• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Verkeersboetes

Als je er nog nooit een hebt ontvangen, behoor je tot een zeldzame categorie. Verkeersboetes zijn de meest voorkomende boetes.

Een parkeerboete, een snelheidsovertreding, het negeren van een stopteken of het door rood rijden, het levert bijna altijd een boete op. Meestal weet je wel hoe je aan de boete komt, maar weet je niet hoe je er vanaf komt als betalen geen optie is. Daarnaast kan een boete ook onterecht uitgeschreven zijn, wat doe je dan?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Verkeersboetes

Advocaten en verkeersboetes betalen

De meeste verkeersboetes worden opgelegd ten aanzien van snelheidsovertredingen. Dit zijn niet de enige boetes die binnen het verkeersrecht ter sprake komen. Voor alles wat zich binnen het verkeer kan voordoen, kun je een boete krijgen als je de verkeersregel overtreedt. Meestal weet je zelf of deze boete terecht is opgelegd of niet, maar soms is hier nog twijfel over mogelijk. Op het moment dat er twijfel ontstaat, kan een advocaat goed van pas komen. Een advocaat heeft de kennis en middelen om een onderzoek in te stellen naar de boete, de feiten en omstandigheden op dat moment. Mocht zich een situatie voordoen waarbij er inderdaad onjuistheden in de boete te vinden zijn.

Boete vanwege identificatieplicht

In Nederland geldt een identificatieplicht. Indien je niet kunt voldoen aan deze plicht, kan deze worden bestraft met een boete ten hoogte van 50 euro. Stel dat jij staande bent gehouden met het verzoek je te identificeren, dan vraag jij je waarschijnlijk af of dat wel mag. Dat is inderdaad de eerste vraag die gesteld moet worden, omdat er wel een geldige reden moet zijn waarom jij wordt aangehouden. Een geldige reden is bijvoorbeeld vanwege onrust tijdens een voetbalwedstrijd, verkeerscontrole of een demonstratie. Het zijn dus situaties waarbij al enige uitoefening van (voornamelijk) de taken van de politie worden uitgevoerd.

Boete door verkeerscontrole

Het is mogelijk dat je wordt betrapt op te hard rijden of het rijden onder invloed van alcohol en drugs tijdens een verkeerscontrole. Deze boete bestaat uit een bon die ter plekke wordt uitgeschreven. Net zoals een boete die je thuis ontvangt, vind je hier je gegevens en de informatie over de boete. Stel dat je daadwerkelijk te hard reed, dan zul je waarschijnlijk eerst balen, maar uiteindelijk wel betalen. Er zit bij verkeerscontroles helaas wel vaak een addertje onder het gras. De boete is misschien wel gerechtvaardigd, maar de verkeerscontrole zijn in sommige gevallen niet gerechtvaardigd. Wanneer een verkeerscontrole niet gerechtvaardigd is uitgevoerd, kan een advocaat voor jou nagaan. Indien een verkeerscontrole zijn bevoegdheid mist, zal ook de boete niet gerechtvaardigd kunnen worden. Op deze manier kan een advocaat jou bijstaan nadat je beboet bent tijdens een verkeerscontrole.

Het Centraal Justitieel Incassobureau

Voor de meesten is het Centraal justitieel Incassobureau, ook wel CJIB, al wel bekend. Dit is het bureau waarvan je thuis de boete ontvangt. Zodra je bent betrapt door de politie, flitspaal of de gemeente, sturen zij de gegevens door naar het CJIB en zij zullen een uitgebreide brief versturen waarin wordt beschreven voor welke overtreding je wordt beboet. Van belang is dat je controleert of de persoonsgegevens, de gegevens van het voertuig en de overtreding kloppen. Mocht je een fout ontdekken, geef dit dan aan bij het CJIB. Mocht de fout van groot belang zijn en wil het CJIB het niet aanpassen, dan kun je het beste contact met een advocaat opnemen. Het CJIB zal immers blijven verzoeken om de boete te betalen tot het moment van betaling. Dit verzoek wordt in eerste instantie gedaan door een aanmaning, daarnaast zullen andere stappen worden ondernomen. Denk hierbij aan deurwaarders of (indien mogelijk) verhaal van betaling waarbij het bedrag door het CJIB van je rekening wordt afgeschreven.

Bezwaar maken tegen een verkeersboete

Bezwaar maken tegen een verkeersboete is altijd als mogelijk bij het CJIB. Je kunt bezwaar maken op het moment dat je het niet eens bent met de opgelegde boete. Vaak kan het indienen van een bezwaarschrift grote gevolgen hebben. 

