• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Je werkgever aansprakelijk stellen: hoe gaat dit in zijn werk?

Je werkgever aansprakelijk stellen: hoe gaat dit in zijn werk?

Je werkgever aansprakelijk stellen: hoe gaat dit in zijn werk?

Plaats direct je vraag

Voorbeeld
Clara werkt al enkele jaren bij een klein bedrijfje in haar dorp Castricum. De laatste dagen heeft ze er veel last van haar longen en na een bezoek bij de dokter blijkt dat zij blijvende schade aan haar longen heeft opgelopen door slechte ventilatie. Haar dokter vertelt haar dat dit hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door de ventilatie van haar werkgever, aangezien het pand van dit bedrijf al jaren oud is en de ventilatie nooit is vervangen. Clara vraagt zich af wat ze hier moet bewijzen om de aansprakelijkheid van haar werkgever vast te stellen.

In welke gevallen kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De twee situaties die je vaak hoort als oorzaak voor werkgeversaansprakelijkheid zijn een bedrijfsongeval en een beroepsziekte. Bij een bedrijfsongeval (ook wel: een arbeidsongeval) is er sprake van een ongeluk wat is gebeurd tijdens het werken als gevolg waarvan de werknemer verwondingen oploopt. Denk hierbij aan een werknemer die tijdens werk uitglijdt over een gladde vloer. Het gaat hierbij wel expliciet om ongevallen tijdens werktijd of terwijl je onderweg bent voor je werkgever, dus niet om ongevallen tijdens je reis naar of van werk. Het geval van een beroepsziekte gaat over het geval van ziekte van de werknemer veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van klachten bij de ademhaling door het werken met gevaarlijke stoffen, maar ook zware geestelijke belasting kan hieronder vallen, zoals een burn-out. Ook als stagiair of vrijwilliger, en dus als niet-werknemer, kan je de werkgever aansprakelijk stellen.

Hoe verloopt een procedure bij aansprakelijkheidsstelling van een werkgever?

Om een werkgever aansprakelijk te stellen, moet je binnen 5 jaar na het ongeval een aangetekende brief opstellen en deze naar je werkgever versturen. Hierbij is het handig om aan te geven om welke kostenposten, dus welke schade er al aanwezig is en welke je nog verwacht. Voorbeelden van kostenposten zijn smartengeld, reiskosten naar het ziekenhuis, ziektekosten en misschien wel de grootste: verlies aan verdienvermogen. Bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte moet je kunnen bewijzen dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Deze houdt onder andere in dat hij verantwoordelijk is voor een veilige werkplek en dit ook moet controleren. Als vast komt te staan dat de zorgplicht is geschonden, er schade is bij de werknemer en er een oorzakelijk verband hiertussen is, is de werkgever aansprakelijk. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de eigen schuld van de werknemer. Deze is echter enkel aanwezig bij opzet of bewuste roekeloosheid. Als het bedrijfsongeval dusdanig heftig is geweest dat je naar het ziekenhuis moest, dan wordt de arbeidsinspectie ingeschakeld en wordt er een onderzoek gedaan waarvan een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Wat moet ik doen als mijn werkgever de aansprakelijkheid ontkent?

De kans is aanwezig dat je werkgever of diens verzekeraar beweert dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade, of dat er onenigheid is over welke schade nou precies door het werk is veroorzaakt. Het verdient dan de voorkeur om eerst de weg van mediation te proberen. Partijen lossen dan samen hun conflict op met behulp van bemiddeling begeleid door een onafhankelijke mediator. Als mediation geen uitkomst biedt, kan je een procedure starten bij de rechter. Het is dan raadzaam om een advocaat in handen te nemen, aangezien de werkgever zich hoogstwaarschijnlijk ook juridisch bij zal laten staan. Ben je op zoek naar een mediator of advocaat? Dan kunnen wij je helpen met het vinden van de geschikte persoon met kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.  

Plaats direct je vraag