• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Consumentenkoop voor de kopers

Consumentenkoop voor de kopers

Consumentenkoop is een breed begrip. Wellicht denk je hierbij aan het kopen van een T-shirt bij een kledingwinkel. Het kan echter ook product zijn dat je via marktplaats koopt of aan de deur.

Wat zijn de gevolgen van deze aankoop en wat moet je doen als je niet tevreden bent met het product?

Plaats direct je vraag

Advocaat Consumentenkoop voor kopers

De koper van een consumentenkoop en zijn/haar advocaat

Een koper van een consumentenkoop kan in verschillende situaties belanden die leiden tot een conflict. Er kan een conflict ontstaan vanwege de aansprakelijkheidsvraag: wie is aansprakelijk voor het gebrek in het product? De oplossing van dit conflict ligt vaak in de rechtsregels van het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast kunnen er onduidelijkheden ontstaan op basis van het koopcontract. Een van deze onduidelijkheden is de onduidelijkheid over een bedenktijd of de garantietermijn. De verkoper is verplicht om de nodige informatie te verschaffen over het product, als enige informatie ontbreekt of niet is opgenomen in het contract: welke regels zijn dan op het conflict van toepassing? Een advocaat die gespecialiseerd is in het contractenrecht weet hier raadt mee. Hij of zij achterhaalt waar het probleem is ontstaan en wat de meest geschikte oplossing voor jou is. Jij en je advocaat zullen uiteindelijk samen het conflict tot een goed einde proberen te brengen. Hieruit blijken al meerdere voordelen. Ten eerste sta je niet meer alleen in het conflict. Daarnaast heeft een advocaat kennis en ervaring over het rechtsgebied, waardoor hij de kans van slagen kan inschatten, de rechtsregels die van toepassing zijn kan uitleggen en deze toepassen op de situatie.

Hoe lang is de bedenktijd?

De bedenktijd is een begrip dat bij een consumentenkoop alleen betrekking heeft op de consument, oftewel de koper. Deze bedenktijd is echter pas ingesteld nadat er meer producten via het internet, per telefoon of aan de deur. Volgens de wet hebben consumenten in deze situaties 14 dagen bedenktijd. Hierop zijn echter wel enkele uitzonderingen van toepassing.

Met uitzonderingen bedoelt men dat enkele producten worden uitgesloten:

 • Producten die op straat, aan huis of tijdens dagtochten zijn verkocht voor onder de €50,-.
 • Producten die je maakt op verzoek van de klant, zoals een maatpak of een kast op maat.
 • Persoonlijke producten:
  • bijvoorbeeld foto’s 
 • Versproducten: bijvoorbeeld voedsel en bloemen
 • Producten die bij de levering mengen met andere producten:
  • bijvoorbeeld betonmengsel
 • Losse exemplaren van kranten of tijdschriften. 
 • Producten waarbij de verkoper geen invloed heeft op de prijs:
  • bijvoorbeeld goud
 • Diensten:
  • bijvoorbeeld een autoverhuur of een catering

De verkoper is verplicht om informatie te verschaffen over de bedenktijd. Bij consumentenkoop voor leveranciers wordt uitgelegd welke informatie over de bedenktijd moet zijn verschaft.

Er moet ook bekend zijn wanneer een bedenktijd vervalt. Deze informatie dient de leverancier ook te verschaffen, maar er staan ook twee redenen opgenomen in de wet. Ten eerste redenen omtrent de hygiëne of gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de regel dat je ondergoed of badkleding niet kunt retourneren. Ten tweede redenen op grond van het feit dat het gegevensdragers zijn met digitale inhoud, zoals dvd’s en cd’s.

Mocht je twijfelen, dan kun je altijd een advocaat vragen om duidelijkheid. Het is immers niet zo, dat als jij een verpakking opent, de bedenktijd vervalt. Dit wordt vaak beschouwd als een aantasting van het product, maar een leverancier mag jou niet om deze reden de bedenktijd ontnemen.

Er kan vaak twijfel ontstaan. Bij garantie is het immers zo dat het niet geldt bij tweedehands producten, maar bij tweedehands producten geldt er wel een bedenktijd. Dat hier een verschil is ontstaan, is verklaarbaar door de aard van de bescherming die wordt geboden aan de consument. In een winkel kunnen consumenten rustig bekijken of ze iets willen en of er geen gebreken aan het product zijn. Bij een verkoop via internet of aan de telefoon, is dit moeilijker in te schatten. De bedenktijd wordt hierdoor ook wel het herroepingsrecht genoemd, omdat je min of meer de overeenkomst herroept en uiteindelijk dezelfde handelingen verricht als bij ontbinding.

Indien de bedenktermijn is verlopen, maar het product achteraf niet juist blijt, dan is er een mogelijkheid dat je je kunt beroepen op de garantie op grond van de non-conformiteit van het product. 

