• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Softdrugs - hennep, wiet, hasj

De Opiumwet is de wet die harddrugs en softdrugs onderscheidt. Het in handel brengen van producten die opgenoemd staan in de Opiumwet is strafbaar.

In bepaalde situaties wordt het hebben van softdrugs gedoogd, dat wil zeggen dat het strafbaar is, maar dat er onder bepaalde voorwaarden geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden.

Plaats direct je vraag

Advocaat Drugs

Wat is het verschil tussen hennep en cannabis?

Het verschil tussen hennep en cannabis is het volgende:

 • Onder hennep wordt de hele plant verstaan
 • Cannabis is de overkoepelende plantsoort (Cannis Sativa L.). Wiet wordt soms ook aangeduid als cannabis

Wiet (ook wel marihuana): als de bloemtoppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld, dan wordt het wiet. Wiet heeft dezelfde structuur als fijne tot grove thee. De kleur is grijsgroen tot groenbruin.
Hasj: voor hasj wordt de hars van de plant gebruikt. Deze hars zit op de bloemtoppen en op de bovenste bladeren. De hars wordt gekneden of geperst tot plakken of blokken hasj. De kleur is lichtbruin tot zwart.

Wat zegt de Opiumwet over softdrugs?

In de Opiumwet onderscheidt harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11). Het is verboden om alle middelen die op de lijst staan:

 1. Binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of te smokkelen
 2. Te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren
 3. Aanwezig te hebben
 4. Te vervaardigen

Over het gebruik van softdrugs spreekt de Opiumwet dus niet. 

Voorbeeld
Bert uit Delft heeft wiet gekocht en rookt diezelfde avond nog een joint. Is hij strafbaar? Bert is strafbaar voor het bezit van de wiet, maar hij is niet strafbaar voor het roken van de joint.

Wat houdt het gedoogbeleid omtrent softdrugs in?

Het voorhanden hebben van softdrugs is strafbaar, maar onder bepaalde voorwaarden wordt er niet strafrechtelijk vervolgd. Alle handelingen die te maken hebben met softdrugs zijn strafbaar, behalve het gebruiken.

Wanneer word je niet vervolgd?

 • Als je 5 gram cannabis (wiet/hasj) in bezit hebt
 • Als je 5 hennepplanten in bezit hebt

Let op! De drugs worden wel in beslag genomen.

Heb jij meer dan de gedoogde hoeveelheid softdrugs in huis? Ben je gepakt met net iets meer dan 5 gram wiet en weet je niet wat je rechten zijn? Dan kan je altijd advies vragen aan één van onze advocaten.

Geldt het gedoogbeleid ook voor coffeeshops?

Voor coffeeshops gelden andere regels dan voor individuele gebruikers. Coffeeshops moeten voor het verkopen van hasj en wiet zicht houden aan regels, ookwel gedoogcriteria genoemd. Een coffeeshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen
 • Geen verkoop van harddrugs
 • Geen verkoop van softdrugs aan minderjarigen
 • Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten. 
 • Alcohol wordt niet geschonken 
 • Geen reclame maken voor drugs of de coffeeshop
 • Geen overlast voor de omgeving veroorzaken
 • Handelsvoorraad mag niet meer dan 500 gram zijn
 • Geen toegang en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland

Als een coffeeshop zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan de burgemeester de coffeeshops (tijdelijk) sluiten en dan kan de coffeeshophouder strafrechtelijk worden vervolgd.

Heb je zelf een coffeeshop en vragen over één van de bovenstaande punten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen. Onze advocaten hebben antwoord op jouw vragen.

Wat zijn de straffen voor het hebben, telen, verkopen, vervoeren (etc) van hennepplanten?

Volgens de Opiumwet, artikel 3 sub c is het bezit van hennepplanten strafbaar. Ook is het strafbaar om hennepplanten te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren (artikel 3 sub b Opiumwet).

Wanneer word ik gearresteerd?

Bij verdenking van telen, bewerken en verweren van hennepplanten is voorlopige hechtenis (ookwel voorarrest) toegestaan. De rechter kijkt meerdere keren of het voorarrest nog doorgezet moet worden. Het is daarom belangrijk om vanaf moment één een goede advocaat in de armen te nemen.

Voorarrest bestaat uit verschillende fasen:

 1. Ophouden voor verhoor (maximaal 6 tot 15 uur)
 2. Inverzekeringstelling (maximaal 3 dagen, met eventueel 1x verlenging)
 3. Bewaring (maximaal 14 dagen)
 4. Gevangenhouding (maximaal 90 dagen)
 5. Pro forma zitting (met telkens eventuele verlenging van 3 maanden)

Hoe het proces verder verloopt is afhankelijk van de grote van de hennepkwekerij en jouw rollen binnen het bedrijf. Vraag bij onduidelijkheid dus altijd een advocaat om advies!

