• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Gaming

Gaming is een groeiende industrie, waarbij het – vanuit juridisch oogpunt – vooral draait om intellectuele eigendomsrechten. Je ontwikkelt een game en wenst de exclusieve rechten hiervan te verkrijgen. Ook over (online) kansspelen kunnen vragen ontstaan.

Advocaat Gaming

Plaats direct je vraag

Gaming en advocaat 

Heb jij een game ontwikkeld? Dan wil jij de rechten van de game hebben zodat, als anderen gebruik maken van jouw creatie, jij daar de (financiële) credits voor ontvangt. In feite is nagenoeg het hele spectrum van intellectuele eigendomsrechten van belang bij het beschermen van jouw game. Auteursrecht voor design, software en muziek. Merkenrecht voor de naam en het logo. Modellenrecht voor de hardware. Eventueel octrooienrecht voor de software. Het handelsnaamrecht voor de naam van je onderneming. Know-how bescherming via een non-disclosure agreement. In de gamingindustrie is met name het auteursrecht van belang. Regels zijn onder andere te vinden in de Wet Auteurscontractenrecht.

Gaming kan ook in verband worden gebracht met kansspelen. Het spelen van kansspelen is aanlokkelijk. Makkelijk geld verdienen, wie wilt dat nou niet? Er is echter altijd een risico om gokverslaafd te raken. Om mensen te beschermen tegen verslaving en oplichting mogen kansspelen, ook online, alleen aangeboden worden met een vergunning. De Kansspelautoriteit houdt hier toezicht op.

Ben jij ontwikkelaar of eigenaar van een game of aanverwante onderdelen, en wil je jouw rechten beschermen? Of wil je advies over het aanbieden van kansspelen of bijstand bij een geschil omtrent kansspelen? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat met de benodigde kennis en ervaring. Het intellectuele eigendomsrecht in de gaming industrie is een rechtsgebied waarbij grote (financiële) belangen een rol kunnen spelen. Hetzelfde geldt bij geschillen rondom kansspelen. Tijdig advies van een advocaat kan dan het verschil maken.

Wanneer heb je het auteursrecht op een game?

Heb jij een game ontwikkeld? Om de game openbaar te maken en hier financieel voordeel uit te halen, is het van groot belang dat je het intellectueel eigendom, namelijk het auteursrecht, op jouw game hebt. Zo voorkom je dat anderen jouw idee overnemen. Een game valt automatisch onder het auteursrecht als het voldoende origineel, tastbaar en uitgewerkt is. Het gaat erom dat de game door jou is bedacht en de totaalindruk van jouw game anders is dan wat er al bestaat. Er moeten creatieve keuzes zijn gemaakt door de ontwikkelaar en het idee mag niet te veel lijken op andere games. Daarnaast is alleen een idee niet voldoende om te beschermen met het auteursrecht. Het idee moet tastbaar en uitgewerkt zijn, doordat er een concept is gemaakt. De inhoud van het concept moet voldoende zijn uitgewerkt en omschreven. Zorg er dus altijd voor dat een concept voldoende concreet is gemaakt, als je het automatisch auteursrechtelijk wilt beschermen. Registratie is dan niet nodig, maar kan bewijsrechtelijk gezien wel verstandig zijn.

Een game is software. Software bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de broncode, de functionaliteiten en de vormgeving. Onderdelen die niet een eigen creatie van de ontwikkelaar zijn, zijn volgens de Softwarerichtlijn niet beschermd onder het auteursrecht. Bij het ontwikkelen van de broncode zullen er vaak creatieve keuzes gemaakt moeten worden. Hetzelfde geldt in beginsel voor de vormgeving. Het auteursrecht is dus automatisch van toepassing op de broncode en de vormgeving. Op de functies van de software is het auteursrecht niet automatisch van toepassing, omdat de functies vaak gewoon bij de software horen. Dit is geen creatie van de ontwikkelaar. Worden de functies zelf ontworpen, dan kunnen ze wel auteursrechtelijk worden beschermd.

In beginsel verkrijgt de maker van de game het auteursrecht. Heb je een game ontwikkelt in opdracht van een bedrijf maar ben je niet in dienst? Dan verkrijgt de maker van de game dus het auteursrecht. Als het bedrijf dit auteursrecht wilt hebben, dan zal de maker dit moeten overdragen. Een opdrachtgever zal graag het auteursrecht willen hebben, zodat zij de game in de toekomst zelf kunnen aanpassen. Heb je de game echter ontwikkeld in opdracht van een werkgever? Dan verkrijgt jouw werkgever het auteursrecht.

Voorbeeld
Lars is in dienst van een bedrijf dat game apps ontwikkelt. Lars ontwikkelt een game die ontzettend succesvol is en hij beseft zich dat hij hier zelf financieel gezien weinig van terug ziet. Omdat Lars de game heeft ontwikkelt in dienst van zijn werkgever, heeft zijn werkgever echter het auteursrecht op de game.

Hoe kan je jouw game nog meer beschermen?

Een andere manier om jouw game te beschermen, is het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsverklaring wordt ook wel een non-disclosure agreement (NDA) genoemd. Door middel van een geheimhoudingsverklaring kun je ervoor zorgen dat degene waarmee je spreekt over het concept van jouw game, jouw concept geheimhoudt. Doet deze persoon dat niet? Dan kun je je beroepen op een schending van het auteursrecht én schending van de geheimhoudingsovereenkomst. Je zult wel zelf moeten bewijzen dat de andere partij zich niet heeft gehouden aan de geheimhoudingsverklaring.

