• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Financieel Recht

Financieel Recht

BKR, Hypotheek of Pinpasfraude? Wij helpen je aan de beste advocaat. Hieronder meer informatie.

Banken en financiële instellingen spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Deze rol kan ook negatief worden zodra je bijvoorbeeld onder Bijzonder beheer geplaatst worden, je onterecht een BKR-registratie krijgt of je op straat gezet dreigt te worden omdat je de hypotheeklasten niet kunt voldoen. Een advocaat is in zulke gevallen onontbeerlijk.

Vind hier de advocaat die het beste bij je past, plaats nu je opdracht! »»

Advocaat Bank

Financieel recht en advocaat

Een van de belangrijkste instellingen waar wij in het leven mee te maken krijgen zijn banken. Zonder geld is het namelijk (vrijwel) onmogelijk om een stabiel leven te krijgen en te behouden. Vandaar dat het voor jou bijzonder belangrijk is dat een bank betrouwbaar en vakkundig te werk gaat, je mag ervan uit gaan dat een bank met je meedenkt. In juridische termen noemen we dit de zorgplicht van banken.

Wat is de zorgplicht van banken?

In de jaren negentig is er steeds meer nadruk gekomen op de zorgplicht van banken. Met de zorgplicht van banken wordt bedoeld dat ze ten allen tijde jouw belang als klant in het oog houden en er voor zorg dragen dat jij op de hoogte bent van alle belangrijke informatie die je nodig hebt om tot een verstandige beslissing te komen.

De zorgplicht van banken is tweeledig. In de eerste plaats is de bank verplicht om jou goed te informeren over, via de bank, te nemen financiële beslissingen. De definitie die daarbij gegeven wordt is dat jij, een cliënt, een weloverwegen beslissing moet kunnen nemen. Daarbij is de bank verplicht om jou te informeren over eventuele risico’s die aan een financieel product verbonden zijn, over alle mogelijke vormen van terugbetaling, over de gevolgen bij achterstallige betalingen en over de duur en rechtsgeldigheid van contracten.

Tweede vereiste is dat de bank zich over jouw situatie volledig moet informeren. De bank moet nagaan of jij in staat bent om de lasten van een hypotheek te dragen, dus hoe sterk jouw financiële positie is en hoe groot de kans is dat deze positie stabiel blijft of dat deze juist op korte termijn wel eens kan wijzigen. Vooral bij hypotheken is het natuurlijk van belang dat de bank zich ervan vergewist dat het product wat wordt aangeboden ook daadwerkelijk betaalbaar is voor jou. Bij andere producten, zoals beleggingen, moet een bank zich ook informeren over bijvoorbeeld jouw bereidwilligheid financiële risico’s te lopen. In het kort bestaat de vergewisplicht van banken (zo wordt het verzamelen van informatie ook wel genoemd) uit de volgende facetten:

  • Financiele positie: een bank is verplicht zich te informeren over jouw financiële draagkracht en de stabiliteit van jouw financiële positie; 
  • Kennis en ervaring: de bank moet jou vragen in hoeverre jij ervaring hebt met de producten waarover je advies krijgt en in hoeverre jij begrijpt waar het over gaat;  
  • Doelstellingen: de bank moet duidelijk voor ogen hebben hoe jij met je geld om wilt gaan en wat jouw doelstellingen zijn met je geld op lange en korte termijn;  
  • Risicobereidheid: de bank moet zich een duidelijk beeld vormen over jouw bereidheid om juist wel of juist niet risico te lopen met jouw financiële producten. 

Als een bank, of een andere financiële instelling, jou niet heeft geïnformeerd over de gevolgen van het product wat jij afgenomen hebt of helemaal niets aan jou gevraagd heeft over jouw financiële situatie en/of je kennis van bepaalde producten, dan is de bank – in juridische termen – nalatig geweest in zijn zorgplicht. Een advocaat kan je helpen om alsnog de informatie - of: schadevergoeding - te krijgen waar jij recht op hebt. 

Voorbeeld 
Gert (69) uit Nijmegen belegt al sinds 1987 bij ABN Amro. Hij is altijd een conservatief belegger geweest, die aandelen kocht met lage risico’s en lage rendementen. Een medewerker van ABN adviseert Gert begin 2007 om veel AEX-opties te kopen. Je raadt het al, halverwege 2007 stort de markt in en zijn de opties van Gert bijna niets meer waard. Het blijkt dat Gert van te voren helemaal niet heeft geweten dat hij zoveel risico liep. Samen met zijn advocaat is Gert een zaak tegen ABN begonnen. De rechter geeft Gert gelijk. De bank is op twee punten nalatig geweest in haar zorgplicht. Ten eerste is Gert niet goed geïnformeerd over het type optie dat hij ging kopen en daarnaast had de bank zich ervan moeten vergewissen in hoeverrre Gert bereid was om risico te lopen.

Beslaglegging en advocaat

Banken en andere financiële instellingen proberen zich zoveel mogelijk tegen risico’s in te dekken. Dat is ook hun goed recht en zakelijk gezien ook zeer verstandig. Een van de maatregelen die een bank kan nemen zodra de betalingen te lang achterwege blijven is een beslagneming. Dat is een forse maatregel en zal alleen worden uitgevoerd wanneer het strikt noodzakelijk is.