Wat zijn de maximumstraffen met betrekking tot hennep?

De maximumstraffen staan genoemd in artikel 11 van de Opiumwet.

 • Wanneer je opzettelijk handelt in strijd met de wet (dus wanneer je hennepplanten bezit, teelt, bereidt, verkoopt, bewerkt etc), wordt je gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete van maximaal €20.500. Let op! Deze straffen gelden niet wanneer het gaat om maximaal 30 gram hennep/hasj. 
 • Wanneer jij een beroep of een bedrijf hebt waardoor je opzettelijk in strijd handelt met de wet (dus als je hennepplanten bezit, teelt, verkoopt etc), krijg je een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van maximaal €82.000
 • Als het gaat om enorme hoeveelheden van het middel, dan kan de straf worden verhoogd.

Wat houden de oriëntatiepunten van het LOVS in?

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), waarin alle afdelingen strafrecht van de rechtbanken en gerechtshoven verenigd, heeft zogenoemde oriëntatiepunten vastgesteld voor het opleggen van straffen omtrent hennepplanten.

50 tot 100 planten =       €1.000,- geldboete                                                                                                                           100 tot 500 planten =     120 uur werkstraf + 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf                                             500 tot 1000 planten =   180 uur werkstraf + 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Ze gaan er hierbij vanuit het doel van het kweken verkoop was en dat er bij het kweken een bepaalde bedrijfsmatigheid en professionaliteit kwam kijken. Uitgangspunt is ook dat er een ontnemingsvordering komt (zie hieronder bij ‘Wat voor een de straf krijg ik voor het hebben van een hennepkwekerij?’).

Wat voor een de straf krijg ik voor het hebben van een hennepkwekerij?

Op het moment dat een hennepkwekerij wordt ontdekt en jouw betrokkenheid bij die hennepkwekerij is vastgesteld, dan wordt je strafrechtelijke vervolgd. De hoogte van de straf hangt van de volgende factoren af:

 1. Aangetroffen hoeveelheid planten
 2. Aantal eerdere oogsten
 3. Hoeveelheid hennep
 4. Mate van jouw betrokkenheid en je precieze rol binnen de hennepkwekerij
 5. Of er eventuele eerdere vorderingen zijn
 6. Je verleden
 7. Diefstal van elektriciteit

Alle factoren zullen hieronder kort worden behandeld:

1. Aangetroffen hoeveelheid planten

Het bezit van hennepplanten is strafbaar volgens de Opiumwet (artikel 3, sub c). Een hennepkwekerij tot 100 planten levert een taakstraf van 80 uur op. Een hennepkwekerij tot 500 planten staat voor een werkstraf van 180 uren, een hennepkwekerij van 1000 planten levert een gevangenisstraf van 3 maanden op.

Zie voor de uitgebreide uitleg ‘Welke straffen krijg ik voor handelingen met betrekking tot softdrugs?’

2. Aantal eerdere oogsten

Alle straffen die hierboven bij ‘aangetroffen hoeveelheid planten’ zijn genoemd, gelden alleen als er nog geen eerdere oogst is vastgesteld. Als er wel eerdere oogsten waren, wordt per oogst het aantal planten verdubbeld.

Voorbeeld
Bram uit Haarlem is een aantal jaar geleden strafrechtelijk vervolgd voor de hennepkwekerij die hij op zolder had. Het leverde hem toen aardig wat geld op en dus hij wil weer een hennepkwekerij op zolder beginnen. Hij heeft het idee dat hij het nu beter aanpakt dan de vorige keer. Na een tijdje staan zo’n 300 hennepplanten bij hem op zolder. De politie doet diezelfde week een inval en vindt de kwekerij. Omdat Bram al eerdere oogsten heeft gehad, wordt de hennepkwekerij die 300 planten had, gezien als een hennepkwekerij met 600 planten. Bram wordt dus vervolgd voor het hebben van 600 hennepplanten.

3. Hoeveelheid hennep

Wanneer er een hoeveelheid natte of gedroogde hennep wordt aangetroffen door de politie, kan de op basis daarvan ook de straf worden bepaald. Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen met betrekking tot de straftoemeting:

500 gram =        40 uur werkstraf
1000 gram =      95 uur werkstraf
5000 gram =      220 uur werkstraf
25000 gram =    12 maanden gevangenisstraf

De Opiumwet maakt geen onderscheid tussen droge en natte wiet. Als uitgangspunt wordt aangenomen dat bij het drogen van hennep slecht 1/5 deel overblijft: tijdens het drogen verliest de natte wiet ongeveer 80% van het gewicht, er blijft dan dus 20% rookbare wiet over.