Voorbeeld
Vincent is een game aan het ontwikkelen. Vincent hoopt dat zijn game een groot succes wordt en wilt daarom overleggen over zijn gameconcept met een vriend die al enige ervaring heeft in de game wereld. Door een geheimhoudingsverklaring op te stellen en te laten ondertekenen kan Vincent zijn concept beschermen.

Hoe draag je het auteursrecht over?

Het kan zijn dat je als game ontwikkelaar jouw auteursrecht op een game concept wilt overdragen, bijvoorbeeld aan een opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na overdracht het eigendom van het auteursrecht. Hier staat vaak een geldbedrag tegenover. In beginsel heb je als ontwikkelaar recht op een billijke vergoeding. Indien jouw game veel meer op blijkt te brengen dan verwacht kun je als ontwikkelaar aanspraak maken op een hogere vergoeding. Bijvoorbeeld als de betaalde vergoeding in geen verhouding meer staat tot de opbrengst van degene aan wie je jouw auteursrecht hebt overgedragen. Het auteursrecht kan alleen schriftelijk worden overgedragen door middel van een akte. Je kunt jouw auteursrecht terugkrijgen indien diegene aan wie je hebt overgedragen het auteursrecht niet langer gebruikt.

Voorbeeld
Vincent uit het vorige voorbeeld heeft uiteindelijk een game ontwikkelt in opdracht van een bedrijfje. Dit bedrijf zal de game verder gaan gebruiken en Vincent gaat door met volgende opdrachten. Vincent kan zijn auteursrecht op de game overdragen aan het bedrijf, zodat het bedrijf de game in de toekomst zelf kan aanpassen.

Wanneer geef je een licentie af voor het gebruik van jouw game?

Wil je zelf het auteursrecht houden over jou game? Dan kun je overwegen om een licentie te geven aan één iemand of meerdere personen. Een licentie is een gebruikersovereenkomst. Je geeft iemand toestemming om de game op een bepaalde manier of voor een bepaalde tijd te gebruiken, te kopiëren, te veranderen of te verkopen. Er zijn verschillende soorten licenties. Bij een exclusieve licentie is alleen diegene die de licentie verkrijgt bevoegd om de game te gebruiken. Bij een niet-exclusieve licentie kan de ontwikkelaar ook een licentie afgeven aan anderen. Bij een open licentie wordt aan iedereen vooraf toestemming gegeven om de game op een bepaalde manier te gebruiken. Dit wordt ook wel ‘open source’ genoemd. De manier waarop de game gebruikt mag worden, wordt bepaald door de game ontwikkelaar. Reden voor het afgeven van een open licentie kan zijn dat de ontwikkelaar wilt dat de game door anderen kan worden verbeterd. Creative Commons, een project dat de vrije verspreiding van kennis bevorderd, heeft een aantal standaardlicenties ontwikkeld. Deze kun je als ontwikkelaar gebruiken. Bij het afgeven van een licentie behoudt de ontwikkelaar het auteursrecht zelf.

Een exclusieve licentie dient schriftelijk te worden afgegeven. Een niet-exclusieve licentie kan ook mondeling worden afgegeven. Indien je een licentie schriftelijk afgeeft sta je bewijsrechtelijk sterker. Een advocaat kan je helpen bij het maken van een keuze tussen de verschillende licenties.

Welke algemene voorwaarden kun je gebruiken?

Algemene voorwaarden regelen in de game industrie de verhouding met partners en consumenten. Een End User License Agreement (EULA) en Terms Of Service (TOS) zijn voorbeelden van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden moeten altijd voor het sluiten van een overeenkomst aan de gebruiker worden aangeboden. Bovendien moeten de algemene voorwaarden makkelijk opgeslagen kunnen worden. Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Voorbeeld
In de algemene voorwaarden is opgenomen dat op een kleine overtreding een algeheel verbod staat tot het spelen van de game. Deze algemene voorwaarde is onredelijk bezwarend.

Is het spelen of aanbieden van kansspelen via internet toegestaan?

Kansspelen zijn spellen waarbij je geld of prijzen kan winnen. Denk aan spellen in een casino, een loterij, bingo of paardenraces. Gokken is leuk, maar het risico op een gokverslaving is groter dan mensen vaak denken. De overheid heeft in de Wet op de kansspelen daarom voorwaarden gesteld aan het aanbieden van kansspelen. Het is in Nederland verboden om een kansspel aan te bieden zonder vergunning. Door de Kansspelautoriteit wordt gecontroleerd of aanbieders van kansspelen een vergunning hebben en zich aan de regels uit de Wet op de kansspelen houden. Ook bestrijden zij criminaliteit rond kansspelen. Bij illegale kansspelen komt snel geweld, fraude en oplichting kijken.

Op 1 april 2021 is de nieuwe Wet kansspelen op afstand (de Koa) in werking getreden. Deze wet is een aanvulling op en wijziging van de reguliere Wet op de kansspelen. Centraal staat de betere bescherming van de speler, waaraan aan de hand van drie vernieuwingen getracht is tegemoet te komen. Online gokken is een activiteit die zeer populair is, zo ook in Nederland. Vóór de inwerktreding van de nieuwe wet werd dit online gokken echter niet als een legale praktijk bestempeld. Met de nieuwe wet worden hier wel mogelijkheden voor geboden, maar enkel als een aanbieder aan de vereisten voldoet voor een vergunning.

Plaats direct je vraag