• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

De WHOA! Wat houdt het nu precies in en wat kan het voor jouw bedrijf betekenen?

De WHOA! Wat houdt het nu precies in en wat kan het voor jouw bedrijf betekenen?

Bevindt jouw bedrijf zich in financiële moeilijkheden en dreigt een faillissement? Dit heeft ingrijpende gevolgen aangezien een bedrijf dan niet langer kan voortbestaan. Om deze reden is op 1 januari 2021 een nieuw wet in werking getreden: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de WHOA). Het belangrijkste doel van de WHOA is om het faillissement van een onderneming juist te voorkomen. Via de WHOA kunnen bedrijven met voldoende toekomstperspectief worden geholpen met het oplossen en beheersbaar maken van hun financiële problemen. De WHOA is een ingewikkelde procedure. In deze blog zal daarom worden uitgelegd wat de WHOA inhoudt en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen.

De WHOA! Wat houdt het nu precies in en wat kan het voor jouw bedrijf betekenen?

Plaats direct je vraag

Wat is de WHOA?

Met invoering van de WHOA in het faillissementsrecht is het voor bedrijven mogelijk geworden om via het aanbieden van een akkoord over te gaan tot herstructurering of reorganisatie van schulden. Hierdoor kan een faillissement worden voorkomen. Het kan gebeuren dat een bedrijf financieel nog ‘gezond’ is, maar dat duidelijk is dat het bedrijf in de toekomst wel veel problemen zal ondervinden met het betalen van de schulden. Deze schulden zijn vaak ontstaan door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door een crisis.

Voorbeeld
Kleertjes B.V. is een kledingwinkel die door de coronaperiode lange tijd dicht is geweest. Als gevolg van deze crisis heeft zij hoge schulden opgelopen bij verschillende schuldeisers. De verwachting is dat zij hierdoor niet meer aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Wel is de onderneming op zich nog voldoende rendabel en kan een faillissement in de nabije toekomst mogelijk nog worden voorkomen. Kleertjes B.V. is daarom benieuwd of de WHOA-procedure uitkomst kan bieden.

De wettelijke bepalingen over de WHOA zijn terug te vinden in de Faillissementswet (Fw). Uit artikel 370 Fw wordt duidelijk dat een procedure via de WHOA alleen mogelijk is als de schuldenaar in een toestand verkeert waarin ‘redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan’. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de kans groot is dat faillissement optreedt als niet wordt gehandeld door het bedrijf. Of van zo’n situatie sprake is, zal door de rechter worden beoordeeld. Door in het akkoord bepaalde rechten van schuldeisers te wijzigen, kunnen de schulden beheersbaar worden gemaakt en kan het faillissement worden voorkomen.

Hoe komt een akkoord onder de WHOA tot stand?

Het door de schuldenaar aangeboden akkoord staat bij de WHOA, nu hiermee wijzigingen in de schulden worden doorgevoerd. Maar, hoe komt zo’n akkoord precies tot stand en wat moet je als onderneming hiervoor doen? Hieronder staan de belangrijke stappen om tot ‘homologatie’ (het verbindend maken) van een akkoord te komen:

 1. Allereerst kan je als schuldenaar de rechter verzoeken tot het toepassen van de WHOA, door het aanbieden van een akkoord aan de rechter. Soms kan dit ook worden gedaan door een herstructureringsdeskundige. Deze deskundige heeft een andere positie dan de curator, die bij faillissement wordt aangesteld. De herstructureringsdeskundige is een onafhankelijke en onpartijdige partij. Het akkoord is te vergelijken met een overeenkomst, waarin bepalingen staan over rechten en verplichtingen van partijen. De schuldenaar heeft bij een akkoord onder de WHOA wel meer vrijheid om te bepalen wat en wie hij bij het akkoord wil betrekken.
   
 2. Soms wordt tijdens de voorbereidingsfase van het akkoord een afkoelingsperiode ingeroepen, waarin de schuldenaar de mogelijkheid krijgt om te onderzoeken of een WHOA-akkoord mogelijk is. Hiervoor moet je als schuldenaar zelf naar de rechter.
   
 3. Schuldeisers mogen na de voorbereidingsfase stemmen over het akkoord. Een belangrijk verschil met surseance van betaling is dat bij WHOA niet de eis geldt dat alle schuldeisers en aandeelhouders met het voorstel moeten instemmen om een akkoord te bereiken. Dit betekent dat ook zonder de instemming van schuldeisers wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in hun rechten, zoals een wijziging van hun recht om verplichtingen bij de schuldenaar af te dwingen. Het akkoord kan niet tot gevolg hebben dat rechten van de schuldeisers volledig worden beëindigd.
   
 4. Na de stemming over het akkoord kan de schuldenaar aan de rechter verzoeken om het akkoord te homologeren. Dit betekent dat het akkoord door de rechter wordt bekrachtigd en werking krijgt. De rechter zal moeten beslissen of homologatie plaatsvindt. Indien dit het geval is, werkt het akkoord ook tegenover schuldeisers die hier niet mee hebben ingestemd.


De manier waarop het WHOA-traject verloopt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kan het lang duren en kan de duur van het traject wel oplopen tot een jaar.  Om te voorkomen dat er onnodig vertraging of moeilijkheden ontstaan is het van belang dat je je als bedrijf laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Wat zijn de voordelen van de WHOA?

Een WHOA-traject heeft voordelen voor schuldeisers. Zij mogen door een akkoord niet in een slechtere positie komen dan de positie die zij zouden hebben als faillissement wel was opgetreden. Voor hen zal een akkoord dus waarschijnlijk voordelig uitpakken.

Ook is een akkoord via de WHOA voordelig voor het bedrijf zelf, nu deze hierdoor waarschijnlijk kan blijven voortbestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen werknemers ontslagen hoeven worden of dat bedrijfsapparatuur vernietigd moet worden.

Wat kan je nu doen?

Zit jouw bedrijf in financiële moeilijkheden, en denk je dat jouw onderneming in aanmerking komt voor een WHOA-procedure? Wil je daarom mogelijk een akkoord aanbieden? Of heb je naar aanleiding van dit overzicht juist nog vragen over de WHOA? In deze gevallen is het van belang dat je een gespecialiseerde advocaat inschakelt die advies kan geven of je kan ondersteunen bij het WHOA-traject. Neem hiervoor vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen namelijk helpen bij het vinden van een geschikte advocaat die deskundig is op het gebied van het faillissementsrecht en de WHOA!

Plaats direct je vraag