Beslaglegging kan niet zomaar (gelukkig maar!). Voor beslaglegging is eerst een uitspraak van de rechter nodig, het wordt vaak via een kort geding afgedwongen. Zodoende wordt een executoriale titel verkregen. 

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel en daar valt een bank vaak onder. Banken eisen een hypotheekrecht om zich te beschermen tegen financiële risico’s van hun leningnemers. Wanneer een bank hypotheekrecht heeft op jouw huis, staat het de bank vrij om beslagneming te leggen op dit huis. Lees hier meer over hypotheekrecht.

Iets waar ondernemers (die vaker geschillen hebben met banken) tegen aanlopen is het zogeheten pandrecht. Dat is eigenlijk exact hetzelfde hypotheekrecht, maar dan met niet-onroerende goederen (dus geen gebouwen, woningen etc). Pandrecht kan op roerende goederen worden gelegd. Denk aan auto’s, computers en bijvoorbeeld distributie. Maar ook aan aandelen. Als je als ondernemer de bank een pandrecht hebt verstrekt als garantie op bepaalde leningen, dan is het mogelijk dat er beslaglegging op deze zaken plaatsvindt zonder dat er eerst een kortgeding plaatsvindt.

Een derde optie (die tevens vaak voorkomt bij ondernemers) is het zogeheten conservatoir beslag. In dat geval ‘bevriest’ de bank alle tegoeden die jouw onderneming heeft bij de bank. Dit is vaak een tijdelijke maatregel die eventueel kan overgaan in de execurtoriale titel.

In hoeverre jij als ondernemer zelf ook verantwoordelijk bent voor de schuld die jouw bedrijf heeft en in hoeverre de bank dus recht heeft om beslag te leggen op jouw persoonlijke eigendommen, hangt af van de rechtsvorm die je hebt gekozen voor je bedrijf. 

Uiteraard heeft een beslagneming ernstige gevolgen voor jouw bedrijf. Daarom is het verstandig om direct een advocaat in de arm te nemen zodra je het vermoeden hebt dat de bank een beslagneming wil gaan uitvoeren of daar al aan is begonnen. Onze advocaten zijn goed thuis in het bankrecht en helpen jou om te voorkomen dat de bank beslag legt op alle eigendommen van jouw onderneming.

Geschil met de bank omtrent beleggen en advocaat

Uiteraard zijn er meer zaken waarbij een advocaat je kan helpen als je geschil hebt met de banken. Een kwestie waarbij ook veel problemen ontstaan zijn de risico’s van beleggingen. Zoals eerder genoemd is het niet zo dat bij een belegging waarbij de bank bijvoorbeeld geadviseerd heeft, het risico voor de volledige honderd procent bij de belegger ligt.

Heb je bijvoorbeeld een geschil met de bank ten aanzien van een hedge fund, beleggingsadvies of vermogensbeheer? Of heb je advies gekregen over turbo’s en opties en bleek dat niet conform jouw wensen zijn? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in complexe financiële constructies en kunnen de weg wijzen in het moeilijke vak van de financiële markt.

Ben je het oneens met de renteswap of het rentederivaat dat een bank je heeft opgelegd en wil je dit met behulp van een van onze advocaten te lijf gaan? Wij hebben advocaten die gespecialiseerd zijn in financieel recht en je kunnen bijstaan met het aanvechten van financiële ongerechtigheden.

Veel ondernemers krijgen zo nu en dan te maken met AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Deze organisatie is een rechtsinstantie, die allerhande maatregelen kan treffen op financieel gebied. Zo kunnen ze ondernemingen bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen, een aanwijzing, een boete, een openbare waarschuwing door een persbericht of een plaatsing op een waarschuwingslijst. Echter kunnen al deze maatregelen ten onrechte zijn opgelegd. De advocaten die op www.advocaatzoeken.nl ingeschreven staan, kunnen je helpen bij alle geschillen die je hebt met Autoriteit Financiële Markten.

Tenslotte blijkt dat er ook vaak geschillen ontstaan tussen pensioenfondsen en particulieren of tussen pensioenfondsen en bedrijven en/of ondernemers. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Financieel recht : verschillende categorieen

Naast alle bovengenoemde zaken waar advocaten jou kunnen bijstaan in het bankrecht, onderscheiden we nog een aantal andere categorieen in het financieel recht waar een advocaat zeer behulpzaam kan zijn. Het gaat dan om de volgende soorten zaken:

Heb je een geschil met je bank en voelt het alsof je met je rug tegen de muur staat? Ben je verkeerd voorgelicht of heeft de bank de zaken veel rooskleuriger voorgesteld dan in werkelijkheid het geval was? Heb je het idee dat er sprake is van pinpasfraude of lukt het niet meer om de hypotheek te betalen? Onze advocaten hebben vaker met dit bijltje gehakt en staan je direct bij met advies en raad.

Heb je geprobeerd om van je BKR registratie af te komen en lukt het niet je alleen? Heb je het idee dat de renteopslag van je hypotheek verlaagd moet worden, maar wil de bank van geen wijken weten? Of ben je geskimd, maar ontkent de bank dat zij verantwoordelijk is voor de geleden schade? Wij hebben de juridische kennis in huis om jou aan de juiste advocaat te helpen. Op die manier kun je ’s nachts weer rustig slapen en kun je met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Doe hier je verhaal. Ook een telefonische intake behoort tot de mogelijkheden. Bel dan naar nummer 088 - 833 88 88. Wij helpen graag!