gaan! Een zitting van het gerechtshof is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting bij mag wonen. In sommige gevallen wordt een zitting of een gedeelte van een zitting achter gesloten deuren behandeld. Net zoals bij de procedure in eerste aanleg, kan het zijn dat de rechter de partijen vraagt om tot een schikking te komen.

Krijg ik de uitspraak van het hoger beroep toegestuurd?

Ja, jouw advocaat zal de uitspraak (ook wel arrest genoemd) ontvangen. Als het gerechtshof je gelijk geeft, dan verklaart de rechter het beroep gegrond. De uitspraak van de rechter wordt dan vernietigd. Als de rechter vindt dat je geen gelijk hebt, verklaart hij je beroep ongegrond. De uitspraak van de rechter wordt hiermee bekrachtigd.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het arrest van het gerechtshof?

Als je niet hebt gereageerd op de dagvaarding in hoger beroep en je bent het niet eens met het arrest van het gerechtshof, dan kan je verzet aantekenen tegen het arrest. Dit doe je door de oorspronkelijke eiser in hoger beroep te dagvaarden voor hetzelfde gerechtshof. Let op! Dit moet je binnen 4 weken doen.

Als je het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof, dan kan je in cassatie gaan. Dit moet je binnen 3 maanden doen. Als je in cassatie gaat, dan doe je een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om het eerdere arrest van het gerechtshof te vernietigen. Ook hierbij heb je een advocaat nodig.

In cassatie gaan, hoe werkt dat?

In cassatie gaan verschilt van in beroep gaan en in hoger beroep gaat. De Hoge Raad toetst namelijk niet of de zaak inhoudelijk juist is beoordeeld. Er wordt nieuw opnieuw gekeken naar en geoordeeld over de feiten. De Hoge Raad toetst of het gerechtshof de procesregels op de juiste wijze heeft toegepast en uitgelegd. Tevens kijkt de Hoge Raad of de uitspraak door het gerechtshof goed is onderbouwd.

Voorbeeld
Jan en de huisbaas hebben doorgeprocedeerd tot het gerechtshof. Het gerechtshof geeft de huisbaas gelijk. Jan is het hier niet mee eens. Jan wil in cassatie gaan bij de Hoge Raad om de Hoge Raad nogmaals naar de zaak te laten kijken. Jan’s advocaat waarschuwt hem: het gerechtshof kijkt niet opnieuw naar de feiten en zal niet opnieuw over de feiten oordelen. Volgens de advocaat van Jan heeft het geen zin om in cassatie te gaan, nu het gerechtshof de procesregels juist heeft uitgelegd en toegepast. Ook is de uitspraak van het gerechtshof goed onderbouwd. Cassatie zal dus geen geval van slagen hebben in het geval van Jan.

Kan ik in hoger beroep gaan in een strafzaak?

Dat kan zeker! De termijnen zijn echter anders in een strafzaak dan in een civiele zaak. Je moet bij een strafzaak binnen 2 weken na de uitspraak van de rechtbank in beroep gaan. Het Openbaar Ministerie krijgt ook 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Kan ik altijd in hoger beroep gaan?

Nee, niet altijd. Als je bent veroordeeld voor een overtreding dan kan je alleen in hoger beroep als je bent veroordeeld voor een geldboete van 50 euro of hoger. Als je een andere straf of maatregel opgelegd hebt gekregen, kan je in hoger beroep.

Wil je meer weten over de procedure in een strafrechtzaak

Waar heb ik in een civiele procedure een advocaat bij nodig?

In een civiele juridische procedure is het altijd verstandig om een advocaat in te schakelen. Onder civiele procedures vallen zaken over arbeidsrecht, burenrecht, verzekeringen, overeenkomsten en contracten, huurrecht etc. Als je wordt gedagvaard is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Echter is het bij het opstellen van juridische stukken heel handig om een advocaat in te schakelen. Op het moment dat je in hoger beroep of in cassatie gaat, dan is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Ben je betrokken in een civiele juridische procedure en wil je advies van een advocaat? Of wil je hoger beroep in stellen of in cassatie gaan? Dan is een advocaat verplicht!

Klik hier om direct in contact te komen met onze advocaten! »»