• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vergunningen

Je wilt een bedrijfspand huren of verhuren of zelfs bouwen. Dit mag je niet zomaar overal doen. Hiervoor zijn verschillende regels waaraan moet worden gehouden en verschillende vergunningen vereist.

Omdat het vaak gaat om grote projecten is het verstandig om het advies van een gespecialiseerde advocaat in te winnen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Vergunningen

Welke vergunningen zijn er? 

De vergunningen die belangrijk zijn bij de bouw van grote projecten of bedrijfspanden heten ook wel omgevingsvergunningen. Bij grotere projecten zijn vaak een flink aantal vergunningen vereist, er komt namelijk nogal wat kijken bij dergelijke projecten. Er zijn tientallen regelingen waar rekening mee gehouden moet worden. Infrastructuur (boven- én ondergronds), milieueisen, voorschriften met betrekking tot natuur en water, cultureel erfgoed, internationale (EU) voorwaarden, archeologie, etc. zijn belangrijke onderwerpen waar het bouwplan op moet worden afgestemd. Zeker bij de wat grotere projecten kan het rondkrijgen van alle benodigde vergunningen een hele kluif zijn. Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunningen zoals bijvoorbeeld:

  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning
  • Kapvergunning

Voor de verhuur van een bedrijfspand of van woningen zijn ook vergunningen nodig. Als huurder van een bedrijfspand heb je een exploitatievergunning nodig. Ook als verhuurder moet je over bepaalde vergunningen beschikken om überhaupt een pand te mogen verhuren.

Kan ik een leegstaand pand tijdelijk verhuren?

Als bedrijfsruimtes leegstaan en er op korte termijn ook geen mogelijkheid is om dit bedrijfsmatig te verhuren of te verkopen dan kan de oplossing zijn om het tijdelijk te verhuren als woonruimtes. Dit is in sommige gevallen mogelijk op basis van de Leegstandwet, maar hiervoor moet je wel een vergunning aanvragen. Een dergelijke vergunning kan verleend worden voor een termijn van maximaal 10 jaar.

Waarom is het verstandig om een advocaat in te schakelen bij de aanvraag van vergunningen?

Bij grote bedrijfsmatige projecten zijn er vaak een hoop vergunningen vereist. Om alle vergunningen te verkrijgen moet je voldoen aan een hoop voorwaarden. Een gespecialiseerde advocaat is op de hoogte van al deze vergunningen en voorwaarden die hieraan verbonden zijn waardoor je snel op de hoogte bent. Daarnaast kan een advocaat helpen bij de aanvraag van deze vergunningen om te voorkomen dat de gemeente vergunningen in eerste instantie afwijst. Als een vergunning toch wordt afgewezen kan een advocaat allereerst een inschatting maken van je kansen om de vergunning te verkrijgen. Als hij adviseert om bezwaar te maken of in beroep te gaan dan kan hij zorgen dat de juiste argumenten worden aangevoerd zodat de kans groter is dat de vergunningsaanvraag door de gemeente wordt goedgekeurd.

Kan je vergunningsvrij bouwen?

In sommige gevallen is het toegestaan om vergunningsvrij te bouwen. Een vergunning is bijvoorbeeld niet vereist bij gewoon onderhoud aan een bouwwerk of bij het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van een woning. Voor zakelijke bouwprojecten zal echter vrijwel altijd een vergunning vereist zijn omdat hier vaak grotere aanpassingen of verbouwingen plaatsvinden.

Hoe en waar vraag je een vergunning aan?

Een omgevingsvergunning vraag je aan via het omgevingsloket online voor elke gemeente aan. Deze aanvraag wordt door de gemeente online of in een gemeentelijk blad gepubliceerd zodat iedereen op de hoogte kan zijn van de aanvraag en hiertegen eventueel bezwaar kan indienen. Ondertussen bekijkt de gemeente of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Voor eenvoudige aanvragen is de termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen 8 weken en voor meer complexe aanvragen is de termijn 6 maanden. In beide gevallen kan de termijn indien nodig met 6 weken worden verlengd.

Welke maatregelen kan in ondernemen bij de afwijzing van een vergunning?

Als de gemeente je aanvraag voor een vergunning afwijst is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Je maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken via een bezwaarschrift. In een bezwaarschrift zet je uiteen waarom je het niet eens bent met de afwijzing. Een advocaat kan hulp bieden bij het opstellen van een bezwaarschrift door hierin de juiste argumenten aan te voeren zodat je een sterke positie verkrijgt in de bezwaarschriftprocedure. In principe dient de gemeente te beslissen binnen een termijn van 6 weken. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de gemeente advies inwint van een onafhankelijke commissie. In dat geval is de beslistermijn 12 weken.

Als de gemeente ook tijdens de bezwaarschriftprocedure de aanvraag voor de vergunning afwijst dan kan je hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook in beroep gaan moet binnen 6 weken. Als ook het beroep wordt afgewezen dan kan je nog in hoger beroep bij de Raad van State.

Ik heb de juiste vergunningen verkregen maar omwonenden maken bezwaar, wat nu?

Nadat je de vergunning hebt verkregen hebben anderen nog 6 weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden aangezien het erg vervelend is als je net met de bouw bent begonnen waarna de gemeente toch terugkomt op haar besluit en de vergunning intrekt. Als je begint met de bouw is het dus belangrijk om de risico’s die hieraan verbonden zitten af te wegen. Een advocaat kan je hierover adviseren.

Mijn bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, wat nu?

Elke gemeente heeft bestemmingsplannen. Hierin is vastgelegd wat de voorwaarden zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven en andere gebouwen en wat de bouwmogelijkheden zijn. Het hangt dus af van het bestemmingsplan waar je jouw bedrijf mag vestigen. Als een bestemmingsplan wordt gewijzigd dan kan dit gevolgen hebben voor de toekomst van je bedrijf. Je hebt daarom de mogelijkheid om je visie kenbaar te maken over een bepaald bestemmingsplan voordat de gemeente het bestemmingsplan definitief vaststelt.
Als je bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan kan je een omgevingsvergunning aanvragen die je het recht geeft om in strijd met de regels van ruimtelijke ordening te handelen. Deze vergunning vraag je aan bij de gemeente. Ook kan je de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Hoe duur is een vergunning?

Hoeveel een vergunning kost hangt af van het soort vergunning dat je aanvraagt en verschilt per gemeente. Een bouwvergunning is meestal het een bepaald percentage van de bouwkosten.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat