• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Hippisch recht

Hippisch recht is geen rechtsgebied waar men veel over spreekt. Het is immers recht dat specifiek is gericht op één onderwerp: paarden en/of pony’s. Welke vereisten gelden er als je een paard en/of pony koopt?

Welke juridische gevolgen heeft een samenwerkingsverband tussen een paardeneigenaar en sponsoren?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Hippisch recht

Een advocaat in de paardensport

Niemand zit er op te wachten, maar soms kun je het niet vermijden: een juridisch conflict. Ten aanzien van de paardensport is er een apart ‘rechtsgebied’ ontwikkeld. Het betreft natuurlijk een sport waarbij de nodige spelregels zijn opgesteld, maar indien er sprake is van ene conflict zal de oplossing niet altijd gevonden kunnen worden binnen het sport- en spelrecht. Het hippisch recht ziet op de samenwerkingsverbanden tussen de personen en bedrijven die betrokken zijn bij de paardensport. Een paardeneigenaar is meestal niet de ruiter van het paard tijdens de sport. Hierin zijn dus al twee partijen betrokken. Welke overeenkomst is er tussen deze twee partijen gesloten met het oog op letsel aan het paard of de ruiter? Stel dat er sprake is van het beoefenen van de paardensport op professioneel niveau, dan zullen er ook paardensport bedrijven en sponsoren betrokken zijn. Wat wordt er in deze overeenkomsten opgenomen? Een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in het hippisch recht kan jou adviseren over het opstellen van een contract, zal een opgesteld contract kunnen beoordelen en zal jou ook kunnen bijstaan indien er sprake is van een juridisch conflict.

Waar moet je rekening mee houden bij het kopen van een paard?

Paarden zijn edele dieren. Ze hebben geen kop, bek of poten, maar zij hebben net als mensen een hoofd, mond en benen. Hieruit blijkt het respect dat voor de dieren wordt getoond. Als men een trekkracht wil berekenen, zal dit gedaan worden aan de hand van pk (paardenkracht). Een paard heeft een sterke bouw en wordt daarom ingezet voor het trekken van een huifkar, zodat toeristen het Nederlandse landschap kunnen bezichtigen. Het is echter ook de reden dat er op een paard gereden kan worden en dat dit uiteindelijk heeft geleid tot een ware sport. Je begrijpt wellicht al dat door het respect, de waarde en de mogelijkheden die een paard biedt in de maatschappij, het kopen van een paard anders verloopt dan het kopen van een zak aardappelen bij de supermarkt.
Het koopcontract bij een paard wordt gebaseerd op de bepalingen die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Dit is in overeenstemming met met het algemeen verbintenissenrecht. Een van de meest bekende grond waardoor een contract vernietigbaar kan zijn, is het sluiten van een koopcontract met een minderjarige. In het hippisch recht wordt voornamelijk een beroep gedaan op artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een rechtshandeling (het sluiten van een koopcontract) vernietigbaar is, wanneer zij door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Binnen de paardensport speelt voornamelijk bedrog een rol. Het komt voor dat een paard verborgen gebreken heeft en dat de verkoper dit bewust niet aan de koper heeft verteld. Aangezien het paard voor de sport wordt gebruikt en een gebrek van groot belang kan zijn, kan dit leiden tot een vernietiging van het koopcontract. Bij het indienen van een rechtsvordering dient een verjaringstermijn van drie jaar in acht genomen te worden.

Het opstellen van een koopcontract vindt ook zijn grondslag in het Burgerlijk Wetboek. Er ontstaat, net zoals het kopen van aardappelen, een verplichting tot levering en betaling. Echter geldt tevens een combinatie met de bepalingen van de consumentenkoop. De bescherming voor een gewone overeenkomst is gelegen in de wanprestatie en de onrechtmatige daad. Aangezien een paard vaak gekocht wordt bij een professionele handelaar, zullen ook de beschermingsmaatregelen uit de consumentenkoop gelden. Hierdoor geniet de koper meer bescherming. Indien een paard binnen zes maanden een gebrek vertoont, waar de verkoper ook niets van af wist, dan mag een koper zich alsnog beroepen op de beschermingsmaatregel uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor dient de verkoper een oplossing te zoeken voor het gebrek.

Het meest voorkomende conflict is dus gebaseerd op artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek. Als je hierop een beroep doet, of wilt aantonen dat er geen sprake is van bedrog, dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Logischerwijs wil je een advocaat die bekend is met de termen uit de paardensport en iemand die jouw denkwijze kan begrijpen.

Wie is aansprakelijk voor letstel aan het paard?

Hippisch recht wordt in de volksmond beschouwd als een apart rechtsgebied. Het is in de juridische wereld geen officieel rechtsgebied. De aansprakelijkheid binnen de paardensport wordt gebaseerd op artikelen binnen het Burgerlijk Wetboek. Een van deze artikelen is wel al bekend: artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Indien er sprake is van een overeenkomst ligt de grondslag in artikel 3:74 van het Burgerlijk Wetboek. De eerste wordt onrechtmatige daad genoemd en de tweede wanprestatie. Het grote verschil hiertussen is dat er bij een onrechtmatige daad geen sprake hoeft te zijn van verzuim. Verzuim kenmerkt zich immers door het niet nakomen van de overeenkomst, zoals termijn overschrijding etc.