Voorbeeld
Maurice heeft bijna twee jaar zijn rijbewijs. Hij heeft in die tijd nog geen verkeersboete ontvangen. Hij gedraagt zich altijd goed in het verkeer en zal nooit meer dan 5 km/u te hard rijden. Plots ontvangt hij een brief van het CJIB. De brief geeft de mededeling dat hij drie weken geleden 42 km/u te hard heeft gereden. Maurice is zeer verbaasd om te zien dat alle gegevens kloppen, maar hij kan zich niet herinneren dat hij zo hard heeft gereden. Hij neemt contact op met het CJIB om meer informatie te achterhalen. Het CJIB kan hem niet meer vertellen dan in de brief staat vermeld. Maurice is er steeds meer zeker van dat hij die dag niet eens auto heeft gereden. Na enig tobben en af te wachten, ontvangt Maurice zijn eerste aanmaning. Hij besluit dat hij actie moet ondernemen, anders is hij in ieder geval verplicht tot het betalen van het de boete.

In de situatie van Maurice is het zeer raadzaam om een advocaat in te schakelen. Een mogelijkheid die zich kan hebben voorgedaan is dat iemand de auto heeft geleend, maar het is ook mogelijk dat er een kopie van zijn kentekenplaat rondrijdt. De advocaat zal samen met Maurice een bezwaarschrift met de juiste gronden opstellen om deze uiteindelijk bij het CJIB te overhandigen. Het is vaak moeilijk aan te tonen dat jij persoonlijk niets te maken had met de snelheidsovertreding. Een advocaat heeft bepaalde tactieken en wijze waarop zij op de best mogelijke manier de specifieke situatie kan ondersteunen. Zodra het bezwaar in behandeling is genomen, zal de officier van justitie een beslissing nemen. Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je in beroep gaan bij de kantonrechter. Tijdens dit beroep heb je ook de mogelijkheid om een advocaat in jouw naam te laten spreken en het papierwerk af te handelen.

Het indienen van een bezwaar of beroep wordt niet alleen gedaan als je het niet eens bent met de boete, maar ook vanwege het rekken van tijd. Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure hoeft niet te worden betaald. Zo voorkom je aanmaningen, inname van het rijbewijs, deurwaarders of andere middelen om je te laten betalen.

Verjaring van boetes

De verjaring van boetes wordt aangepast op het soort overtreding dat is begaan. Een snelheidsovertreding van bijvoorbeeld 10 km/u wordt gerekend tot een lichte overtreding. Stel dat je weet dat geflitst bent, maar je hebt na 4 maanden nog geen boete ontvangen dan geldt de verjaringstermijn. De boete kan vanaf dat moment ook niet meer verzonden worden. Voor zwaardere overtredingen gelden ook zwaardere eisen ten aanzien van het verjaringstermijn. Bij een zware overtreding zal een boete pas verjaren na 2 of 3 jaar.

Een verjaringstermijn kan echter nog wel worden verschoven. Indien iemand verhuist, zijn auto verkoopt of andere omstandigheden die het moeilijker maken om gegevens te achterhalen, zal de termijn worden overschreden. Deze overschrijding is dan gerechtvaardigd, maar alsnog kun je een bezwaar of beroep indienen. Deze mogelijkheid blijft bestaan omdat een termijn vaak ongerechtvaardigd verlengd wordt, dus bij twijfel is het raadzaam om een bezwaarschrift in te dienen.

Zware verkeersovertredingen

De Wet Mulder is gericht op de lichte overtredingen zoals in bovenstaande tekst voornamelijk beschreven. Indien een overtreding niet meer administratief afgehandeld kan worden, zal het Openbaar Ministerie moeten beslissen over de hoogte van de boete of sanctie. Maar wanneer is een overtreding een ‘zware overtreding’?

Voorbeeld
Vanessa heeft zojuist een telefoontje gekregen dat haar zoontje 7 maanden koortsachtig is geworden en niet meer stopt met hoesten. Hij verblijft op dat moment bij de oppas, Julie, van 14 jaar oud. Vanessa maakt zich grote zorgen, omdat ze weet dat Julie niet precies weet wat ze in deze situatie moet doen. Zodra Vanessa de auto is ingestapt, weet ze al snel het gaspedaal te vinden. Ze ergert zich aan de langzaam rijdende weggebruikers en probeert ze dit op allerlei mogelijke manieren duidelijk te maken; bumper kleven, rechts inhalen en enige communicatie met de bestuurders. Een paar minuten later hoort ze de sirene van de politie en weet ze dat ze er gloeiend bij is. Ze volgt het stopteken van de politie en pakt alvast haar papieren om het zo snel mogelijk af te ronden.

De politie controleert de gegevens en maakt een administratieve bon op. Hierop staat nog geen geldboete beschreven, maar hij verwijst Vanessa door naar de rechter. Ze heeft immers verkeersregels overtreden die samen een zware overtreding volgen. Er zullen sancties volgen voor deze overtredingen samen. Indien iemand meer dan drie verkeersregels heeft overtreden, zal hij of zij voor niet meer dan drie van deze overtredingen een geldboete ontvangen of gesanctioneerd worden.

Plaats opdracht