• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Studiefinanciering

Als student heb je recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid: studiefinanciering. Heb je problemen met de hoogte, intrekking of verlaging van je studiefinanciering? Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Studiefinanciering

Studiefinanciering en advocaat

Veel studenten zijn financieel afhankelijk van hun studiefinanciering. Studiefinanciering kan bestaan uit een lening, studenten-ov, collegegeldkrediet en aanvullende beurs. Op dit moment is studiefinanciering een lening die je na je studie moet terug betalen. Alleen je studenten-ov en de aanvullende beurs hoef je niet terug te betalen indien je binnen tien jaar je diploma behaald. Indien je nog onder het oude stelsel valt, kan dit anders zijn.

Heb je te maken met een negatieve beslissing van DUO omtrent studiefinanciering? Het weigeren, intrekken of verlagen van de studiefinanciering kan grote gevolgen hebben voor jou als student. Problemen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld de afwijzing van jouw aanvraag, het uitblijven van een beslissing of discussie over de hoogte van de uitkering. Door een verandering in jouw persoonlijke situatie, zoals jouw inkomen of verandering van woonsituatie, kan DUO besluiten om de hoogte van jouw studiefinanciering te wijzigen. Ook omtrent bijverdienen naast je studiefinanciering, aanvullende beurs of het niet melden van een wijziging kunnen vragen ontstaan. Je staat bij een geschil omtrent studiefinanciering tegenover een grote overheidsinstantie met kennis van zaken. Twijfel daarom niet om bij vragen of een geschil een advocaat in te schakelen. Met zijn kennis en ervaring kan een advocaat het verschil maken en jou voorzien van juridisch advies of bijstand. Vaak zal er een bezwaar en/of beroepsprocedure gestart moeten worden.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met een beslissing van DUO?

Heeft DUO een beslissing genomen ten aanzien van jouw studiefinanciering waarmee jij het niet eens bent? Dan zal eerst de bezwaarschriftprocedure moeten worden doorlopen. Je kunt binnen zes weken bezwaar aantekenen bij DUO. In het bezwaarschrift kun je motiveren waarom je het niet eens bent met de beslissing van DUO. Vaak is er een standaardbezwaarschrift online te vinden op de website van DUO.

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook als DUO verzuimd om een beslissing op bezwaar te nemen kun je in beroep gaan.

Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtbank? Dan kun je in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Een advocaat is in een bestuursrechtelijke procedure niet verplicht. Toch is het voor zowel de bezwaar- als beroepsprocedure wel verstandig om advies in te winnen van een advocaat. Er gelden vaak veel procedurele regels en fatale termijnen die van belang kunnen zijn voor het verdere verloop van de procedure.

Voorbeeld
Rick zit in het eerste jaar van zijn studie. Zijn ouders verdienen niet genoeg om hem financieel te kunnen ondersteunen. Rick vraagt aanvullende beurs aan bij DUO, maar die wijst het verzoek af. Rick is het hier niet van eens en is van mening dat DUO verkeerde gegevens heeft gebruikt om tot haar oordeel te komen. Rick maakt bezwaar, maar DUO komt niet binnen zes weken met een beslissing op zijn bezwaar. Rick wint juridisch advies in en gaat in beroep bij de rechtbank.

Waarover kunnen er problemen ontstaan met DUO?

Het aanvragen van studiefinanciering zal niet voor veel problemen zorgen. Pas als de aanvraag wordt afgewezen, de studiefinanciering wordt ingetrokken of de hoogte van de studiefinanciering wordt gewijzigd, kan er een geschil ontstaan.

Onder het oude stelsel kwam het regelmatig voor dat DUO een inspectie langs stuurde om te controleren of je wel op het opgegeven adres woonde. Indien dit niet het geval was en je daarom onterecht een uitwonende studiebeurs ontving, kon je een boete opgelegd krijgen. Deze controle werd in verband met fraude regelmatig uitgevoerd. Dit geldt nog steeds voor studenten die nog onder het oude stelsel vallen. Houd er rekening mee dat de huisbezoeken in strijd kunnen zijn met het recht op privacy. De informatie die de inspectie op deze manier verkrijgt, is dus ook niet altijd voldoende om jouw studiefinanciering in te trekken. Maak daarom altijd op tijd bezwaar tegen een beslissing van DUO waar je het niet mee eens bent of win juridisch advies in.

