• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Betaalt je baas je loon niet? Zo krijg je alsnog je geld!

Betaalt je baas je loon niet? Zo krijg je alsnog je geld!

Betaalt je baas je loon niet? Zo krijg je alsnog je geld!

Extra tijd aanvragen

Wanneer je baas ook aanvoelt dat het niet zo goed meer gaat, kan hij een surseance van betaling aanvragen. Letterlijk gezien betekent dit dat je werkgever uitstel van betaling van zijn schulden krijgt voor een bepaalde periode. Je werkgever staat hier niet alleen voor, hij wordt geholpen door een bewindvoerder. De bewindvoerder zal ervoor zorgen dat er niet onnodig geld wordt uitgegeven door het bedrijf. Voor zover er genoeg geld in de kas is en de bewindvoerder het toestaat, kunnen de salarissen gedurende deze tijd gewoon worden doorbetaald. Om het bedrijf weer draaiende te krijgen kan het nodig zijn dat je baas een aantal werknemers ontslaat. Hiervoor gelden de normale regels voor ontslag. Je baas zal dus langs het UWV moeten voor een ontslagvergunning of langs de Kantonrechter, wanneer het UWV hem deze vergunning niet geeft. Is de betreffende werknemer zwanger of ziek? Dan gelden de normale ontslagverboden en mag de werknemer niet ontslagen worden. De surseance van betaling wordt vaak gezien als een voorportaal voor het faillissement.

Verloren zaak

Wanneer de surseance niet heeft geholpen of wanneer meteen al sprake is van een verloren zaak, kan faillissement van het bedrijf worden aangevraagd. Dit kan worden gedaan door het bedrijf zelf of door andere belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld de schuldeisers. Wanneer jij als werknemer nog salaris moet ontvangen van je werkgever ben jij ook een schuldeiser. Jij kan dan ook het faillissement aanvragen. Om het faillissement aan te kunnen vragen is vereist dat sprake is van ten minste één opeisbare vordering, een vordering bij de aanvrager en pluraliteit van schuldeisers. Pluraliteit van schuldeisers houdt in dat er minstens één schuldeiser moet zijn.

Einde verhaal

Wanneer het bedrijf in staat van faillissement is verklaard betekent dit dat het bedrijf zijn schuldeisers niet meer kan betalen. De rechtbank verklaart het bedrijf in staat van faillissement en wijst daarbij een curator aan. Wanneer het bedrijf al in surseance van betaling is geweest, zal de bewindvoerder in de surseance aangewezen worden als curator in het faillissement. De curator draagt zorg voor de belangen van de schuldeisers. De curator doet dit onder andere door een lijst te maken van alle schuldeisers en de grootte van hun schulden. De curator kijkt daarnaast hoeveel geld het bedrijf nog beschikbaar heeft en in hoeverre hij daarmee de schuldeisers kan voldoen. De curator wordt vervolgens gecontroleerd door de Rechter-Commissaris. Anders dan bij de surseance van betaling gelden de ontslagverboden niet in faillissement en mag de curator, zonder toestemming van het UWV of de Kantonrechter, de werknemers van het bedrijf ontslaan.

Vorderingen indienen bij de curator

Heb jij op het moment dat je baas failliet is verklaard nog geld van je baas te vorderen? Dan moet je dit indienen bij de curator. Hierbij kan je denken aan achterstallig loon, maar ook aan ATV-dagen, vakantiedagen, vakantietoeslag en nog niet ingediende declaraties. Aangezien je baas natuurlijk niet voor niets failliet is gegaan, zal het betalen van deze vorderingen hem niet gemakkelijk afgaan. Daarnaast geldt ook dat jij als werknemer moet wachten tot betaald is aan schuldeisers met een hoger geplaatst recht (zoals pand- en hypotheekhouders). Gelukkig biedt het UWV hulp.

13 weken termijn

Meteen na het faillissement zal het UWV alle werknemers inlichten over hoe nu verder. Aan de hand van inschrijfformulieren kan jij je vordering overdragen aan het UWV. Het UWV zal vervolgens maximaal 13 weken van je achterstallige loon vergoeden. Deze periode loopt tot de dag waarop de curator of de werkgever je heeft ontslagen. Vanaf de dag dat je ontslagen bent geldt een opzegtermijn van (maximaal) 6 weken. Deze krijg je ook van het UWV vergoed, bovenop de 13 weken over je achterstallige loon. Voor deze weken heb je recht op een uitkering ter hoogte van 100% van je loon, het gaat hier dus niet om een WW-uitkering. Voor je niet opgenomen vakantiedagen geldt dat je die van maximaal een jaar vergoed krijgt van het UWV. Wanneer je na afloop van de opzegtermijn nog geen nieuwe baan hebt gevonden, moet je een uitkering aanvragen. Hiervoor moet je je als werkgever inschrijven bij het UWV.

De hoogste tijd

Gaat het op financieel vlak niet goed met het bedrijf? Loop jij al drie maanden salaris mis? Dan is het tijd om actie te ondernemen. Het feit dat je baas je al drie maanden niet heeft kunnen betalen betekent vaak dat het geld ook niet meer zal komen. Het UWV zal je loon van drie maanden voorafgaande aan het faillissement voor je betalen. Loop je echter meer maanden loon mis? Dan zal je hiervoor een vordering moeten indienen bij de curator. Gebaseerd op het hiervoor besprokene, geldt dan echter dat de kans klein is dat je je geld nog zal terugzien.

Is het bedrijf waar je voor werkt in financiële problemen en weet je niet wat je moet doen? Wij kunnen je verder helpen. Via ons kun je een advocaat in de arm nemen gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Een advocaat kan je adviseren wat in jouw geval het best gedaan kan worden. Heb je al besloten het faillissement van je werkgever aan te vragen? Tezamen met een advocaat kan je een faillissementsverzoek doen bij de rechtbank.