• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Internet- en telecom providers

Internet- en telecom providers

Heb je als consument problemen met je internet –of telecom provider? Of heb je als provider een geschil met een andere provider? Hier vind je meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Internet en Telecom providers

Internet –en telecom providers en advocaat

Internet –en telecom providers moeten zich aan verschillende regels houden, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van hun klanten. Ten aanzien van klanten gelden de algemene regels betreffende, koop, koop op afstand en algemene voorwaarden. Het afsluiten van een internet of telecom abonnement valt onder het consumentenrecht. Belangrijke bijzondere wetgeving is opgenomen in de Telecommunicatiewet en de Roamingverordening.

De hulp van de juiste advocaat kan zowel in particuliere als zakelijke geschillen van groot belang zijn. Vind je als telecomaanbieder dat een concurrent zich niet aan de regels houdt? Heb je als particulier of bedrijf een slechte verbinding of slecht bereik? Een advocaat kan je voorzien van het juiste advies, contact onderhouden met de wederpartij en kent de mazen in de wet. Door vroeg in het geschil een advocaat in te schakelen, kunnen verdere kosten worden voorkomen. Je staat als particulier bovendien vaak tegenover een groot en ervaren bedrijf, waardoor het verstandig kan zijn om hulp in te roepen van een professional. Door ons grote netwerk aan advocaten, kunnen we vrijwel altijd een advocaat vinden die de juiste kennis van zaken heeft. Bovendien maken wij altijd persoonlijk kennis met de advocaten in ons netwerk, waardoor we in staat zijn om een goede match te maken.

Wat kun je doen als je slecht bereik of een slechte verbinding hebt?

Jouw internet of telecomprovider is gehouden om het product te leveren dat is overeengekomen. Het gaat er daarbij om wat je als klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Als de dienst daar niet aan voldoet, kan er sprake zijn van non-conformiteit. Er is niet gelijk sprake van wanprestatie als de verbinding niet optimaal is, maar wel mag verwacht worden dat de provider de problemen snel verhelpt. Als de provider de problemen niet verhelpt, voldoet deze niet aan zijn verplichtingen. Dit kan een wanprestatie opleveren van de provider. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van overmacht. Als er sprake is van een wanprestatie, dan heb je als klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of om een schadevergoeding te vorderen. Je kan er onder omstandigheden ook voor kiezen om jouw verplichtingen op te schorten. Je kunt alleen overgaan op deze acties als de provider in verzuim is. Verzuim houdt in dat je de provider schriftelijk in gebreke stelt, zodat deze de kans krijgt om de problemen op te lossen.

Voorbeeld
Gerard heeft een internetabonnement afgesloten bij een provider, maar kampt al maanden met een slechte verbinding. Sommige dagen heeft hij zelfs helemaal geen internetverbinding. Hij heeft al meermaals contact gehad met zijn provider, maar er wordt niks aan gedaan. Gerard wil van de overeenkomst af. Hij stuurt de provider een aangetekende brief waarin hij de provider nog één maal de kans geeft om binnen een bepaalde periode te reageren en de problemen op te lossen.

Reageert de provider niet op de ingebrekestelling? Dan is hij in verzuim en kun je er voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden, een schadevergoeding te vorderen of te stoppen met betalen. Doe dit echter nooit zomaar. Indien de provider besluit om vanwege een betalingsachterstand jou een BKR registratie te geven, dan kan dit grote gevolgen voor jou als klant hebben. Een melding van achterstallige betaling bij BKR heeft bijna altijd nadelige gevolgen bij het aanvragen van nieuwe kredieten. Het is daarom verstandig om eerst advies van een advocaat in te winnen. Op die manier kun je eerst controleren of je bij het nemen van één van deze acties in je recht staat.