Voorbeeld
Leonie studeert al enige tijd in Utrecht en heeft nu eindelijk daar een kamer weten te bemachtigen. Leonie valt onder het oude stelsel en heeft haar studiefinanciering omgezet naar een uitwonende beurs. Als de inspecteur van DUO langs komt voor controle is Leonie niet thuis. Op basis van dit bezoek besluit de inspecteur dat Leonie niet uitwonend is en zij krijgt bericht dat haar studiefinanciering wordt verlaagd. Leonie kan hiertegen in bezwaar.

Ook over het doorgeven van wijzigingen kunnen geschillen ontstaan. Een verandering van een omstandigheid die van invloed kan zijn op de hoogte van jouw studiefinanciering dien je zo snel mogelijk te melden bij DUO. Vaak wordt dit niet of niet op tijd gedaan. Een melding van een verhuizing is op tijd indien je dit in de maand dat je verhuist doorgeeft aan DUO. Andere situaties kunnen zijn: een nieuwe opleiding, wijziging rekeningnummer of wijziging lening. Weet je niet zeker of je jouw situatie moet melden? Neem dan voor de zekerheid contact op met DUO. Op die manier kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen.

Voorbeeld
Leonie uit het vorige voorbeeld verhuist naar Utrecht op 12 januari. Zij meldt haar verhuizing bij DUO pas op 2 februari. Leonie is te laat met melden. Indien zij hierdoor onterecht studiefinanciering heeft ontvangen, zal zij dit moeten terug betalen. Er kan tevens een extra boete opgelegd worden. Indien Leonie het hier niet mee eens is, kan zij bezwaar maken.

Ben je het oneens met de beslissing van de inspectie of DUO? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat, zodat een succesvolle bezwaar en/of beroepsprocedure kan worden gestart.

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op studiefinanciering als je de Nederlandse nationaliteit bezit of in Nederland woont en een verblijfsvergunning hebt. Je dient niet ouder te zijn dan 30 jaar. Indien je voor je 30e al studiefinanciering ontving kun je hier wel nog tot 34 jaar gebruik van blijven maken. Je dient voltijd student te zijn aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Onder bepaalde voorwaarden kun je wel tijdelijk een studie volgen in het buitenland zonder je studiefinanciering te verliezen.

Studiefinanciering bestaat uit een lening, studentenreisproduct, collegegeldkrediet en aanvullende beurs. Of je recht hebt op de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Op de lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet heeft eenieder recht. Het is een lening die je na je studie terug moet betalen. Alleen als je je diploma binnen 10 jaar haalt wordt de aanvullende beurs en studentenreisproduct een gift. Lukt het niet om je diploma te behalen? Dan moet je alles terug betalen. Je hebt onder het nieuwe stelsel 35 jaar de tijd om je studieschuld af te betalen. Indien je onder het oude stelsel valt dan kunnen er voor jou andere regels gelden. Onder het oude stelsel ontvang je een basisbeurs, hetgeen een gift wordt indien je binnen 10 jaar je diploma haalt. Onder het oude stelsel heb je 15 jaar de tijd om je studieschuld af te betalen.

In principe heb je recht op zeven jaar studiefinanciering (lening) en vijf jaar studentenreisproduct. Heb je recht op een aanvullende beurs? Dan is dit slechts 4 jaar. Indien je opleiding langer duurt dan vier jaar dan kan het zijn dat je langer dan zeven jaar recht hebt op studiefinanciering. Bij een overstap van MBO naar HBO telt eventueel eerder ontvangen studiefinanciering niet mee.

Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

Studeer je of ga je studeren en hebben je ouders niet voldoende inkomen om mee te betalen aan je studie? Dan heb je recht op een aanvullende beurs. Er wordt gekeken naar het inkomen van je ouders van twee jaar geleden. DUO heeft een rekenhulp waarmee je de hoogte van de aanvullende beurs kan berekenen. Twijfel je? Vraag dan altijd de aanvullende beurs aan, zodat DUO dit kan controleren. Voor de meeste studies krijg je 4 jaar aanvullende beurs.

Hoeveel mag je bijverdienen naast je studiefinanciering?

Onder het nieuwe stelsel kun je onbeperkt bijverdienen naast je studiefinanciering. Val je onder het oude stelsel? Dan is er wel een grens. De bijverdiengrens ligt in 2017 op €14.215,75. In 2016 lag de grens op €13.989,13. Verdien je boven deze grens? Dan moet je je studiefinanciering stopzetten. Hier valt ook het studentenreisproduct onder. Indien je je studiefinanciering niet op tijd stop zet dan zul je dit terug moeten betalen. DUO voert hier controles op uit.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat