• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuurdersaansprakelijkheid

Over interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Plaats opdracht

Bestuurdersaansprakelijkheid en advocaat

Een vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar/zijn bestuur(ders). Deze mensen mogen de onderneming in rechte vertegenwoordigen. Dat hoeven ze niet foutloos te doen, in die zin dat ze bij minder gelukkige keuzes niet in persoon (financieel) verantwoordelijk zijn. Uitgangspunt is dat de vennootschap (bv, nv, etc.) aansprakelijk is, ook als een bestuurder zijn of haar taken gebrekkig uitvoert. Echter, deze hoofdregel kent de nodige uitzonderingen. Bestuurders moeten hun wijze van besturen wel kunnen onderbouwen. Met cijfers bijvoorbeeld. Een fatsoenlijke en inzichtelijke boekhouding mag van bestuurders worden gevraagd. Is hiervan geen sprake, dan kan dat leiden tot een aanklacht van onbehoorlijk bestuur. Als de vennootschap schade ondervindt van het handelen van de bestuurders, en bestuurders kunnen hun handelen niet uitleggen of onvoldoende toelichten, dan kan een bestuurder hiervoor persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk worden gesteld. Dit kan op grond van de interne bestuurdersaansprakelijkheid, denk aan aandeelhouders die bestuurders verantwoordelijk houden voor de geleden schade, maar ook de externe bestuurdersaansprakelijkheid kan worden aangewend. Bijvoorbeeld door een crediteur van een bv, die door het handelen van een bestuurder (financiële) schade ondervindt en van mening is dat dit de bestuurder persoonlijk aan te rekenen is.

Advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder is niet, het stond al vermeld, bij de eerste de beste foutieve inschatting aansprakelijk. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor bestuurders. Toch is, mede ingegeven door de toenemende aandacht voor integriteit, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wel – meer dan voorheen – een bruikbaar instrument voor aandeelhouders en derden. De beoordeling van het handelen van bestuurders lijkt kritischer, de weging zwaarder. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is aan te bevelen. Net als, mocht jij onderwerp zijn van een conflict over bestuurdersaansprakelijkheid, het consulteren van een advocaat. Die kan je helpen met het voeren van verweer, het uitstippelen van een strategie om tot een zo gunstig mogelijke uitkomst te komen. Of, andere zijde van de medaille, je wilt namens de aandeelhouders een bestuurder juridisch aansprakelijk stellen voor het gevoerde beleid van de onderneming. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke bewijsvoering is daarbij minimaal benodigd?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Je opdracht wordt verstuurd naar geselecteerde advocaten van advocaatzoeken.nl. Je vergelijkt de reacties en kiest voor een vrijblijvend eerste contact met de advocaat die naar jouw smaak het meest geschikt is. 

© advocaatzoeken.nl