Voorbeeld
Tim uit Den Bosch is gepakt met zijn hennepkwekerij. Hij had 25 kilo natte wiet liggen, slechts 1/5e deel rookbare wiet blijft er over. 25 / 5 = 5. Als de wiet gedroogd is, blijft er dus 5 kilo rookbare wiet over. Op deze hoeveelheid hennep staat een werkstraf van 220 uur.

Zie voor meer uitleg ‘Wat zijn de straffen voor het hebben, tellen en bezitten van hennepplanten?’

Advocaat Softdrugs

4. Mate van jouw betrokkenheid en je precieze rol binnen de hennepkwekerij

Er wordt ook gekeken naar de mate van betrokkenheid en de rol die je had binnen de hennepkwekerij.

 • Had je de hennepkwekerij samen met een vriend? Dan krijg je in beginsel 25% strafverhoging wegens medeplegen. 
 • Had je een kleine rol binnen de hele hennepkwekerij? Dan wordt je gezien als medeplichtig en dan krijg je een 33% strafkorting.

5. Vorderingen

De ontnemingsvordering is een maatregel waarbij wordt geprobeerd het verkregen voordeel af te pakken. In de volksmond wordt het een boete genoemd, maar dat is het officieel niet.

Het berekenen van die ontnemingsvordering gaat via de volgende formule:

 • Aantal planten x aantal gram per plant (gemiddeld wordt van 28,2 gram uitgegaan) x €3,28 = de opbrengst
 • Opbrengst – gemaakte kosten = het behaalde voordeel
 • Het behaalde voordeel moet worden betaald

Voorbeeld
Kim uit Rotterdam had 200 hennepplanten. Ze heeft zelf rond de €2.300 aan kosten gemaakt voor de hennepkwekerij. Het behaalde voordeel dat zij moet gaan betalen wordt als volgt berekend: 200 x 28,2 x €3,28 = €18.499,20. De opbrengst van haar hennepkwekerij is dus €18.499,20. De kosten moeten nog van dit bedrag afgetrokken worden: €18.499,20 - €2.300 = €16.199,20. De hoogte van de ontnemingsvordering van Kim zal dus €16.199,20 zijn.

6. Je verleden

Wanneer je in het verleden al een keer eerder bent veroordeeld wegens hennepteelt of andere drugsrelateerde delicten, dan zal de rechter je een hogere straf geven. De rechter zal hierbij naar de afgelopen 5 jaar kijken.

 • Ben je één keer eerder veroordeeld? Dan geldt er een verhoging van 50%
 • Ben je meer dan één keer veroordeeld geweest? Dan geldt er een verhoging van 100%.

7. Diefstal van elektriciteit

Diefstal van elektriciteit wordt gezien als gekwalificeerde diefstal (artikel 311 sub 5 Strafrecht), waarop volgens de wet een maximale gevangenisstraf van 6 jaar op staat. In de praktijk wordt er door de rechters vooral gefocust op de hennepteelt en niet zozeer op de diefstal van elektriciteit. Over het algemeen wordt bij diefstal van elektriciteit de straf met ongeveer 20 uur verhoogd.

Welke straffen krijg ik voor handelingen met betrekking tot softdrugs?

Voor de straf maakt het niet uit in welke fase van het productieproces de drugs is aangetroffen. Op de volgende site staan de richtlijnen met betrekking tot de straffen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037984/2016-06-01. Let op! De tabellen zijn richtlijnen, het is dus niet zo dat je gegarandeerd die straf krijgt.

Te zien is dat de straffen voor het (helpen met) bezit van softdrugs minder zwaar zijn dan de straffen voor (het helpen met) handelen, dealen, produceren van softdrugs. Als je eerder al met het Justitie in aanraking bent geweest door softdrugs, dan kan je straf verzwaard worden.

Softdrugs en advocaat

Op het moment dat jouw hennepkwekerij wordt opgerold, kan dat het begin zijn van een lastig en pijnlijk proces. Schakel daarom op tijd een advocaat in! Ook als je betrokken bent geweest bij het dealen, vervoeren of bewerken van hennep is het ten zeerste aan te raden om advies in te winnen. Een goede advocaat kan ervoor zorgen dat jouw proces zo eerlijk en zo spoedig mogelijk verloopt.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat