• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Domeinnamen

In domeinnamen bestaat een levendige handel: ze zijn geld waard. Voorbeelden hiervan zijn de domeinnamen Casino.com die voor 5,5 miljoen dollar is verkocht en sex.com die voor 13 miljoen dollar is verkocht.

Advocaat Domeinnamen

Plaats direct je vraag

Domeinnamen en advocaat

Domeinnaamkaping lag – zeker in de jaren ’90 – voor de hand. Als domeinnamen geld waard zijn, waarom dan niet andermans merk/naam registreren in de hoop dit domein met forse winst te verkopen? Inmiddels zijn dit soort praktijken aan banden gelegd. Nederland kent een .nl-geschillenregeling, gebaseerd op de Uniform Dispute Resolution Procedure (UDRP), de wereldwijde geschillenregeling van de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland(SIDN) beheert de .nl-domeinnamen en bemiddelt (of beslist) bij een geschil. Je kunt een domeinnaam claimen op grond van een (ouder) merkrecht of handelsnaamrecht; en daarnaast kan bijv. ook het recht op een familienaam reden zijn de domeinnaam van eigenaar te laten wisselen. Domeinnamen die uit zijn op het beschadigen van de reputatie van een persoon of bedrijf zijn doorgaans niet toegestaan.

Heb je, voor jouw onderneming, juridische vragen over het registreren, aanschaffen of verlopen van een domeinnaam of gebruikt een andere partij – tegen jouw zin – een domeinnaam met daarin jouw merk? Neem dan contact met ons op en wij brengen je in contact met een advocaat gespecialiseerd in het IT recht en kennis van de regelgeving rondom domeinnamen. Onze advocaten zijn altijd op de hoogte van de relevante wetgeving en jurisprudentie en kunnen dus met een goed plan van aanpak komen.

Wanneer kun je aanspraak maken op de domeinnaam (van een ander)?

Als bedrijf is het belangrijk om een goede domeinnaam te hebben. Dit kan immers bijdragen aan de vindbaarheid van jouw bedrijf op internet. Je kunt een domeinnaam in gebruik nemen, zolang die niet al in gebruik is. Een domeinnaam kan maar één keer geregistreerd worden. Er geldt dus eigenlijk: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je dient de beschikbare domeinnaam te registreren bij een registrar, een hostingprovider. Let er altijd op dat je de domeinnaam op naam van de juiste houder registreert, zodat er later geen vragen kunnen ontstaan over wie de houder van de domeinnaam is.

Indien de domeinnaam die jij wilt gebruiken al in gebruik is kun je in een aantal gevallen toch aanspraak maken op deze domeinnaam:

  • Je hebt zelf recht hebt op het gebruik van deze naam, omdat het jouw merknaam of handelsnaam is, een naam van een overheidsorgaan, stichting of vereniging is of een eigen naam is. Ook als een domeinnaam te veel lijkt op jouw (merk, handels etc) naam kun je aanspraak maken op deze domeinnaam, omdat er anders verwarring kan ontstaan over wie de houder van de domeinnaam is.
  • De huidige houder van de domeinnaam heeft geen belang bij het gebruik van de domeinnaam.
  • De huidige houder is te kwader trouw. Bijvoorbeeld omdat de domeinnaam wordt gebruikt om schade te veroorzaken of er grootschalig wordt gehandeld in domeinnamen. 

Voorbeeld
Jij voor jouw start-up een website aanmaken. Al snel blijkt dat alle, voor jouw bedrijf mogelijke, domeinnamen al in gebruik zijn door eenzelfde houder. Er zijn echter geen actieve websites van te vinden. Het lijkt erop dat de houder grootschalig handelt in domeinnamen en geen te rechtvaardigen belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam. De houder is te kwader trouw. Je kunt een geschillenprocedure of een gerechtelijke procedure starten, zodat de domeinnaam aan jou wordt overgedragen.

Wat kun je doen als je een geschil hebt over een domeinnaam?

Gebruikt iemand een domeinnaam die aan jou toebehoort? Dan zijn er verschillende instanties waaraan je het geschil kunt voorleggen. Indien het gaat om een domeinnaam die zich richt op meerdere landen (zoals .com, .net, .org enzovoort) dan kun je bij een inbreuk op een merkrecht naar de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), de wereldwijde geschillenregeling van de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Je kunt hier dus alleen terecht als iemand, door een domeinnaam te gebruiken, inbreuk heeft gemaakt op jouw merkrecht en niet als het geschil jouw persoonsnaam betreft (tenzij je een bekend persoon bent en jouw naam tevens een merk is).

Nederland kent een .nl-geschillenregeling, gebaseerd op de UDRP. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland(SIDN) beheert de .nl-domeinnamen en bemiddelt (of beslist) bij een geschil. Indien het dus gaat om een .nl- domeinnaam kun je gebruik maken van de .nl-geschillenregeling. Hier kun je ook terecht indien iemand jouw persoonsnaam als domeinnaam heeft gebruikt. Ook andere landen kennen vaak een geschillenregeling die gebaseerd is op de UDRP. Denk aan domeinen als .de, .uk, .be enzovoort. Je kunt deze regelingen vinden op de betreffende websites.

Voorbeeld
Erik heeft de domeinnaam www.samsun.nl in gebruik, hetgeen erg lijkt op het alom bekende Samsung. Indien Samsung het hier niet mee eens is, kunnen zij het geschil laten beslechten bij de .nl-geschillenregeling.

Tot slot kun je altijd een gerechtelijke procedure starten voor de Nederlandse rechter als de tegenpartij in Nederland is gevestigd of indien de inbreuk in Nederland plaatsvindt. De gang naar de rechter staat altijd open.

Hoe werkt de UDPR procedure?

Je kunt een UDPR procedure starten als iemand een domeinnaam gebruikt die zich richt op meerdere landen (bijvoorbeeld .com) en daarmee een inbreuk maakt op jouw merkrecht. De eiser (de houder van het merk) zal in principe moeten stellen en bewijzen dat een ander in strijd handelt met een merkrecht, geen belang heeft bij de domeinnaam of te kwader trouw is. Iemand is te kwader trouw als de domeinnaamhouder grootschalig handelt in domeinnamen of een ander schade wilt berokkenen. De wederpartij krijgt twintig dagen de tijd om zich te verweren. Uiteindelijk neemt een onafhankelijke deskundige een beslissing die bindend is voor beide partijen. De beslissing kan inhouden dat de domeinnaam wel of niet moet worden overgedragen of doorgehaald.

Hoe werkt de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen?

Heeft het geschil betrekking op een .nl-domeinnaam? Dan kun je gebruik maken van de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Deze geschillenregeling verloopt via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en komt grotendeels overeen met de UDPR procedure. Je kunt bij de SIDN echter ook terecht indien de domeinnaam overeenstemt met een handelsnaam of een persoonsnaam. Bij de UDPR kun je alleen terecht indien er een inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht.

Heb je een klacht ingediend bij de SIDN en reageert de wederpartij met een verweer binnen 20 dagen? Dan wordt er eerst een mediator ingeschakeld. Voordeel van mediation is dat je geen kosten betaald voor de geschillenprocedure indien je er op deze manier uitkomt. Mediation is dus kostenbesparend en bovendien een snelle manier van geschilbeslechting. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn om er door middel van mediation uit te komen. Lukt mediation niet? Dan beslist een onafhankelijke deskundige uiteindelijk over de kwestie. Ook als de wederpartij geen verweer indient besluit de onafhankelijke deskundige over de kwestie op basis van de door jou aangevoerde informatie. Deze onafhankelijke deskundige wordt de geschillenbeslechter genoemd. De geschillenbeslechter probeert altijd binnen 14 kalanderdagen uitspraak te doen. De geschillenbeslechter kan alleen oordelen over de vraag wie de houder van de domeinnaam zou moeten zijn. Gevolg daarvan is dat de domeinnaam overgedragen moet worden of moet worden doorgehaald.

Je hebt voor het doorlopen van de geschillenprocedure geen advocaat nodig. Toch is het inschakelen van een advocaat vaak wel verstandig, al helemaal als er grote belangen met het domeingeschil zijn gemoeid. Als de geschillenprocedure goed wordt doorlopen kan een gerechtelijke procedure, en daarmee extra kosten, worden voorkomen.

Wanneer maak je gebruik van de gang naar de rechter?

De geschillenregeling is meestal een snellere manier dan het doorlopen van een gerechtelijke procedure. Toch staat naast de geschillenprocedure altijd de gang naar de rechter open. De rechter kan, net als de geschilbeslechter, oordelen dat de domeinnaam moet worden overgedragen of doorgehaald. Bij de rechter kunnen echter ook andere vorderingen worden ingesteld, zoals een schadevergoeding, vergoeding van de proceskosten of dwangsom.

Indien je een gerechtelijke procedure wilt starten is het aan te bevelen om een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kent de te doorlopen procedure en kan je op elk moment van het nodige advies voorzien. Bovendien kan een advocaat jou adviseren over de instantie waar je het beste terecht kan met jouw geschil.

Wanneer maakt iemand inbreuk op jouw merkrecht of handelsnaamrecht?

De registratie van een domeinnaam kan vallen onder het gebruik van een merk. Je krijgt dan te maken met het merkenrecht. Dit maakt onderdeel uit van het intellectueel eigendomsrecht . Als een domeinnaam hetzelfde is als jouw merk of veel lijkt op jouw merk, dan kan het zijn dat er een inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht. Er zal sprake zijn van een inbreuk als er door het gebruik van de domeinnaam verwarring ontstaat over van wie de domeinnaam is. Ook zal er sprake zijn van een inbreuk als je door het gebruik van de domeinnaam afbreuk doet aan de reputatie van het merk of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik.

Voorbeeld
Iemand gebruikt de domeinnaam van jouw merk ‘Knipsel’. Onder deze merknaam verkoop jij knip en knutselspullen. Als je een website wilt oprichten blijkt dat deze domeinnaam al in gebruik is. Je neemt een andere naam in gebruik, maar merkt al snel dat er veel verwarring bestaat bij jouw klanten die denken dat jouw producten op de andere site te koop zijn. Door een geschillenprocedure te starten kun je wellicht aanspraak maken op de domeinnaam waarvan eigenlijk iemand anders houder is.

Er kan ook sprake zijn van een inbreuk op het handelsnaamrecht. Hiervan is sprake als je de domeinnaam tevens als handelsnaam gebruikt. Een handelsnaam is de naam van een onderneming. Er is sprake van een inbreuk op jouw handelsnaamrecht indien de activiteiten van jouw onderneming in het verlengde liggen van de activiteiten van de onderneming met de oudere handelsnaam en er daardoor verwarring ontstaat over bij wie de domeinnaam hoort.

Kan je domeinnamen kopen en weer verkopen?

In principe geldt bij domeinnamen wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je als eerste een domeinnaam registreert, dan ben jij houder. Je kunt er dan ook voor kiezen om deze domeinnaam weer te verkopen. Indien je domeinnamen opkoopt zonder hier een belang bij te hebben of te kwader trouwe bent, moet je er wel rekening mee houden dat een ander aanspraak maakt op deze domeinnaam.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een adres voor een website, zoals www.advocaatzoeken.nl. Een domeinnaam verwijst naar een IP- adres. Een IP- adres is een lang nummer en een domeinnaam is er omdat deze makkelijker te onthouden is. Het hebben van een goede domeinnaam kan erg belangrijk zijn voor de vindbaarheid van jouw onderneming op internet. Bij het kiezen van een domeinnaam is het allereerst van belang dat je de goede extensie kiest. Op welk land wil je jouw website richten? Als je je op Nederland richt is dat .nl. Als je je op een ander land richt, is het de extensie van het betreffende land. Als je je op meerdere landen richt dan kun je kiezen voor .eu, .com, .net of .org.

Vervolgens is het zaak om een goede en pakkende domeinnaam te kiezen. Een kortere naam is voor mensen beter te onthouden. Een langere meer beschrijvende naam zal je vindbaarheid vergroten. Zorg er in ieder geval voor dat je domeinnaam makkelijk te spellen is en let er altijd op dat je geen merknamen gebruikt in je domeinnaam. Anders loop je de kans om in één van de hiervoor besproken procedures terecht te komen.

Plaats direct je vraag