• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuursrecht Particulier

Een bestuursorgaan (bijv. de gemeente of de provincie) moet zich houden aan de bepalingen die op zijn handelen van toepassing is.

Bestuur en advocaat

Een bestuursorgaan (bijv. de gemeente of de provincie) moet zich houden aan de bepalingen die op zijn handelen van toepassing is. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is heel precies omschreven hoe een bestuursorgaan (‘orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld’) besluiten dient te nemen. De termijn is van belang, net als de voorbereidingen en de wijze waarop een besluit bekend gemaakt wordt. Naast besluiten ziet de Awb ook op beschikkingen, aanvragen en beleidsregels.

Tegen besluiten van de overheid kun je bezwaar maken. Het betreffende bestuursorgaan kijkt dan opnieuw naar het genomen besluit en komt met een ‘beslissing op bezwaar’. Ben je het ook daarmee oneens dan kun je in beroep gaan. Daarna komt nog het hoger beroep bij het Hof en tot slot beroep in cassatie. Het cassatieberoep wordt behandeld door de Hoge Raad.

In principe is voor protest tegen besluiten van de overheid geen advocaat nodig. Dat betekent dat je zelf bezwaar kunt maken tegen een besluit. Je hoeft je niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voorwaarde is wel dat je belanghebbende bent bij het besluit. Bij besluiten die klein van omvang zijn kan het lonen zelf bezwaar te maken. Zodra de belangen groter worden is het slim om, reeds in de fase van bezwaar, een advocaat in de arm te nemen. Het is vaak zo dat lopende het proces geen nieuwe gronden (argumenten) ingebracht mogen worden. Daarom: hoe eerder een advocaat betrokken wordt, hoe groter de kans op een succesvolle procedure. 

Onderstaand vind je meer informatie:

 •  Bezwaar

 •  Beroep

 •  Vergunningen

 •  Bestemmingsplan (Omgevingsplan)

 •  Overig

Je kunt hier ook direct jouw opdracht plaatsen. »»

Advocaat Bestuur

© advocaatzoeken.nl