• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Leasing

Tegenwoordig leasen veel mensen een auto. Maar wat houdt leasen precies in? Er is geen eenduidige definitie voor ‘leasen’. Er zijn namelijk verschillende soorten leaseovereenkomsten.

Een leaseovereenkomst wordt gesloten tussen een lessor (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) en een lessee (bijvoorbeeld de klant van een leasemaatschappij).

Advocaat Leasing

Plaats direct je vraag

Kan ik een leaseovereenkomst beëindigen voor de einddatum?

Dat verschilt per contract. Het kan zijn dat in je overeenkomst staat dat er voortijdige beëindigd mag worden, mits er een vergoeding wordt betaald. Het kan ook zijn dat er niets in je contract staat over voortijdige beëindiging. Wat moet je dan doen? Een advocaat kan je helpen bij deze vraag en bepalen wat in jouw situatie het beste is.

Kan ik een leaseovereenkomst overdragen aan iemand anders?

Dan hangt af van wat er in de overeenkomst staat, wat er is afgesproken. Als je deze vraag juist beantwoord wil hebben, is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan beoordelen of het contractueel mogelijk is om de leaseovereenkomst over te dragen. Ook als het volgens het contract of overeenkomst niet mogelijk is, kan een advocaat met je meedenken over mogelijke andere oplossingen.

Mag ik mijn zakelijke leaseauto ook in privé gebruiken?

Op het moment dat jij een auto in gebruik krijgt van je werkgever, mag je deze auto vanzelfsprekend voor zakelijke doeleinden gebruiken. Of je de leaseauto ook privé mag gebruiken, hangt af van jouw leaseregeling of arbeidscontract. Het is ook mogelijk dat je met je werkgever niet zo’n soort regeling of reglement bent overeengekomen. Zorg dat je in die situatie een advocaat raadpleegt om te kijken wat in jouw positie de beste strategie is!
En let op! Als je de auto ook voor privé doeleinden gebruikt: als je in privé meer dan 500 kilometer rijdt, dan moet je bijtelling gaan betalen. De bijtelling is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2021 zijn dit er twee: 12% bij 0 gram CO2-uitstoot per kilometer en 22% bij meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Mag mijn leaseauto worden ingenomen als ik ziek ben?

Op het moment dat je ziek bent, moet je loon worden doorbetaald. Zie voor meer informatie over doorbetaling van loon tijdens ziekte het artikel ziektewet. Valt een leaseauto onder ‘loon’?
Gebruik je de auto zakelijk én in privé? Dan hoort het gebruik voor zakelijke doeleinden uiteraard bij het werk dat je doet en het gebruik in privé kan worden aangemerkt als loon in natura of secundaire arbeidsvoorwaarde. Gebruik je de auto louter zakelijk? Dan kan het zijn dat het gebruik niet onder loon of secundaire arbeidsvoorwaarden valt. Als jij de auto normaal gesproken alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt, dan wordt de auto logischerwijs niet gebruikt als je ziek bent. De werknemer kan dan worden verplicht de auto in te leveren.

Of bovenstaande situaties op jou van toepassing zijn, is afhankelijk van de omstandigheden: ben jij een leaseregeling overeengekomen met je werkgever? Staat er iets over opgenomen in je arbeidscontract? Hoe lang ben je al ziek en is er uitzicht op werkhervatting?

Mag mijn auto van de zaak zomaar van mij worden afgepakt?

Dat hangt er vanaf. Er is een verschil tussen de regeling voor nieuwe werknemers en het wijzigen of beëindigen van de voorwaarden van huidige werknemers. De auto van huidige werknemers kan niet zomaar afgepakt worden als deze werknemers volgens hun arbeidsovereenkomst recht hebben op een auto van de zaak. De werkgever kan wel zelf bepalen of toekomstige werknemers een auto krijgen. Dus of jouw auto zomaar afgepakt kan worden, hangt af van wat er in de overeenkomst is opgenomen. Weet je niet zeker hoe je bepaalde bewoordingen moet interpreteren of ben je het niet eens met hoe jouw werkgever jouw contract uitlegt, dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan kijken naar de juridische houdbaarheid van je contract in jouw situatie en je helpen bij eventuele procedures.

Voorbeeld
Mike uit Wijk bij Duurstede gaat werken bij Pieters BV. Hij weet dat alle huidige werknemers in een auto van de zaak rijden. Hij zou dat natuurlijk ook graag willen. Of hij een auto van de zaak krijgt, kan zijn werkgever bepalen. Afspraken hieromtrent worden in Mike’s arbeidsovereenkomst of (eventuele) leaseregeling opgenomen.

Mag mijn leaseauto worden ingenomen als ik van functie wijzig?

Voor sommige functies binnen een bedrijf heb je een auto nodig. Vaak krijg je dan een auto van de zaak, die ‘lease’ je dan. Als je functie binnen het bedrijf verandert, kan het zijn dat je de leaseauto niet meer nodig hebt. Het is heel goed voor te stellen dat jij de auto liever niet kwijt wil, zeker niet als je de auto ook in je privé leven veel gebruikt. Op het moment dat jouw werkgever jouw functie wijzigt, dan kan het zijn dat dit gepaard gaat met het innemen van de leaseauto. Of dit in jouw geval zo is, is afhankelijk van wat er in de leaseregeling of in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Ben je er niet zeker over? Laat een advocaat naar jouw documenten kijken!

Jij moet als werknemer met de wijziging van functie instemmen. Stem jij er niet mee in en wil de werkgever de wijziging toch doorvoeren, dan moet de werkgever daarvoor een zwaarwichtig belang hebben. Wat onder ‘zwaarwichtig’ belang valt, hangt van de omstandigheden van het geval af en van de inhoud van het arbeidscontract. Advocaten kunnen voor jou zo’n reglement opstellen en dus ervoor zorgen dat van tevoren duidelijk is wanneer een leaseauto kan worden afgenomen. Daarnaast kunnen advocaten de al bestaande afspraken controleren.

Behoud ik mijn leaseauto als mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Wijziging van arbeidsvoorwaarden gaan vaak gepaard met een wijziging in functie. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Als jouw leaseauto wordt ingenomen, betekent dit ook een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Soms kan het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden voor de werkgever noodzakelijk zijn. De situatie kan dusdanig zijn dat er niet aan een wijziging te ontkomen is. Het moet gaan om “zwaarwichtige bedrijfsbelangen”.

Zijn jouw arbeidsvoorwaarden gewijzigd en heb je het idee dat er geen zwaarwichtige bedrijfsbelangen meespeelden? Of ben je het niet eens met de wijziging omdat je hierdoor je leaseauto bent kwijtgeraakt? Een advocaat kan jou in deze situatie helpen en naar aanleiding van je arbeidscontract of leaseregeling bekijken wat in jouw situatie de beste strategie is.

Moet ik de gemaakte afspraken met mijn werkgever omtrent de leaseauto in een gebruiksovereenkomst of autoreglement opnemen?

Ja zeker! Dit is ten zeerste aan te raden. Niet alleen is het goed om vooraf duidelijk voor ogen te hebben wat de afspraken zijn, maar zeker als er achteraf geschillen ontstaan, is het fijn om op een overeenkomst te kunnen terugvallen. Je kan een gebruiksovereenkomst of autoreglement opstellen. Je kan ervoor kiezen om deze overeenkomst te laten opstellen of controleren door een advocaat. Advocaten kunnen de overeenkomst juridisch sluitend maken en zo ervoor zorgen dat er over de overeenkomst geen onenigheid zal ontstaan. Mocht er wel onenigheid ontstaan, dan kan een advocaat helpen bij het proces.

Wat moet ik doen als mijn leasemaatschappij failliet is?

Het beste wat je kan doen is zo snel mogelijk met een van onze advocaten contact opnemen. Als je een auto least, wordt je geen eigenaar van de auto, maar mag je de auto alleen gebruiken. Dit betekent dat de auto in de failliete boedel terug komt. Moet je wel je leasetermijnen blijven betalen? Mag je de auto blijven gebruiken? Kan je worden verplicht om de auto terug te geven? Een advocaat kan zich buigen over deze vragen, het antwoord hangt namelijk niet alleen van de omstandigheden af, maar ook van je arbeidscontract en leaseregeling.

Kan ik een leaseauto afkopen en zo van mijn leasecontract af?

Ja, dat kan. Daar zijn vanzelfsprekend wel kosten aan verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van verschillende factoren: hoe lang loopt het contract nog? Is de auto beschadigd? Onderstaande berekening is een standaard berekening.

Voorbeeld
Bart uit Zwijndrecht heeft een leaseauto. Stel, Bart’s auto is in eerste instantie €50.000 waard. Hij heeft een lease contract van 36 maanden. De leasemaatschappij schrijft elke maand €425 af. Na 25 maanden wil Bart van het contract af. De waarde van de auto in de markt is dan €32.000. Bart moet het verschil tussen de waarde in eerste instantie, de afschrijving en de restwaarde betalen. Dit zou er als volgt uitzien:

Waarde van de auto in eerste instantie - ( aantal maanden dat Bart de auto heeft gebruikt x afschrijving per maand ) - de restwaarde van de auto = te betalen kosten
€50.000 - ( 36 x €425 ) - €32.000 = €2.700,-.