Het ontbinden van de consumentenkoop

Indien een consumentenkoop achteraf niet de juiste verwachtingen vervult die op basis van de overeenkomst wel verwacht mochten worden, is het mogelijk deze te ontbinden. Dit houdt in dat je een beroep doet op artikel 22 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staan de volgende vereisten genoemd:

 • Het afgeleverde product beantwoordt niet aan de beschrijving in de overeenkomst;
 • Herstel en vervanging van het product zijn onmogelijk;
 • Herstel en vervanging kunnen niet worden gevergd van de leverancier;
 • De leverancier moet in staat zijn gesteld om binnen een redelijk termijn een oplossing hebben aangeboden.

Een groot verschil bij contracten die ontbonden worden op grond van consumentenkoop en op grond van het algemeen verbintenissenrecht is het verzuimvereiste. Bij het algemeen verbintenissenrecht is vereist dat de leverancier in eerste instantie in gebreke wordt gesteld. Daarmee wordt hem/haar nogmaals de kans geboden om de fout in het product te herstellen. Bij een consumentenkoop, mag je dus als aan de vereisten van artikel 7:22 BW is voldaan, een beroep doen op ontbinding. Deze zal echter geen werking hebben met terugwerkende kracht, maar zal vanaf dat moment wel rechtskracht hebben. Vanuit de ontbinding dient wel het product teruggegeven te worden en de koopprijs betaald te worden. Uit onderstaande blijkt wanneer je als consument het contract kunt ontbinden.

Voorbeeld
Geert heeft een Iphone 6 gekocht. Hij heeft al jaren een smartphone, maar hij heeft zich laten overhalen door zijn vrienden. 3 weken later wordt de telefoon bezorgd. Geert kan niet wachten en gaat er meteen mee aan de slag. Achteraf blijkt echter dat zijn bel functie niet werkt. Hij kan wel bellen, maar hij is onverstaanbaar voor de personen aan de andere kant van de lijn. Hij stuurt de iPhone weer terug naar de leverancier. Deze deelt aan Geert mede dat hij moet afwachten en dat de functie het later zal gaan doen. Geert vertrouwt het niet en wilt van de overeenkomst af. Hierop komt wederom de reactie dat dit niet mogelijk is. Geert belt een advocaat om meer informatie te vragen. Deze vertelt hem dat de leverancier op grond van artikel 7:22 BW verplicht is om jou verzoek tot ontbinden in te willigen. Hij gaat er samen met Geert alles aan doen om het gewenste resultaat te bereiken. 

Wat zijn de gevolgen van het indienen van een klacht?

Een geschillencommissie inzake consumentenkopen ziet toe op klachten die door een consument is ingediend. Indien de klacht niet kan worden opgelost door overleg met de leverancier, kun je als consument binnen twee maanden naar de onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie luistert naar beide partijen en beslist hoe het probleem het best opgelost kan worden.

Uit bovenstaande blijkt dat een vereiste voor de geschillencommissie is gelegen in het feit dat je in eerste instantie zelf moet proberen om met de leverancier tot een oplossing te komen. Je kunt je klacht op schriftelijke wijze aan de leverancier bekend maken en daarbij een oplossing voorstellen. Indien de oplossing niet binnen een redelijke termijn wordt ingewilligd of jullie zijn het niet eens met de voorgestelde oplossingen, dan staat de weg naar de geschillencommissie open.

De geschillencommissie wordt samengesteld naar aanleiding van de specialisatie. Indien het conflict is ontstaan naar aanleiding van een defect aan en auto, dan zal de commissie bestaan uit minimaal 1 autospecialist. Een auto is immers anders dan een gebrek aan informatie in het contract. Per bedrijfstak verschilt de procedure, dus per bedrijfstak wordt informatie verschaft over de wijze waarop het geschil zal worden afgehandeld. Je hebt voor een geschillencommissie in principe geen rechtshulp nodig. Echter is het zeer raadzaam om advies in te winnen. De beslissing van een geschillencommissie is immers bindend en er is geen beroep mogelijk. Een advocaat kan de feiten juist verwoorden en voor jou belang opkomen.

Het is echter we mogelijk om de beslissing als deze niet zoals gewenst was, voor te leggen aan de rechter. Dit dient binnen twee maanden te gebeuren. De rechter heeft echter niet de mogelijkheid om de zaak weer inhoudelijk te beoordelen. Hij zal alleen kijken of alle procedures zorgvuldig zijn toegepast.

Aangezien de rechter niet meer over de beslissing van de geschillencommissie kan oordelen en je dus één kans krijgt, is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat. Ondanks dat rechtshulp niet verplicht is, zal het dus aan te raden zijn vanwege de gevolgen van de bindende uitspraak.

 Plaats opdracht