• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Belasting en bijtelling

Bij de aanschaf van een auto, motor of bestelauto wordt in elk geval belasting gerekend, maar niet altijd bijtelling. Wellicht zijn de belangrijkste vragen: wanneer moet ik belasting betalen en wanneer kan ik bijtelling verwachten?

Deze vragen ga je waarschijnlijk niet meteen bij de aanschaf van een auto beantwoorden, omdat het berekenen van de belasting over het algemeen niet als eenvoudig wordt beschouwd. Dit is de reden dat deze vragen vaak worden overgelaten aan gespecialiseerde advocaten die bekend zijn met belastingberekeningen en de vereisten van bijtelling.

Plaats direct je vraag

Advocaat Belasting en bijtelling

Belastingen en een advocaat

Ten aanzien van auto’s wordt de belasting ook wel bpm genoemd. Personenauto’s, bestelauto’s of motoren vallen binnen de categorie waarop belasting wordt berekend. Hoeveel belasting gerekend kan worden, of er sprake is van omzetbelasting of dat je recht hebt op bijtelling kan door een advocaat worden berekend. Hij of zij heeft de kennis om na te gaan of de belasting correct is berekend. Stel dat uit deze berekening volgt dat je te veel belasting hebt betaald, dan heb je de mogelijkheid om deze terug te vragen. Indien de Belastingdienst geen gehoor geeft aan het verzoek tot terugbetaling, is het mogelijk om bezwaar in te stellen. Hierbij is het ook raadzaam een advocaat het bezwaarschrift op te stellen. Zij kunnen de gronden aanvoeren waarmee het beoogde resultaat wellicht behaald zal worden.

De koop van een auto of motor

Binnenland
Op het moment dat je een motorvoertuig aangeschaft, dien je hiervan aangifte te doen. Aan de hand van het gewicht, brandstof, milieuvriendelijkheid en de provincie, wordt uiteindelijk de motorrijtuigenbelasting berekend, ook wel wegenbelasting genoemd. Je hoeft dit niet op de dag zelf te betalen, maar op de dag dat je het voertuig op je eigen naam hebt gezet. Bij een gebruikt motorvoertuig wordt wel verwacht dat je de motorrijtuigbelasting op de dag van de aankoop betaalt. Deze vorm van belasting wordt door de overheid gecontroleerd. Deze controle geschiedt door camerabeelden, douanegegevens en inlichtingen van de politie. Mocht er blijken dat je niet hebt betaald of het onjuiste bedrag is berekend, dan krijg je een naheffingsaanslag. Deze naheffingsaanslag bevat een boeten van hetzelfde bedrag als de aanslag.

Naast motorrijtuigbelasting wordt ook verzocht een belasting te betalen die afhangt van de CO¬2 uitstoot en de nettocatalogusprijs. Deze belasting wordt ook wel het bpm genoemd en wordt, net zoals de motorrijtuigbelasting, en berekend vanaf het moment dat er aangifte van de auto is gedaan.

Bij twijfel of de belasting op de juiste wijze over het voertuig is berekend, kan een advocaat worden ingeschakeld. Deze zal de berekening (opnieuw) uitvoeren, zodat met zekerheid een bedrag kan worden vastgesteld.

Buitenland
In veel landen ligt de prijs voor auto’s lager, waardoor men in Nederland besluit hun auto in het buitenland aan te schaffen. Met het oog op de prijs van de auto is dit voordeliger, maar met het oog op de belasting, hoeft dit niet voordeliger te zijn. Naast de bpm dient er bij een internationale aanschaf ook omzetbelasting gerekend te worden. Deze omzetbelasting wordt na de aanschaf van het voertuig door een belastinginstelling berekend. Je zult een factuur ontvangen waarop 0% belasting is berekend. Deze belasting dien je in Nederland aan te geven en dan worden de Nederlandse tarieven gehanteerd.

Wegenbelasting betalen

Het betalen van motorrijtuigbelasting kan op verschillende manieren:

  • Je kunt in eerste instantie verschillende betaalmomenten aangeven: per maand, per kwartaal of per jaar. 
  • Daarnaast kun je ook zelf kiezen of je betaalt via een acceptgiro die je ontvangt van de belastingdienst of bijvoorbeeld via een automatisch incasso. 

Het is natuurlijk mogelijk dat er bij een betaling zaken misgaan. Stel dat je zelf besluit het bedrag na een jaar over te maken door middel van internetbankieren, maar dat typ je het rekeningnummer van de Belastingdienst verkeerd in. Dit noemen ze ook wel een onverschuldigde betaling. Aangezien de Belastingdienst graag zijn geld heeft en de persoon die het geld daadwerkelijk heeft ontvangen problemen kan gaan veroorzaken, is het raadzaam om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen.