Aansprakelijkheid is daarnaast gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht. Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid en verschillende vereisten. De vraag of jij als eigenaar en/of ruiter aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die je paard veroorzaakt heeft, raakt bijvoorbeeld met het dierenrecht. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook aansprakelijk worden gesteld op grond van het verbintenissenrecht omdat je een overeenkomst niet bent nagekomen. Iedere situatie is anders en je kunt verschillende vorderingen indienen die uiteindelijk de schade zullen dekken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie:

Voorbeeld
Katja beoefent al 5 jaar professioneel de paardensport. Bij gebrek aan ruimte heeft ze geen eigen paard, maar heeft ze een overeenkomst gesloten met een manege. In deze overeenkomst is opgenomen dat het paard, Feijda, onder eigendom van de manege blijft, maar dat Katja de verzorging op zich neemt en de faciliteiten van de manege elke dag mag gebruiken. Katja gaat er elke dag heen en verzorgt Feijda. De laatste tijd heeft ze veel gebruik gemaakt van de rijbaan van de manege, omdat ze meedoet aan de nationale kampioenschappen dressuur. Voorafgaand aan de wedstrijd loopt ze met nog een aantal andere deelnemers over de wedstrijd baan. Op het moment dat Katja denkt dat haar weg vrij is, wilt ze samen met Feijda over een van de hindernissen heen springen. Helaas heeft ze niet goed gekeken en komt ze bij de sprong in botsing met het paar van een andere deelnemer. Dit paard komt er minder gelukkig vanaf dan Feijda. Het paard dat luistert naar de naam Matrix heeft een verbrijzelde enkel. Het paard kan niet meer meedoen aan de nationale kampioenschappen. Zijn eigenaar vordert van de eigenaar van Feijda schadevergoeding. Deze schadevergoeding bevat de bijdrage aan de nationale kampioenschappen en de kosten van de dierenarts.

Is het terecht dat de eigenaar van Matrix zijn vordering tot schadevergoeding indient bij de eigenaar van Feijda? Dient hij niet de vordering bij Katja in te dienen? En als de vordering juist is ingediend, is de eigenaar dan verplicht om aan de vordering gehoor te geven? Als Katja aansprakelijk zou worden gesteld, heeft zij nog een mogelijkheid om tegenbewijs te leveren dat zij niet aansprakelijk zou zijn voor de schade?

Veel vragen en weinig antwoorden. De advocaat van Katja en/of de eigenaar zal in eerste instantie het contract tussen hen willen lezen. Wat is er in de overeenkomst tussen Katja en de eigenaar opgenomen over mogelijke aansprakelijkheden? Het is immers mogelijk dat de eigenaar aansprakelijkheid heeft uitgesloten of dat zij juist alle verantwoordelijkheden op zich nemen. Daarna zal een advocaat beoordelen of de vordering terecht is ingediend: is de eigenaar of Katja aansprakelijk? De feiten, de situatie en de verschillende partijen spelen dus een grote rol binnen dit conflict. Om duidelijkheid te verkrijgen over de kans van slagen en mogelijke oplossingen, is het raadzaam om vanaf het begin van het conflict een advocaat om advies te vragen.

Het tuchtrecht in de paardensport

Binnen de paardensport kan er een conflict ontstaan dat betrekking heeft op het. Indien je een beroep wilt doen op het tuchtrecht kun je aankloppen bij KNHS het Tuchtcollege. Indien een handeling is verricht binnen de paardensport dat in strijd is met de statuten of reglementen, kom je in aanmerking om een beroep te doen bij het Tuchtcollege. Hier zal een mondelinge behandeling plaatsvinden van het conflict. Na ongeveer vier weken zal een uitspraak bekend zijn. Het is mogelijk om appèl (beroep) in te stellen bij de Raad van Appèl. Hier zal opnieuw een mondelinge behandeling plaatsvinden. De uitspraak die door de Raad gedaan zal worden, zal bindend zijn voor alle partijen.

Buiten het Tuchtcollege heeft KNHS een andere functie, namelijk het uitoefenen van een controle op het toedienen van ongeoorloofde middelen bij paarden. Deze controlefunctie is in het leven geroepen om de paardensport zo zuiver mogelijk te houden met als uitgangspunt het welzijn van de dieren. Je kunt de ongeoorloofde middelen vergelijken met doping bij de wielersport. Dit heeft als gevolg dat er sprake is van een oneerlijke concurrentie. KNHS ziet toe op een eerlijke concurrentie waar door discipline en oefening het juiste niveau van het paard tot uiting komt. De controles bestaan uit het afnemen van bloed en/of urine. Indien de positief is, zal de deelnemer hiervoor verantwoordelijk voor worden bevonden. De KNHS zal dan een tuchtrechtelijke procedure starten. Het is echter wel mogelijk dat je paard medicijnen nodig heeft. Dit dien je dus voorafgaand door te geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij een eventuele controle.

Ben jij voor het tuchtcollege gedaagd? Dan is het sterk aan te raden om contact op te nemen met een advocaat. De uitspraken van het tuchtcollege verschillen namelijk in de hoogte van de straf. Een advocaat zal voor jouw belangen opkomen en zal bewijs aandragen dat jouw positie versterkt.

Plaats direct je vraag