Is er inderdaad sprake van een wanprestatie? Dan kun je eerst proberen om de ontbinding of schadevergoeding onderling te regelen. Zorg er altijd voor dat je schriftelijk hebt geklaagd bij je provider voordat je verdere stappen onderneemt. Kom je er samen niet uit? Dan zit er niks anders op dan een geschillenprocedure te starten of naar de rechter te gaan. Een geschillenprocedure is sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. De beslissing van de geschillencommissie is bindend. Er bestaan verschillende geschillencommissies, zoals de Geschillencommissie Telecommunicatie, Geschillencommissie Elektronische Communicatiedienste en de Commissie Centrale Antenne Inrichtingen. Jouw provider moet wel lid zijn van een geschillencommissie om daar gebruik van te kunnen maken. Hiernaast kun je altijd naar de rechter. De bijstand van een advocaat is bij de kantonrechter, die zaken behandelt tot EUR 25.000, niet verplicht maar wel verstandig. Een advocaat heeft kennis van zaken, weet de juiste argumenten aan te voeren en kan je adviseren over jouw kansen.

Kun je van een eenmaal afgesloten abonnement af?

Sommige internet –en telecomproviders maken gebruik van telefonische verkoop of colportage. Dit is koop op afstand en daarbij geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen kun je in dat geval dus nog van je abonnement af.

Wanneer kun je je abonnement bij een internet –en telecomprovider opzeggen?

Meestal heb je bij een internet en telecomprovider een abonnement voor een bepaalde tijd (één of twee jaar). Binnen die tijd kun je niet zomaar opzeggen. Je kunt de overeenkomst dan alleen beëindigen indien er bijvoorbeeld sprake is van wanprestatie. Dit zal niet snel het geval zijn. De provider moet bovendien eerst de kans hebben gehad om de problemen te verhelpen. Als er geen sprake is van een wanprestatie en je wilt de overeenkomst toch tussentijds beëindigen, dan zul je vaak toch (een deel) door moeten betalen. Na de overeengekomen periode kun je opzeggen wanneer je wilt. Je hebt dan een opzegtermijn van maximaal één maand.

Vanaf 1 juli 2009 geldt bovendien dat providers een contract niet meer stilzwijgend mogen verlengen voor opnieuw een bepaalde periode. Als de eerste afgesproken periode voorbij is dan heb je een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn van 1 maand begint op de dag dat je jouw contract opzegt

Heb je recht op behoud van jouw nummer?

Indien je overstapt naar een nieuwe provider, heb je in principe recht op behoud van je nummer. De meeste providers werken samen om een overstap probleemloos te laten verlopen. Jouw nieuwe provider is uiteindelijk degene die verantwoordelijk is voor de juiste overstap en behoud van je nummer. Providers hebben maximaal 10 werkdagen om nummerbehoud te regelen en mogen hiervoor maximaal €10 in rekening brengen.

Kan jouw provider de tarieven verhogen?

Indien de provider de tarieven wil veranderen dan moet hij dat een maand van te voren aan jou als klant laten weten. De provider moet je volledig informeren over de voorgenomen wijzigingen. Als de wijziging in jouw nadeel werkt, dan mag je jouw abonnement bovendien kosteloos opzeggen. De provider moet je hierop wijzen.

Voorbeeld
Lisa heeft een telefoonabonnement bij KPN. Na een aantal maanden besluit KPN zijn tarieven te verhogen. Lisa wordt op tijd geïnformeerd en wilt van haar abonnement af. Lisa kan kosteloos opzeggen.

Heb je als provider een geschil met een andere provider?

Als telecom of internetprovider dien je te voldoen aan de voorschriften uit de Telecommunicatiewet, zoals de voorschriften voor continuïteit en veiligheid. Als je gebruik maakt van het landelijke openbare communicatienetwerk heb je bovendien een vergunning nodig. Houdt een andere provider zich niet aan de wet en kom je er samen niet uit? Dan kun je de zaak voorleggen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM zal dan een beslissing nemen. Dit is een vorm van geschilbeslechting. De gang naar de rechter staat daarnaast altijd open.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat