• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Softwarelicenties

Softwarelicenties

Tegenwoordig wordt er steeds meer gedigitaliseerd door bedrijven en particulieren. Voor deze digitalisering worden vaak softwarelicenties afgegeven door middel van licentieovereenkomsten.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze overeenkomsten. Een gespecialiseerde advocaat kan hulp bieden bij het nakijken van overeenkomsten of bij het oplossen van conflicten.

Plaats direct je vraag

Advocaat Softwarelicentie

Betekent de beëindiging van een samenwerking ook direct het einde van een softwarelicentie?

Als een bedrijf een softwarebedrijf inhuurt om software te ontwikkelen of te mogen gebruiken dan is dit een samenwerking. Een samenwerking wordt meestal vastgelegd in een of meerdere contracten. Dit is belangrijk om conflicten of onduidelijkheden te voorkomen. Of de beëindiging van een samenwerking ook betekent dat dit het einde is van een softwarelicentie kan niet eenduidig beantwoord worden. Dit hangt af van de contracten die zijn gesloten. Een voorbeeld van een bestaande zaak waarin de beëindiging van de samenwerking geen beëindiging van de licentie inhield is de volgende:

Voorbeeld
In de zaak tussen softwareontwikkelaar Lizard Apps en Haerst had het bedrijf Haerst softwareontwikkelaar Lizard Apps ingeschakeld om de software te ontwikkelen voor een diagnostische camera binnen de psychiatriepraktijk. Op een gegeven moment zegt Haerst de samenwerking met Lizard Apps op. De samenwerking was vastgelegd in een samenwerkingscontract, een licentieovereenkomst en een Service Level Agreement. Lizard Apps gaat akkoord met de opzegging, maar stelt wel dat Haerst software per direct niet meer mag gebruiken om dat ook de licentie is beëindigd. Klopt dit?

De voorzieningenrechter oordeelde het volgende: ‘De licentieovereenkomst is niet beëindigd. De beëindiging van het samenwerkingscontract brengt niet per definitie de beëindiging van de licentieovereenkomst met zich mee. Deze twee contracten zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast is Lizard Apps de enige bruikbare software op het moment waardoor Haerst de software mag gebruiken totdat een nieuwe softwareontwikkelaar is gevonden.

Uit deze uitspraak blijkt dus dat het erg belangrijk is om bij het aangaan van licentieovereenkomsten goed te kijken naar de afspraken die hierin worden vastgelegd om dit soort conflicten en onduidelijkheden te voorkomen. Een advocaat kan hierbij helpen.

Mijn bedrijf heeft een nieuw softwareprogramma aangeschaft, maar dit blijkt niet te werken, wat nu?

Het kan gebeuren dat jouw bedrijf software op maat aanschaft, maar dat na de aanschaf blijkt dat er aardig wat haken en ogen aanzitten. Zo kan het zijn dat de software niet werkt of dat er iets misgaat met de implementatie van de software. Dit kan veel schade opleveren indien de software een grote investering was. Schakel een advocaat in voor advies.

Waar moet ik opletten als mijn bedrijf met licenties gaat werken?

Er zijn verschillende soorten softwarelicenties:

  • Exclusieve licenties: Bij dergelijke licenties krijgt de licentienemer het recht om het intellectuele eigendom te exploiteren met uitsluiting van ieder ander. Dit soort licenties zijn risicovol voor de licentiehouder omdat hij afhankelijk is van het succes van de licentienemer. Daarom gaan dit soort licenties vaak gepaard met een hoop verplichtingen en afspraken voor de licentienemer.
  • Niet-exclusieve licenties: In dit geval krijgt de licentienemer ook bepaalde rechten, maar niet met uitsluiting van ieder ander. Er zijn dus ook nog anderen die deze rechten in het bezit hebben.

Op het moment dat je als bedrijf met licenties gaan werken is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder je de licentie verkrijgt, of de licentiehouder wel daadwerkelijk de rechthebbende is, of het gaat om een exclusieve of niet-exclusieve licentie, enzovoort. Een advocaat gespecialiseerd in IT-recht kan goed helpen bij het nakijken van licentieovereenkomsten. Het is aan te raden om hier een specialist naar te laten kijken voordat je akkoord gaat met een dergelijke overeenkomst.

Wat gebeurt er met de licentieovereenkomst bij faillissement?

In het AMRO/Berzona arrest van de Hoge Raad werd in 2014 bepaald dat op het moment dat een softwarebedrijf failliet gaat, de contracten die voor het faillissement al waren gesloten geldig blijven en de rechten daaruit gewoon behouden worden. Als curator kan je dus gewoon aanspraak blijven maken op je rechten.

Wat is een softwarelicentie?

Softwarelicenties zijn contracten tussen een particulier en de eigenaar van een computerprogramma. Het contract geeft een particulier het recht om een computerprogramma te gebruiken. Het betalen voor een softwareprogramma betekent dus meestal niet dat je het eigendomsrecht voor dit programma koopt maar het gebruikersrecht.

De licentievoorwaarden zijn de voorwaarden die in de contracten zijn vastgelegd. Hierin staat wat je wel en niet mag doen met het softwareprogramma. Wat deze voorwaarden zijn verschild per fabrikant.

Is een softwarelicentie overdraagbaar?

Een licentie is dus in bijna alle gevallen een gebruiksrecht. In de softwarelicentie (het contract) wordt vastgelegd wat dit gebruikersrecht precies inhoudt. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat je de software op 1 apparaat of op meerdere apparaten mag gebruiken. Daarnaast kan worden vastgelegd of de softwarelicentie overdraagbaar is of niet. Als is vastgelegd dat de software niet overdraagbaar is, dan moet hier in principe ook aan gehouden worden. Echter is door de rechter bepaald dat softwarelicenties in sommige gevallen toch overdraagbaar zijn ondanks het feit dat in een contract is vastgelegd dat de licentie niet overdraagbaar is.

Voorbeeld
Een belangrijk juridisch geschil waar de rechter in besloot dat licenties overdraagbaar kunnen zijn was de situatie waarbij het softwarebedrijf Oralcle een jurdische procedure startte tegen het bedrijf Usedsoft dat tweedehands software verkoopt. Usedsoft kocht softwarelicenties van klanten van Oracle die deze licenties niet meer gebruikten op, om deze vervolgens door te verkopen. Mocht dit?
De rechter heeft besloten dat ‘Onder het licentiesysteem van Oracle sprake is van verkoop van (1) standaardsoftware, die wordt (2) gedownload of op een drager verstrekt, waarbij er een gebruiksrecht wordt toegekend voor (3) onbeperkte duur tegen (4) vergoeding van de economische waarde.’ De rechter bepaalde dat indien hiervan sprake is, het eigendom als het ware wordt overgedragen aan de klant, waardoor de doorverkoop van licenties is toegestaan. Wel geldt dat alleen de volledige licenties mogen worden doorverkocht, de licenties mogen dus niet gesplitst worden.

Plaats opdracht