• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Cybercrime

De snelle ontwikkeling van IT brengt ook nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee. Slachtoffer of verdachte van cybercrime? Lees dan verder.

Plaats direct je vraag

Advocaat Cybercrime

Cybercrime en advocaat

Cybercrime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van computers en internet. Criminelen gebruiken vaak geavanceerde software en technieken om inbreuk te maken op bijvoorbeeld computers, bedrijfssystemen, telefoons of bankpassen. Er zijn verschillende vormen van cybercrime. Denk aan virussen, phishing en identiteitsfraude. Het inbreken op een computer(systeem) wordt ook wel hacken genoemd. Cybercriminelen kunnen zich schuldig maken aan strafbare feiten als diefstal, fraude en afpersing. Bedrijven en burgers kunnen zich tegen cybercrime wapenen door te zorgen dat computers goed beveiligd zijn, gebruik wordt gemaakt van virusscanners, gebruik wordt gemaakt van moeilijk te achterhalen wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd en ervoor te zorgen dat regelmatig een back-up wordt gemaakt.

Cybercrime kan voor veel problemen zorgen. Gevoelige bedrijfsinformatie komt op straat te liggen of wordt tegen je gebruikt, belangrijke gegevens verdwijnen of er kan sprake zijn van diefstal. Cybercrime wordt bestreden door de politie in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Internationaal wordt er samengewerkt met Europol, Interpol en de FBI. Cybercrime kan onder zowel strafrecht- particulier als strafrecht- zakelijk vallen. Relevante regelgeving is te vinden in het Cybercrimeverdrag en de Wet Computercriminaliteit.

Denk je dat je slachtoffer bent geworden van cybercrime, zoals een virus of identiteitsfraude, en wil je weten welke juridische stappen er mogelijk zijn? Of word je verdacht van cybercriminaliteit? Dan is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een advocaat. Op die manier blijft de kans op een goede afwikkeling van de zaak zo groot mogelijk. Een advocaat kan je voorzien van juridisch advies of je bijstaan in een gerechtelijke procedure. Cybercrime is een complex rechtsgebied dat constant in beweging is. Bijstand van een advocaat die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie op dit gebied is daarom vaak geen overbodige luxe. Ons grote netwerk aan advocaten geeft ons de mogelijkheid om jou in contact te brengen met een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, cybercrime in het bijzonder. Wij maken altijd persoonlijk kennis met de advocaten in ons netwerk waardoor we in staat zijn om een goede match maken.

Wanneer kun je vervolgt worden voor cybercrime?

Met de snelle ontwikkeling van computertechnologie heeft ook cybercriminaliteit zich flink ontwikkeld. Er zijn inmiddels verschillende soorten cybercriminaliteit te onderscheiden. Denk aan:

Hacken: Hacken is inbreken in een computersysteem. Cybercriminelen kunnen hierbij gebruik maken van virussen, phishing etc.

Virus: Virussen kent iedereen ondertussen wel. Een virus verstoort de werking van een computer en kan gegevens beschadigen of verwijderen. Virussen kunnen per mail worden verspreid of in een download verstopt zitten.

Voorbeeld
Leonie ontvangt een mailtje van een voor haar onbekende afzender. Als zij de mail opent blijkt dat ze een prijs heeft gewonnen! Leonie klikt op de link in de mail en plotseling is haar computer niet meer te gebruiken. Ze is getroffen door een virus.

Phishing: Met phishing wordt er via de mail of telefoon geprobeerd persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals persoonsgegevens, inloggegevens, een pincode of creditcardinformatie. Cybercriminelen kunnen zich in de mail voordoen als een bank, creditcardmaatschappij of overheidsinstantie.

Voorbeeld
Leonie ontvangt een e-mail die op het eerste gezicht afkomstig lijkt van de ING, haar bank. In de mail staat dat de ING voor een jaarlijkse controle haar rekeningnummer en inloggegevens van internetbankieren nodig heeft. Leonie stuurt de gegevens. Even later blijkt dat er veel geld van haar rekening is afgeschreven.

Ransomware: Ransomware is een virus waardoor bestanden geblokkeerd worden of je je computer niet meer kunt gebruiken. De cybercriminelen halen het virus pas weg als er geld wordt betaald.

Voorbeeld
Leonie is aan het surfen op internet als er plotseling een melding van, zo lijkt het, de politie op haar beeldscherm verschijnt. Leonie zou zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Zij kan haar computer niet meer gebruiken en volgens de melding wordt de blokkade pas opgeheven als zij een boete betaalt. Als Leonie contact opneemt met de politie blijkt dat er sprake is van ransomware. De melding is afkomstig van cybercriminelen.

