• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Vraag juridisch advies!

Een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Vraag juridisch advies!

Op hoeveel vakantiedagen heb je recht als werknemer? Wat moet je doen als je langdurig ziek bent? Wat als de werkgever jouw salaris wil wijzigen? Om deze vragen te beantwoorden, zal gekeken moeten worden naar de afspraken die zijn opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Vraag juridisch advies!

Plaats direct je vraag

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is de basis van de relatie tussen de werkgever en iedere werknemer. Het is een belangrijk juridisch document, aangezien alle rechten en plichten van werkgever en werknemer hierin zijn opgenomen die gelden voor de volledige duur van het arbeidscontract. Bovendien zullen de werkgever en de werknemer in het geval van een conflict over een bepaalde kwestie op bepalingen uit deze overeenkomst moeten terugvallen. Het is dan ook van belang dat de arbeidsovereenkomst volledig is en juist wordt opgesteld.

Waarom is een goede en volledige arbeidsovereenkomst van belang?

De arbeidsovereenkomst is het contract tussen de werkgever en werknemer op grond waarvan het dienstverband tussen deze partijen tot stand komt. Dit volgt uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Deze arbeidsovereenkomst moest schriftelijk worden vastgelegd. De bepalingen die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst vormen de basis voor de (juridische) positie van de werkgever en werknemer bij iedere onderhandeling en in het geval van een conflict. Op grond van de bepalingen die volgen uit de overeenkomst ontstaan wettelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot, bijvoorbeeld, de opzegtermijn bij opzegging of de ontslagvergoedingen waarop een werknemer recht heeft. Indien er goede afspraken zijn gemaakt, kunnen de werkgever en werknemer rechten ontlenen aan de arbeidsovereenkomst en kunnen zij elkaar ook wijzen op bepaalde verplichtingen. Dit zorgt voor duidelijkheid en dit is bovendien van belang voor situaties waarin een conflict bestaat over kwesties als vakantiedagen of salarisverhoging.

Voorbeeld
Anna is in 2020 in dienst getreden bij Tim en werkt inmiddels bijna 3 jaar bij het bedrijf. Anna wil deze zomer een lange reis maken en wil hiervoor extra vakantiedagen opnemen. Tim gaat niet akkoord nu hij vindt dat zij al te vaak afwezig is geweest als gevolg van ziekte. Wanneer zij met elkaar om de tafel gaan en de arbeidsovereenkomst erbij pakken, blijkt dat hierin geen duidelijke regeling is opgenomen over zowel vakantiedagen als ziekte- en verlofregelingen. Er ontstaat hierdoor een conflict tussen de partijen over de rechten van Anna.

Zoals blijkt uit het voorbeeld, kan het niet juist of onvolledig opstellen van de arbeidsovereenkomst ertoe leiden dat bestaande conflicten of geschillen erger worden of het kan zelfs de aanleiding vormen voor een nieuw conflict. Zorg er dus voor dat je vooraf alles duidelijk regelt, in plaats van dat je op het moment van een conflict erachter komt dat de arbeidsovereenkomst geen antwoord kan geven! Juist daarom is juridische ondersteuning van een (arbeidsrecht) advocaat handig en soms zelfs noodzakelijk bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst!

Wat moet je opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Nu blijkt dat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemers de basis vormt voor de juridische positie van deze partijen, is het belangrijk dat alle relevante zaken duidelijk zijn geregeld. Maar, welke onderdelen zijn nu (vooral) belangrijk om op te nemen in de arbeidsovereenkomst? Het is handig om ieder geval de volgende zaken te regelen:

  • De relevante gegevens van de werkgever en de werknemer
  • De datum waarop het dienstverband begint
  • Een omschrijving van de functie
  • Een concurrentiebeding
  • De pensioenregeling
  • Regelingen over het ontslag: Opzegtermijn en ontslagvergoedingen

Naast bovenstaande opsomming zijn er allerlei andere bepalingen die aan bod moeten komen in het contract. Om ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst volledig is, is het te adviseren om een jurist of advocaat in te schakelen met specialistische kennis. Wel verschilt het per geval welke afspreken en regels precies moeten worden opgenomen in het contract. Het is namelijk afhankelijk van het soort en type contract dat wordt opgesteld en voor welke duur de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Zo zijn er duidelijke verschillen wat betreft de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Ook kunnen nul-urencontracten worden afgesloten, waarvoor ook weer andere uitgangspunten gelden. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verder belangrijk dat de informatie duidelijk een eenduidig is, zodat geen geschil kan ontstaan over de uitleg van de regels.

Advies of hulp nodig?

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Om te zorgen voor duidelijkheid, een goede onderhandelingspositie te verzekeren voor zowel de werkgever als de werknemer en om conflicten te voorkomen, is het verstandig om een deskundige arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Een advocaat is van op de hoogte van de belangrijke zaken en kan ervoor zorgen dat alles wordt vastgelegd en goed wordt geregeld. Op deze manier kan je voorkomen dat er in de toekomst geschillen ontstaan. Heb je nog vragen? Of ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op! Advocaatzoeken.nl kan helpen bij het vinden van een geschikte advocaat!

Plaats direct je vraag