Er wordt dus €2.700,- aan Bart doorgerekend. Hier kunnen ook nog andere kosten bijkomen, bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Denk hierbij aan maandelijkse administratiekosten. Een advocaat kan Bart in deze situatie helpen met het controleren van de afkoopprijs. Het komt wel eens voor dat in de arbeidsovereenkomst of leaseregeling niet helder is beschreven hoe zo’n afkoopregeling in z’n werk gaat. De overeenkomst moet dan worden uitgelegd en over de uitleg kan onenigheid ontstaan. Een advocaat kan jou in die situatie helpen! Wat hebben jij en je werkgever in eerste instantie willen bereiken met de regeling? Is er correspondentie (bijvoorbeeld e-mails) over deze bepaling? Wat kan er uit die correspondentie worden opgemaakt en strookt dat met de juridische regels? Als jij onenigheid hebt met je baas over je leaseauto, bel ons! Wij brengen je in contact met een advocaat. Ons telefoonnummer is 088-8338888.

Wat is leasing?

Als je iets leaset, wordt aan jou door de kredietverstrekker een tastbaar object ter beschikking gesteld voor een bepaalde periode. Hier betaal je per maand, kwartaal of jaar een vaste vergoeding voor. De afspraken die je maakt omtrent leasing, worden opgenomen in een leasecontract of leaseovereenkomst. Het eigendom van het goed blijft bij de kredietverstrekker.

Voorbeeld
Jan uit Barendrecht gaat een auto leasen van leasebedrijf Karren. Hij betaalt hiervoor €800,- per maand. De leaseovereenkomst loopt 3 jaar. Jan mag de auto in die drie jaar gebruiken, de auto is echter niet van hem. De auto blijft van leasebedrijf Karren.

Het kan zijn dat dat in het leasecontract van Jan staat dat na de 3 jaar Jan de optie krijgt om de auto de kopen. De prijs die Jan dan moet betalen is in het contract vastgelegd.

Wat is het verschil tussen operational/operationeel leasen en financial/financieel leasen?

Er zijn twee soorten leasing: financial leasing en operational leasing.

Bij financial lease kan in de overeenkomst opgenomen worden dat als het contract is afgelopen en het totaalbedrag dus is ‘terugbetaald’, het eigendom van het object overgaat van de leasemaatschappij naar het bedrijf of de persoon die heeft geleased. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn: in het contract kan ook worden opgenomen dat voor een bepaald (symbolisch) bedrag het object kan worden overgenomen. Bij deze vorm van leasing ligt het economische risico bij de lessee.

Voorbeeld financial lease
Bouwbedrijf Sterk uit Uden wil een bouwmachine (t.w.v. €30.000) aanschaffen via leasing. Een leasemaatschappij wil hen wel een bouwmachine leasen. In eerste instantie wordt de bouwmachine door de leasemaatschappij aangeschaft. Bouwbedrijf Sterk en de leasemaatschappij sluiten een leaseovereenkomst van 5 jaar af, met het idee dat na 5 jaar bouwbedrijf Sterk het totale bedrag heeft ‘terugbetaald’ aan de leasemaatschappij. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de bouwmachine in gebruik gegeven aan het bouwbedrijf. Elke maand betaalt het bouwbedrijf €500,- aan de leasemaatschappij. Nadat de overeenkomst is afgelopen en bouwbedrijf het gehele bedrag dus aan de leasemaatschappij heeft betaald, gaat het eigendom van de bouwmachine over naar bouwbedrijf Sterk.

Bij operationele leasing gaat het eigendom van het object dat wordt geleased niet over na afloop van de leasetermijn. Operational lease heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als huur. Let op! Er zijn natuurlijk in de praktijk wel verschillen tussen huur en operational leasing! De termijn van de leaseovereenkomst is bij operationele leasing meestal ook korter dan de levensduur van de zaak. Het economische risico blijft bij de lessor, bijvoorbeeld de leasemaatschappij.

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij leasing?

Allereerst wil je natuurlijk dat de leesovereenkomst juist is opgesteld en juridisch volledig afgebakend is. Een advocaat kan je hierbij helpen. Een advocaat kan niet alleen de overeenkomst opstellen, maar ook een al bestaande overeenkomst voor je controleren. Zo weet je van tevoren duidelijk wat je rechten en plichten zijn. Ook wanneer je de overeenkomst voor de einddatum wil beëindigen, kan een advocaat kijken of dat mogelijk is in jouw situatie. Tijdens de looptijd van het contract kunnen er ook problemen ontstaan: wat moet jouw leasemaatschappij doen als de lessee niet betaald? Want kan jij als lessee doen wanneer het geleasede object niet voldoet aan het contract of aan jouw verwachtingen? Wat als er schade is ontstaan aan het object? Wat als jij het leasecontract voortijdig wil beëindigen, kan dat?

Plaats direct je vraag