• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

E-commerce

Elektronische handel, de webwinkel, de webshop, kopen en verkopen via internet, online aanbieden van producten en diensten, oftewel e-commerce. Het is niet meer weg te denken uit het digitale straatbeeld.

Plaats opdracht

Advocaat E-commerce

E-commerce en advocaat

E-commerce komt neer op het verkopen via internet. De regels rondom e-commerce komen primair uit ‘Europa’. Belangrijk in dit verband zijn de Richtlijn inzake elektronische handel (uit 2000), de Consumentenrichtlijn, Richtlijn bescherming persoonsgegevens en Richtlijn bescherming auteursrechten. Deze richtlijnen, door de wetgever geïmplementeerd in het Nederlands recht, stellen eisen aan het gebruik en de inrichting van een webshop. Ze reguleren de praktijk van de digitale overeenkomsten. Informatie moet duidelijk zijn, mag na ‘koop’ niet meer gewijzigd worden. Een foutje (e.g. verkeerd klikken) moet bovendien eenvoudig te herstellen zijn. De aanbieder moet te bereiken zijn, niet per se via een telefoonnummer, maar wel – dat is het minimum – via een elektronisch formulier. Duidelijk moet zijn dát en wánneer de koper een betalingsverplichting aangaat.

De lijst met voorschriften is lang. Omdat, zo redeneert de wetgever, de koop ‘op afstand’ plaatsvindt is de kans op malversaties relatief groot. De consument moet dan ook goed beschermd worden. En jij, handelaar via internet, dient het verkoopproces netjes in te richten. Hierboven staan al de nodige verplichtingen vermeld, maar het pakket van eisen is breder. Als ondernemer met een webshop dien je rekening te houden met veel verschillende regels op het gebied van het consumentenrecht, privacy en reclame en de algemene voorwaarden.

Kortom, de wetgever stelt veel vragen en eisen bij e-commerce. Goed om je daarin te verdiepen, zeker als je een bloeiende handel via internet hebt of wilt opstarten. Dan neemt immers de kans op claims, juridische rompslomp, navenant toe. Heb je een geschil betreffende e-commerce? Of ben je van plan een webshop te starten en wil je je juridische zaken goed op orde hebben? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de vele regels die komen kijken bij het kopen en verkopen via internet en hebben ervaring in het voeren van dergelijke procedures. Ze kennen de sluiproutes binnen het web aan regels en jurisprudentie en kunnen jou op die manier goed adviseren of bijstaan bij een gerechtelijke procedure. Wij maken altijd persoonlijk kennis met de advocaten binnen ons netwerk en kunnen daardoor een goede match maken. Uiteindelijk maak je zelf de keuze voor welke advocaat je wilt gaan.

Aan welke regels moet je voldoen als je een webshop host?

‘Hosting’ is het beheren van een website. Als je een webshop beheert en producten verkoopt op afstand, dan zul je aan verschillende regels omtrent de (ver)koop op afstand moeten voldoen. De koop op afstand valt onder het consumentenrecht. De regels die van toepassing zijn op een gewone koopovereenkomst zijn ook van toepassing op de koop op afstand. De verkoper verbindt zich met een koopovereenkomst tot het leveren van een product of dienst en heeft recht op een redelijke prijs voor het product. De koper verbindt zich tot het betalen van een geldbedrag en heeft recht op het product met de eigenschappen die de koper in redelijkheid mocht verwachten. Dit laatste wordt het conformiteitsvereiste genoemd. Wanneer een product niet voldoet aan het conformiteitsvereiste kan door de koper nakoming van de overeenkomst worden geëist of de overeenkomst ontbinden, eventueel met een schadevergoeding.

Met name bij de verkoop aan consumenten krijg je te maken met strenge regels ten aanzien van consumentenbescherming (consumentenkoop). Ook regels ten aanzien van informatieverstrekking, het gebruik van cookies, reclame, algemene voorwaarden en privacy zijn echter belangrijk om na te leven en zullen verderop nader worden besproken. Deze regels vloeien voort uit verschillende Europese richtlijnen en zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Als de ACM erachter komt dat bepaalde informatie op een website ontbreekt, kan zij handhavend optreden.

Verkoop je tevens in het buitenland? En heb jij een webshop die zicht “richt” op een bepaald land? Houdt er dan rekening mee dat je je ook aan de nationale wetgeving van dat land moet houden.

Welke regels zijn er bij e-commerce ter bescherming van de consument?

Het consumentenrecht kent verschillende regels die ertoe dienen om de consument te beschermen bij koop op afstand. Het moet dan wel gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf.

Ter bescherming van de consument zijn er ten eerste verschillende informatieverplichtingen voor beheerders van webshops. De identiteit van het bedrijf moet bijvoorbeeld duidelijk op de website naar voren komen, bijvoorbeeld door het KvK-nummer en btw-nummer te vermelden. Ook moet je voldoende informatie op de website beschikbaar hebben over de producten die worden aangeboden, het bestellen, de betaalmethodes, de prijs, de levering, de garantie en de bedenktijd. Deze informatie moet op de website in duidelijke en begrijpelijk taal zijn geschreven.

Het moet voor de consument ten tweede duidelijk zijn dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Daarom kun je als onlineverkoper op de betalingspagina het beste een duidelijke zin opnemen waaruit blijkt dat de consument een bestelling met betalingsverplichting aangaat.

Ten derde moet er door webshops in beginsel binnen dertig dagen worden afgeleverd. Dit is alleen anders als in de overeenkomst een langere levertijd is overeengekomen.

Hiernaast heeft de consument recht op een bedenktijd, ook wel herroepingsrecht genoemd, van 14 kalenderdagen vanaf het moment dat deze het product heeft ontvangen. De consument kan het product in die tijd zonder opgaaf van redenen terug sturen. De consument moet over zijn bedenktijd zijn geïnformeerd voordat er een overeenkomst wordt gesloten. Indien de consument niet goed is geïnformeerd over de bedenktijd dan zal de bedenktijd zelfs 12 maanden zijn. In die tijd heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Uitzondering op de bedenktijd geldt voor diensten die al volledig zijn geleverd, artikelen die zijn verzegeld om hygiënische redenen en waarvan de verzegeling is verbroken en digitale inhoud die direct te downloaden is.

Voorbeeld
Een klant koopt ondergoed via jouw webshop. Na 10 dagen zendt de consument de bestelling terug, maar de hygiënische plakkers en kaartjes zijn van het ondergoed verwijderd. De klant kan geen gebruik meer maken van zijn herroepingsrecht.

Het recht op ontbinding geldt ook in de periode dat de koper nog geen bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. De webwinkelier is dus verplicht om een bevestiging van de overeenkomst te sturen.

Indien de overeenkomst door de consument wordt ontbonden, is de webshop verplicht om binnen 14 dagen het geld terug te betalen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de consument de producten heeft teruggestuurd.

Een laatste verplichting voor webshops is het feit dat je als bedrijf niet ongevraagd een product of dienst mag leveren en daarvoor betaling eisen. Hiervan kan door klanten misbruik gemaakt worden als je geen bewijs hebt dat de klant akkoord is gegaan met de levering van het product. Zorg hier dus altijd voor.

Voldoe je niet aan regels ter bescherming van de consument? Dan is de overeenkomst met de consument vernietigbaar en loop je het risico op een boete van maximaal 45.000 euro per overtreding.

Gebruik je cookies op jouw website?

Cookies worden gebruikt om de voorkeuren van bezoekers te onthouden, zoals de producten die een bezoeker heeft aangeklikt. Dit kan ook privacy gevoelige informatie zijn. Het gebruik van cookies is daarom aan regels gebonden. Je moet de bezoekers op je website informeren over de cookies die je gebruikt en om toestemming vragen vóórdat je de cookies plaatst. Het moet voor de bezoeker van de webshop duidelijk zijn waarvoor hij of zij toestemming geeft. De bezoeker moet bovendien zelf actief de toestemming hebben gegeven. Het is verboden om in webformulieren vooraf aangevinkte vakjes te plaatsen. Wil je dus het surfgedrag van jouw bezoekers volgen? Dan moet je daarvoor toestemming vragen.

Voorbeeld
Lisa heeft een webshop geopend om kleren en accessoires te verkopen. Als bezoekers op haar website komen, wordt er gevraagd om toestemming voor het gebruik van cookies door te verwijzen naar de algemene voorwaarden. Op die manier worden de bezoekers niet duidelijk geïnformeerd. Het zal voor bezoekers niet duidelijk zijn waar zij toestemming voor geven. De toestemming is dan dus niet rechtsgeldig.

Voldoe je niet aan de regels omtrent de cookiewet? Dan riskeer je een boete van maximaal 450.000 euro.

Mag je jouw webshop promoten via e-mail en telefoon?

