• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kansspelen (Gaming Law)

Kansspelen (Gaming Law)

Je ontwikkelt een game of je neemt deel aan een game. Wat zijn je rechten en plichten? En hoe zit het met intellectueel eigendom of kansspelbelasting? Een advocaat gespecialiseerd in IT-recht biedt hulp.

Advocaat Kansspelen

Plaats direct je vraag

Ik wil een speelautomatenhal beginnen, aan welke regels moet ik me houden?

Als je een speelautomatenhal wil beginnen of speelautomaten in je horecaonderneming wil plaatsen dan heb je meestal een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een aanwezigheidsvergunning van de gemeente nodig. Indien je een dergelijke hal wil beginnen is het aan te raden om een advocaat in te schakelen. Een gespecialiseerd advocaat is op de hoogte van alle geldende regels rondom games en kansspelen waardoor ze goed advies kunnen geven. Hierdoor zal je niet onverwachte boetes of problemen krijgen met de Kansspelenautoriteit.

De kansspelautoriteit heeft een besluit genomen waar ik het niet mee eens ben, wat nu?

Indien de Kansspelautoriteit van mening is dat je de Wet op de Kansspelen hebt overtreden zullen ze via het bestuursrecht een besluit nemen over de op te leggen sanctie. Indien je het niet eens bent met dit besluit kan je hiertegen in bezwaar en in beroep gaan. Het is belangrijk om het besluit met een advocaat door te nemen zodat je de juiste punten uit het besluit betwist waardoor de kans vergroot wordt dat je in het gelijk gesteld wordt.

Welke straf staat er op illegale kansspelen?

De kansspelautoriteit heeft als doel om illegale kansspelen tegen te gaan. Op het moment dat de Wet op de Kansspelen wordt overtreden zal dit in eerste instantie via het bestuursrecht worden gehandhaafd, maar in uitzonderlijke gevallen kan dit ook via het strafrecht worden gehandhaafd.
De kansspelautoriteit kan verschillende handhavende maatregelen nemen bij overtreding van de Wet op de Kansspelen, zoals een bestuurlijke boete van maximaal €870.000, een last onder bestuursdwang of een dwangsom. Schakel indien je wordt vervolgd voor het exploiteren van illegale kansspelen een advocaat in.

Wanneer mag je een kansspel aanbieden?

Er zijn twee soorten kansspelen:

 • Prijswinnaar wordt bepaald door toeval: In dit geval kunnen de spelers een prijs winnen, maar hebben ze geen overwegende invloed op het spel. Dit zijn bijvoorbeeld loterijen, weddenschappen of pokerspellen. 
 • Prijsvragen: In dit geval gaat het om het oplossen van bijvoorbeeld een puzzel of een kennisquiz. In het geval dat een deelnemer van een prijsvraag een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie levert of als met de prijsvraag het algemeen maatschappelijk belang wordt gediend door een prestatie van een deelnemer dan wordt dit niet gezien als een prijsvraag. 

​​​​​​​Een kansspel aanbieden op het internet is sinds kort ook toegestaan indien wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Voor het aanbieden van kansspelen die niet online plaatsvinden is een vergunning nodig, wat is vastgelegd in de Wet op de Kansspelen.

Welke vergunningen kan je aanvragen voor kansspelen?

Afhankelijk voor het soort kansspel, de duur van het voortbestaan van het kansspel en het doel ervan zijn er verschillende soorten vergunningen die je nodig kunt hebben:

 • Eenmalige vergunning: Op het moment dat je een eenmalig kansspel, zoals een loterij wilt organiseren dien je een eenmalige vergunning aan te vragen. Om een dergelijke vergunningen te krijgen is het van belang dat de loterij geen commercieel of particulier belang dient. Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te gebruiken voor doelen van algemeen belang. Je moet minimaal 50% van de opbrengst aan het goede doel doneren wat betekent dat je maximaal 50% van de opbrengst voor de kosten die je hebt gemaakt voor het organiseren van de loterij mag aftrekken.

  Voorbeeld: Stel je organiseert een loterij en de opbrengst is 800 euro. De kosten die je hebt gemaakt voor de organisatie waren 450 euro. Je moet minimaal 50% van de opbrengst aan het goede doel doneren. Dit betekent dat je dus maximaal 400 euro van de opbrengsten kan aftrekken voor de kosten.
 • Meerjarige vergunning: Een meerjarige vergunning wordt verleend aan partijen die kansspelen willen organiseren voor meerdere jaren. De verlening van dergelijke vergunningen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Voorbeelden van kansspelen met meerjarige vergunningen zijn bijvoorbeeld de Staatsloterij, Lotto en de Instantloterij.
 • Promotionele kansspelen: Voor dit soort kansspelen is geen vergunning nodig, je moet je wel houden aan de Gedragscode promotionele kansspelen. Deze gedragscode houdt onder andere in dat:
  Maximaal twintig trekkingen
  • Van tevoren de totale waarde van de prijzen bekendmaken.
  • Communicatiekosten mogen maximaal 0,45 cent zijn.
  • De beloofde prijzen moeten daadwerkelijk uitgereikt worden.
  • Het product, de dienst, of de organisatie die gepromoot wordt door middel van het kansspel moet kenbaar worden gemaakt.
  • Algemene spelvoorwaarden moeten gratis beschikbaar zijn.

Wanneer betaal je kansspelbelasting?

Op het moment dat je als prijswinnaar een prijs van hoger dan 449 euro wint dan moet je kansspelbelasting betalen. In principe dient de organisator van het kansspel de te betalen belasting in te houden op het gewonnen bedrag en te betalen aan de belastingdienst namens de prijswinnaar.
Indien de prijs lager dan 449 euro is of indien de prijs lager is dan de inleg, dan geldt geen verplichting om kansspelbelasting te betalen. 

Plaats direct je vraag​​​​​​​