Vrachtwagens en zware motorvoertuigen

Een van de meest bekende zware voertuigen is de vrachtwagen. Aangezien zij letterlijk zwaarder op de weg liggen, dienen ze extra belasting over het voertuig te betalen. Bovenop de motorrijtuigbelasting kan een bzm (belasting zware motorrijtuigen) worden berekend. Het betreft dan geen privé vrachtwagen, want er dienen uitsluitend goederen mee vervoerd te worden. Daarnaast mag een vrachtauto in totaal niet meer dan 12.000 kg wegen. Een ander onderscheidt dat wordt gemaakt tussen vrachtauto’s is de snelweg. Indien de vrachtwagen op de snelweg komt, dient er aangifte van bzm gedaan te worden, maar als de vrachtwagen geen gebruik maakt van snelwegen, dan hoeft hiervan ook geen aangifte gedaan te worden. Als je altijd de snelweg hebt gebruikt met je vrachtwagen, dan zul je ook een mededeling moeten doen op het moment dat je de snelweg niet meer zult gebruiken. Vanaf dat moment stopt de bzm en kan de belasting met terugwerkende kracht worden teruggegeven.

Er is nóg een uitzondering opgenomen ten aanzien van het snelweg gebruik. Als je de snelweg maar voor een korte afstand hoeft te gebruiken vanwege de verbinding van bijvoorbeeld twee werkplaatsen, dan is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen. Het voertuig moet dan niet het beoogde doel hebben om goederen te vervoeren, maar bijvoorbeeld enkel het schipperen tussen twee werkplaatsen.

Bezwaar en beroep

Als de belastingaanslag van de auto achteraf niet blijkt te kloppen met je eigen berekening, is het altijd raadzaam om een advocaat in te schakelen. Hij of zij kan je adviseren om bezwaar te maken bij de Belastingdienst. Dit bezwaar kan door de belastingadvocaat opgesteld worden en afgehandeld worden in jouw naam. Mocht je het niet eens zijn met het uitgevoerde onderzoek tijdens het bezwaar, kun je hiertegen in beroep gaan. Het bezwaar is dus gericht op de aanslag zelf en het mogelijke bedrag dat wordt gevorderd, terwijl het beroep is gericht op de totstandkoming van de beslissing. Een bezwaar wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Bij een afwijzing van een bezwaar zul je schriftelijk een uitleg ontvangen met de overwegingen die tot de beslissing hebben geleid. De motivering die bij een toewijzing ook zo volledig mogelijk moet zijn, maar vaak is deze uitleg korter.

Verjaring van belastingschulden

Een belastingschuld is net zo snel ontstaan als een schuld bij een kledingzaak. Een belastingschuld heeft echter wel andere consequenties dan een schuld bij een kledingzaak. De Belastingdienst zal in eerste instantie ook aanmaningen versturen om je op te roepen zo spoedig mogelijk te betalen. Indien je daar geen gehoor aan geeft, zul je hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met deurwaarders en in het uiterste geval zullen je eigendommen verkocht worden. In het geval van een auto, is het dus mogelijk dat de belastingschuld van je auto verrekend zal worden met de koopprijs van de auto. Een mogelijkheid tot kwijtschelding zal bij een schuld van de autobelasting niet voorkomen, omdat er altijd een mogelijkheid bestaat om de auto te verkopen.

Het is echter wel mogelijk dat een belastingschuld verjaard. De termijn van verjaring is vastgesteld op 5 jaar na de dag dat de betalingstermijn van de aanslag is verstreken. De verjaring houdt in dat er na 5 jaar een natuurlijke verbintenis ontstaat. Je mag dan zelf kiezen of je de schuld nog wilt afbetalen, maar de Belastingdienst kan je hier niet meer toe verplichten. Er is echter ook een mogelijkheid om de termijn van 5 jaar te stuiten. Dit gebeurt voornamelijk bij een aankomend faillissement of surseance van betaling (uitstel van betaling). Indien hiersprake van is, zal de periode van het uitstel van betaling aan de 5 jaar verjaringstermijn geplakt kunnen worden.

Bijtelling

Bijtelling wordt beschouwd als een aparte vorm van belasting. Van bijtelling is enkel sprake als je een auto van je werkgever ook privé gebruikt. Deze auto wordt dan beschouwd als een belasting in nature. Aangezien je hier zelf geen belasting over hoeft te betalen, wordt het voordeel dat je hiermee verkrijgt berekend met het loon. Door een bijtelling toe te voegen aan het loon, wordt er alsnog belasting betaald. Er dient namelijk loonbelasting betaald te worden en door een extra bedrag aan het loon toe te voegen, wordt deze alsnog berekend. Je kunt enkel onder de bijtelling uitkomen als je kunt aantonen dat je minder dan 500 kilometer op jaarbasis met de auto rijdt. Het is echter moeilijk aan te tonen Je kunt daarnaast de bijtelling ook in mindering brengen door een eigen bijdrage aan de auto te leveren. Deze eigen bijdrage wordt in overleg met de werkgever vastgesteld.

Plaats opdracht