Voor het benaderen van mensen zijn regels gesteld in de Telecommunicatiewet. Voor het maken van reclame per mail geldt een spamverbod. Je mag een e-mailadres alleen gebruiken voor reclame als je hiervoor voorafgaand toestemming hebt gehad. Het moet daarbij voor degene die toestemming geeft duidelijk zijn om wat voor berichten het zal gaan. Verwijzen naar de algemene voorwaarden is dus ook hier onvoldoende. Een uitzondering geldt voor mensen die al klant zijn bij jouw webshop. Klanten mogen dan wel per mail worden benaderd. De klant moet dan wel de mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven voor de berichten. Ook telefonisch is het maken van reclame begrensd. Kijk vooraf of mensen in het bel-me-niet register staan ingeschreven. Als consumenten daar staan ingeschreven, mag je ze niet telefonisch benaderen met een aanbieding.

Klanten storen zich vaak aan spam berichten en telefoontjes. Het is dus verstandig om je te laten adviseren over de regelgeving omtrent de promotie via mails, om boetes te voorkomen.

Waar moet je rekening mee houden als je algemene voorwaarden hanteert op jouw webshop?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. De wet biedt zelf voldoende regels voor koop en verkoop om op terug te vallen. Het kan als webshop wel handig zijn om algemene voorwaarden te gebruiken, zodat je niet bij elke overeenkomst opnieuw hoeft te onderhandelen. Gebruik je op jouw webshop algemene voorwaarden? Dan dien je de bezoekers van jouw website ten eerste te informeren over de algemene voorwaarden. De meeste zekerheid heb je als je jouw klanten laat aanvinken dat zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Op die manier heb je bewijs dat de klant met de algemene voorwaarden akkoord is gegaan. Informeer je jouw klanten niet? Dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. De algemene voorwaarden moeten daarnaast gemakkelijk door klanten opgeslagen of uitgeprint kunnen worden. Tot slot moet de algemene voorwaarden begrijpelijk zijn en mogen ze niet in strijd zijn met de wet. Van belang hierbij is artikel 6:231 BW en verder.

Voorbeeld
Je beheerst een webshop en hanteert algemene voorwaarden. Klanten moeten hiermee akkoord gaan voor ze hun bestelproces kunnen afronden. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor het goed aankomen van het product bij de klant ligt. Deze voorwaarde is in strijd met de wet en dus niet geldig. Het risico behoort bij de verkoper te liggen en gaat pas over op het moment dat de klant het product heeft ontvangen.

Met welke privacy regels moet je rekening houden als webshopwinkelier?

Verzamel je als bedrijf persoonsgegevens van klanten? Dan ben je verplicht om je te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet bevat regels rondom privacy. Je dient als webshop beheerder zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van klanten. De gegevens mogen niet worden verzamelt en gebruikt dan nodig. Ook dien je de gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld datalekken. Bovendien geldt ook hier weer een informatieplicht. Er moet aangeven zijn welke privacygevoelige gegevens je verzamelt en waarom. Een webshop moet een privacyverklaring op de website hebben staan. Hierin moet bijvoorbeeld zijn opgenomen wat de bedrijfsgegevens zijn, wat de doeleinden zijn waarvoor je de persoonsgegevens verzamelt, en welke cookies je gebruikt. In Nederland controleert het College Bescherming Persoonsgegevens of bedrijven zich aan de regels houden. Heb je geen privacy statement? Dan kan het zijn dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over gaat tot handhaving.

Wie heeft het auteursrecht op jouw webshop?

Het komt vaak voor dat de beheerder van de website de website laat bouwen of vormgeven door een designer. Deze designer heeft de auteursrechten op hetgeen hij maakt. Dit valt onder het intellectuele eigendomsrecht. Dat de designer de auteursrechten heeft betekent dat deze designer zonder toestemming wijzingen mag maken of hetzelfde design mag gebruiken voor iemand anders. Het kan daarom belangrijk zijn om te kijken of de designer zijn auteursrechten wilt overdragen.

Wat gebeurt er als je als webshopwinkelier een geschil hebt met een klant?

Heb je als webshopwinkelier een geschil met een klant en lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan kan de klant met het geschil naar een geschillencommissie indien je als webshopwinkelier daarbij staat ingeschreven bij Stichting Webshop Keurmerk (SWK), Thuiswinkel.org of De Geschillencommissie. 

Is de klant ook na de klachtenprocedure nog niet tevreden of wil de klant een schadevergoeding? Dan kan er een gerechtelijke procedure gestart worden. Een advocaat gespecialiseerd in het internetrecht kent de betreffende regelgeving en ‘mazen in de wet’. Een advocaat kan je bijstaan tijdens het proces en er voor zorgen dat er alles uit wordt gehaald wat erin zit.

Plaats direct je vraag