Identiteitsfraude: Bij identiteitsfraude wordt gefraudeerd met persoonlijke gegevens, zoals naam, woonplaats, rekeningnummer, Burgerservicenummers etc. Met deze gegevens kunnen betalingen worden gedaan of bankrekeningen worden geopend. Er is sprake van diefstal en oplichting.

Voorbeeld
Leonie schrikt ontzettend als zij onbekende afschrijvingen ontdekt op haar creditcardoverzicht. Iemand heeft met haar creditcardgegevens verschillende betalingen gedaan.

DDoS aanvallen: met een dergelijke aanval wordt een website onbruikbaar gemaakt door overbelasting. Criminelen kunnen hiermee organisaties chanteren of hun diensten verlenen aan derden die hiervoor geld betalen.

Voorbeeld
Als Leonie wil inloggen bij haar bank via internetbankieren, blijkt dat de website niet beschikbaar is. De website van de bank is overbelast. Waarschijnlijk is de bank slachtoffer van een DDoS aanval.

Terrorisme: Steeds meer terroristische groeperingen maken gebruik van internet om personen of instanties te bedreigen, oproepen van personen voor een terroristische aanslag en propaganda.

Wat gebeurt er als je verdacht wordt van cybercrime?

Als je verdacht wordt van een strafbaar feit als cybercriminaliteit kun je worden aangehouden en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie heeft de bevoegdheid om je maximaal negen uur op het politiebureau vast te houden voor verhoor. De tijd tussen 00:00 en 9:00 uur telt niet mee, dus het kan zijn dat je op het politiebureau zult moeten overnachten. Indien dat nodig is voor verder onderzoek, kan het zijn dat je langer op het politiebureau moet blijven. Deze fase heet de inverzekeringstelling.

De politie dient je voor het verhoor cautie te verlenen. Dat houdt in dat je erop wordt gewezen dat je geen antwoord hoeft te geven op vragen die jouw betrokkenheid bij het strafbare feit kunnen bevestigen. Je hoeft namelijk niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Op vragen omtrent persoonsgegevens dien je wel gewoon antwoord te geven. Bij het verhoor mag een advocaat aanwezig zijn. Het op dit moment inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in cybercrime kan voor het verdere verloop van de zaak van groot belang zijn.

Als na aanhouding en verhoor wordt besloten om over te gaan tot vervolging dan komt de zaak voor de rechter. In de tussentijd kan het zijn dat toestemming wordt verkregen voor een inbewaringstelling of gevangenhouding.

Wat zijn mijn rechten als ik verdacht wordt van cybercrime?

Als verdachte heb je verschillende rechten. De politie moet deze rechten respecteren. Als je wordt aangehouden heb je allereerst het recht om te weten waarvan je wordt verdacht. Daarnaast moet voor het verhoor cautie worden verleend, waarbij je wordt gewezen op je zwijgrecht. Je hoeft tijdens het verhoor geen antwoord te geven op vragen. Voor en tijdens het verhoor heb je recht op een advocaat. Ook mag je stukken uit jouw dossier inzien. In principe heb je het recht om aan familie of huisgenoten te laten weten dat je wordt vastgehouden. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan dit worden geweigerd. Ook heb je altijd recht op medische zorg. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je het recht om de ambassade van jouw eigen land te laten weten dat je wordt vastgehouden.

Welke sancties staan er op cybercriminaliteit?

De rechter bepaalt uiteindelijk welke straf er wordt opgelegd. Welke straf opgelegd zal worden is van te voren moeilijk te zeggen. Strafoplegging is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De straffen die voor internetfraude staan kunnen variëren van een geldboete tot een gevangenisstraf of een combinatie van meerdere (voorwaardelijke) straffen. Een advocaat kan een inschatting maken van de straf die de rechter mogelijk op zal leggen.

Wat kun je doen als slachtoffer van cybercrime?

Als je slachtoffer bent van internetcriminaliteit kan dit zorgen voor (veel) financiële en ook emotionele schade. Het is ten eerste van belang dat je melding maakt of aangifte doet van de cybercriminaliteit, zodat de politie dit kan aanpakken. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Ook kan het soms verstandig zijn om je bank of creditcardmaatschappij te informeren. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent geworden van phising).

Indien je financiële schade hebt geleden, kun je je geld proberen terug te krijgen via de rechter. Je zou recht kunnen hebben op een schadevergoeding. In principe is het krijgen van schadevergoeding een civiele procedure. Om schadevergoeding te krijgen moet je je daarom als slachtoffer voegen in de strafzaak. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Voorbeeld
Bart is slachtoffer van identiteitsfraude. Op zijn naam en met zijn gegevens van internetbankieren zijn grote betalingen gedaan. De dader is gepakt en de Officier van Justitie brengt hem voor de strafrechter. Bart heeft echter schade geleden en wilt deze schade vergoed zien. Hij zal zich moeten voegen in de strafzaak tegen de dader.

Plaats direct je vraag