• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Je kent misschien wel het tv-programma ‘bezopen bestuurders’. Dit programma wordt uitgezonden om de burger bekend te maken met het feit dat er maatregelen worden getroffen op het moment dat er een overtreding wordt begaan.

Advocaat Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Plaats direct je vraag

Zoals men stelt met ongelukken, zo kun je ook zeggen dat het overtreden van het verkeersstrafrecht in een klein hoekje zit. Je zit op een verjaardag en besluit toch nog één drankje te drinken voordat je met de auto naar huis gaat. Wat zijn dan de gevolgen en wanneer is het nodig om je door een advocaat te laten adviseren?

Verkeersstrafrecht en een advocaat

In het verkeersstrafrecht worden daders op een andere manier berecht dan het ‘gewone’ strafrecht. Indien er een overtreding van het verkeersstrafrecht heeft plaatsgevonden is er vaak sprake van een ernstige beschuldiging. Hierin zit het begrip ‘schuld’ al in verwerkt. Echter, het begrip ‘schuld’, net zoals ‘opzet’ of ‘roekeloosheid’, heeft een andere betekenis in het verkeersstrafrecht. Er bestaat geen duidelijk interpretatie van de begrippen, dus in de rechtspraak zal de rechter deze altijd een eigen interpretatie geven. Om de juiste interpretatie toe te passen en te weten waar je als verdachte of slachtoffer aan toe bent, kun je het beste een advocaat gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht om advies vragen of een verzoek indienen je te laten bijstaan. 

Welk recht geldt bij rijden onder invloed?

Als je verdacht wordt van rijden onder invloed, dan zul je strafbaar gesteld worden op grond van artikel 8 Wegenverkeerswet. Hierin staat beschreven dat het ‘een ieder verboden is een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht’. Met andere woorden is het gebruik van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden, zoals alcohol, drugs of medicijnen, verboden als je een voertuig bestuurt of kort na inname gaat besturen.

De meest voorkomende maatregel die wordt genomen om te controleren of men zich houdt aan deze regel is de blaastest.

Voorbeeld
Johan rijdt binnen de bebouwde kom. Na een paar meter nadert hij een parkeerplaats. Een politieagent staat hem op te wachten en seint hem richting parkeerplaats. Johan wordt verzocht deel te nemen aan een blaastestcontrole. Hij vindt het geen probleem en gedurende een paar seconde blaast hij in een klein zwart apparaatje. Het apparaatje berekent een promillage van 1,6. Janine is er vast van overtuigend dat dit onmogelijk is. Hij heeft namelijk geen alcohol genuttigd.

Janine heeft het recht om een tegenonderzoek in te stellen. De politie dient dan een nieuw onderzoek in te stellen. Dit nieuwe onderzoek kan bijvoorbeeld een onderzoek op het politiebureau zijn of een bloedonderzoek door een GGD-arts in het bijzijn van een politieagent. Het juiste resultaat zal uit dit onderzoek blijken.

Stel dat je er van overtuigd bent dat er grove fouten zijn gemaakt en na het tegenonderzoek wordt je stelling bewezen. Dat is zeer relevant voor de bewijsvoering tijdens een mogelijk proces. Daarnaast vertraagt een tegenonderzoek een proces, waardoor je samen met je advocaat extra de tijd krijgt om je verdedigingsstrategie te bepalen voor een eventueel proces.

Wanneer een boete voor rijden onder invloed wordt opgelegd

Het opleggen van een geldboete is de meest voorkomende straf die bij het rijden onder invloed wordt opgelegd.

Echter is dit niet de enige maatregel die getroffen kan worden als bewezen is dat jij je schuldig hebt gemaakt aan het rijden onder invloed van alcohol, drugs of beïnvloedbare medicijnen. Naast een geldboete kan ook besloten worden dat je rijbewijs voorlopig wordt ingehouden of dat je een taakstraf dient te voldoen.

De maximumstraf voor rijden onder invloed is een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van de derde categorie, oftewel €7.800. Hierbij kan, indien er sprake is van recidivegevaar, tevens een ontzegging van rijbevoegdheid worden opgelegd van maximaal 5 jaar of 10 jaar.

Om inzicht te krijgen wanneer een rijbewijs ingevorderd mag worden ziet u hier het volgende schema:

Invordering bij... Alcoholgehalte in adem Alcoholgehalte in bloed
Rijbewijs langer dan 5 jaar 570 µg/l 1.3 ‰
Rijbewijs korter dan 5 jaar 350 µg/l > 0.8 ‰

Indien je alcoholgehalte boven deze percentages ligt, dan zul je doorverwezen worden naar de officier van justitie. Er bestaat een mogelijkheid tot invordering van het rijbewijs of het opleggen van een boete. Wat de beslissing zal zijn, hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Elke situatie is specifiek en daarop zal ook straf worden aangepast.

Hierdoor is het ook mogelijk dat niet enkel wordt uitgegaan van een specifieke maximale straf, maar je een extra maatregel van het CBR opgelegd krijgt. Zodoende kan een straf flink in de (financiële) papieren lopen. Om dit te voorkomen zal een advocaat samen met jou een verdedigingsstrategie opstellen. Denk hierbij aan het horen van getuigen of een voorbereiding van het verhoor. Wat kun je wel, en wat beter niet zeggen tijdens de rechtszaak. Daarnaast kan een advocaat, nadat je rijbewijs is ingevorderd, je helpen met indienen van een klaagschrift. Er lopen dan vaak twee zaken tegelijk. Zodra je een klaagschrift hebt ingediend is het mogelijk dat er ook een procedure tegen het CBR loopt, vanwege de extra maatregel die aan het invorderen van het rijbewijs was gekoppeld.

Wanneer geldt rijden onder invloed als strafverzwarende omstandigheid?

Het rijden onder invloed kan als een zelfstandig strafbaar feit worden beschouwd. Echter het ook worden meegewogen als strafverzwarende omstandigheid. Stel het volgende scenario doet zich voor:

Voorbeeld
Op de vroege zondagochtend rijdt Pepijn naar huis. Hij is samen met zijn vrienden in de kroeg doorgezakt tot het moment dat de kroegbaas hem en zijn vrienden naar buiten heeft gestuurd. Ze hadden van te voren niet afgesproken wie de BOB zou zijn, dus niemand heeft rekening gehouden met het feit dat er iemand terug zou moeten rijden. Pepijn besluit dat het voor een keer geen kwaad kan en stapt achter het stuur. Terwijl hij op een onverlichte weg rijdt, beseft hij dat het licht van zijn tegenliggers niet kan verdragen. Verblind van de lampen probeert hij op de juiste weghelft te rijden. Terwijl een vrachtwagen hem van links passeert, probeert hij de witte strepen van de weg te blijven zien. Echter, door zijn focus op de linkerkant van de weg ziet hij niet dat er rechts op het fietspad een man, netjes met zijn lampjes aan, fietst. In een flits gebeurt het: met hoge snelheid rijdt Pepijn op de man in. De man blijkt een gebroken nek te hebben en overlijdt ter plekke. 

In dit voorbeeld zal er gesproken worden van roekeloosheid, omdat Pepijn duidelijk de gevolgen kende van zijn handelen en deze gevolgen op de koop toe heeft genomen. Het is niet enkel dood door schuld, omdat het in de auto stappen geen vergissing was. Er kan ook niet gesproken worden van doodslag of moord omdat hij geen bewuste opzet had op de dood van de man.

Als er geen alcohol in het spel was, zou de focus van Pepijn beter zijn en dan had hij waarschijnlijk het lampje van het slachtoffer op tijd gezien. Hij was dan waarschijnlijk uitgeweken en een ongeluk zoals in het voorbeeld zou voorkomen kunnen zijn. Dat is de reden dat bepaald is dat de maximale straf uitgebreid kan worden door strafverzwarende omstandigheden.

Andere strafverzwarende omstandigheden zijn onder andere een ernstige snelheidsoverschrijding, bumperkleven, geen voorrang verlenen en gevaarlijk inhalen.

Om aan te tonen dat Pepijn zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘dood door schuld’ of zelfs ‘moord’, is het van groot belang dat er een strategische en zeer goede bewijsvoering wordt verricht tijdens het proces. Daarnaast hebben de vrienden van Pepijn misschien het hele ongeluk zien gebeuren. Er bestaat dan soms een mogelijkheid om immateriële schadevergoeding te ontvangen. Een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat heeft ervaring in deze procedures en weet de beste verdedigingstactieken. 

Een strafblad

Stel dat je hebt gereden onder invloed, dan wordt dit beschouwd als een misdrijf. Misdrijven worden, zo is ook te zien bij geweldsdelicten, altijd ingeschreven in het justitieel document. De aantekening in dit document, in de volksmond ook wel strafblad, zal voor de komende 5 jaar zichtbaar zin.

Een aantekening in het justitieel document kan negatieve gevolgen hebben voor je toekomstige sollicitaties, of zelfs je huidige baan. Een advocaat kan je helpen om deze aantekening te beperken of zelfs een aantekening voorkomen.

Kosten van bijstand van een advocaat

Aangezien delicten in het verkeer vaak als ernstige delicten worden beschouwd, zijn de straffen en maatregelen ernstiger. Indien zich een verkeersdelict heeft voorgedaan is het natuurlijk mogelijk om je door je eigen rechtsbijstandverzekering te laten bijstaan. Echter is een gespecialiseerde advocaat, vanwege de ernst van het delict, aan te raden.

In geval van verkeersdelicten gaat het van een ‘klein’ verkeersdelict tot grote en ernstige delicten. De ‘kleine’ delicten kunnen vaak door advocaten pro deo worden afgedaan. Dit zal dus niet in de kosten lopen terwijl je verzekerd bent van een goede behandeling van de zaak. Indien er sprake is van een ‘grotere’ zaak, dan zal een advocaat zijn uurtarief met je bespreken.

Plaats direct je vraag