• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Distributie- & agentuurovereenkomst

Distributie- & agentuurovereenkomst

Een toelichting op de distributie- en agentuurovereenkomst

Plaats opdracht

Distributie- en agentuurovereenkomst én advocaat

Zowel de distributie- als de agentuurovereenkomst zien op het aan de man brengen van diensten en producten, de (handels)agent of distributeur vormt als het ware de schakel tussen het product en de consument. Afhankelijk van de afspraken in de overeenkomst mag de agent of distributeur op naam van zijn ‘principaal’ overeenkomsten sluiten met de klant.

In de agentuurovereenkomst spreken werk- of opdrachtgever met de handelsagent (‘bemiddelaar’) zaken af aangaande de manier waarop verkocht wordt, aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, provisie, maar ook beëindiging of opzegging van de overeenkomst.

Advocaat Distributie En Agentuurovereenkomst

Voor een distributeur geldt eveneens dat hij of zij producten en/of diensten verplaatst van producent naar consumenten. Echter, een distributeur doet dat op eigen naam en dus niet voor rekening van zijn baas. De distributeur is in feite een wederverkoper.

Juridisch is het onderscheid tussen distributeur en een handelsagent van belang. Waar de distributieovereenkomst een hoge mate van contractsvrijheid kent, is op de agentuurovereenkomst dwingend recht van toepassing. De handelsagent wordt beschermd door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de agentuurovereenkomst.

Dit verschil in juridische basis is terdege van belang. Bijvoorbeeld wanneer u het contract (vroegtijdig) wenst te beëindigen en uw agent deze wens niet deelt. Hij of zij wilt het contract uitzitten. Kan het contract, zonder verdere (financiële) schade, worden opgezegd? Of zijn er redenen de agentuurovereenkomst te ontbinden? Vragen waarbij een advocaat u van dienst kan zijn. Op het moment dat deze vragen spelen, maar ook bij voorbaat, bij het opstellen van een overeenkomst, is het nuttig een advocaat te raadplegen. Dit kost geld, maar een goede overeenkomst kan op termijn veel geld besparen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat